«

»

aug 27

A katolikus iskolák és óvodák vezetőinek tanévkezdő lelki és szakmai napja Mátraverebély – Szentkúton

20190821_120851               A katolikus iskolák és óvodák vezetői augusztus 21-22-én tartották immár hagyományossá vált tanévkezdő lelki és szakmai napjaikat nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton.

                Dr. Csáki Tibor főigazgató nyitotta meg a két napos rendezvényt Gyökössy Endre: „Mégis öröm” című témájával. A téma bevezetőjében bemutatta az elkészült évkönyvet, amely a Váci Egyházmegye katolikus iskoláiról és óvodáiról szól, utalva arra, hogy a „Mégis öröm” bennünk kezdődik. „Mi lehet az a többlet, amit hordozni tudnak ezek az intézmények?” Az, ha képesek átölelni a gazdagot és a szegényt, és igényes pedagógiát művelnek akkor is, amikor sokszor olyan a munka, mintha sivatagot öntöznénk.

                Témájában az isteni és sarkalatos erények jelenkori jelentősége és megélési lehetősége után a „mégis öröm” forrásait fogalmazta meg, saját tapasztalataival élőbbé téve azokat. Ilyen források: a barátság; az Istenbe való belegyökerezés; benne lenni egy közösségben;  a hálaadás; a másokért örömmel könyörögni tudás képessége; a mások szívembe hordozásának képessége; annak bizonyossága, hogy amit Isten elkezd, azt be is fejezi; amikor még alakítható vagyok és így növekszem.

                A délelőtt további részében Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató mutatta be a kegyhely történetét, múltbéli és jelenkori jelentőségét.

                A délutáni témát Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, az EKIF pedagógiai vezetője tartotta: „Gyökerek és szárnyak” címmel. Az önszereteten való felülemelkedésre, a kifelé tárulkozásra fókuszált előadása. Annak a valóságnak a megélésére hívott meg mindannyiunkat, amely a másik ember mérhetetlen tiszteletén alapszik és minden pedagógiai módszerünk alapja: „Segítek felfedezni és működtetni saját gazdagságodat.”

                A délután második részében Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári-, és Prima Primissima -díjas népdalénekes volt vendégünk, aki gyönyörű énekével és élete tapasztalatainak megosztásával emelte lelkünket a végtelen isteni szeretet felé.

                A következő nap délelőttjén még Dr. Csáki Tibor és Dr. Pécsi Rita fejezték be az előző nap megkezdett elmélkedéseiket és előadásaikat, egyre inkább rátérve a szakmai kihívásokra és hangsúlyokra, amelyek iránymutatóak lesznek számunkra az előttünk álló tanévben. A nap további részében a szakmai feladatoké volt a szerep. Selmeczi Zoltán, OH munkatárs, az EKIF főigazgató-helyettese mutatta be a törvényi, jogi változásokat. Vendégünk volt: Gerendás János , az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti osztályának vezetője. A pedagógus minősítésekről, szakfelügyeleti rendszerről tartott továbbképzést. Maksáné Kovács Krisztina az EKIF gazdasági igazgatója a ismertette a az EKIF gazdasági programját. Lux Ambrus Tanügyigazgató a következő évi feladatokról,képzésekről tartott előadást.

A program  a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti kegyhely templomában Beer Miklós leköszönő  váci püspök szentmiséjével ért véget