«

»

feb 07

A BIZALOM PEDAGÓGIÁJA A VEZETÉSBEN

bélyeg  A nyár végi, Mátraverebély – Szentkúti intézményvezetői lelkigyakorlaton ismerhettük meg Pécsi Rita egyetemi tanárt, a „Bizalom Pedagógiájának nagykövetét”. Előadása sokunkra oly mély hatást gyakorolt, hogy evidenciaként fogalmazódott meg bennünk: „erre a látásmódra szükségünk van, ennek a találkozásnak folytatódnia – mélyülnie kell!”
  A folytatásra, az intézményvezetők részére szervezett továbbképzésünk keretében nyílott lehetőség. Pécsi Rita segítségével az érzelmi intelligencia fejlesztésének új lehetőségeivel ismerkedtünk az elmúlt hónapokban. Az előadások után kiscsoportokban dolgoztuk fel a hallottakat. Iskoláinkból és óvodáinkból közel ötvenen vesznek részt ebben a 40 órás “akkreditált”programban, amelyet a következő években minden pedagógussal  szeretnénk megismertetni.

Az elhangzott előadások témái:

- Társas intelligenciával vezetni

- Motiváció, kritika és értékelés

- Bizalom a vezetésben,Tekintély? Manapság? Irányítás, fegyelmezés és szabadság

- A Gondviselő Erő a vezetésben – “atyaként vezetni”