«

»

okt 09

A katolikus iskolák vezetőinek találkozója Vácott

  A katolikus iskolák vezetői október 8-án találkoztak újra a Regőczi kápolnában. A sok teendőt magában foglaló tanévkezdési feladatok után, ez a nap lehetőséget adott számukra, hogy „megállhassanak” néhány órára, csendben Jézus elé ülhessenek a kápolnában. Dr. Csáki Tibor főigazgató lelki napindítójában. „Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14) Törékeny cserépedényekként mégis küldetésünk van: az evangélium fényével bevilágítani a hétköznapi életünk területeit. Felidézte Ferenc pápa kérését, amelyet a missziók vasárnapjára fogalmazott meg és amelyben arra kérte az egész egyházat, hogy 2019. október hónapját rendkívüli missziós időszakként élje meg. „Mit is jelenthet ez a misszió a mi életünkben és az iskoláinkban? Azt az evangéliumi szeretetet, amellyel készek vagyunk a ránk bízottak felé fordulni, építeni a velük való közösséget, támaszt és segítséget adni egymásnak ebben a sokszor zűrzavaros világban.”

 A délelőtt további részében szakmai előadások hangozottak el.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, pedagógiai vezető a hálózatos gondolkodás jelentőségéről tartotta előadását. Arról a gondolkodásról, amelynek a célja, hogy „egészben lássunk”! Nagy jelentőségű kérdésekként merültek fel, hogy az iskoláinkban tanultakat kapcsoljuk-e az emberléthez, az emberi élethez? Kapcsoljuk-e a gyermek személyes életéhez? Diákjainkat mire készítjük fel: csupán a következő iskolafokozatra vagy az életre?

Petkes Csaba aki tanulás-módszertani tanfolyamok vezetője szemléletes gyakorlati példákkal tarkított előadást tartott az iskolavezetés és innováció témában, valamint bemutatta a projektpedagógia sokoldalúságát, mint a hálózatos gondolkodás egyik eszközét, amely az egyszerű körülmények között is megvalósítója lehet az élményszerű tanulás gyakorlatának.

 A délután során Amberoy Zsolt adott rövid tájékoztatót az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületeiről és az előttünk álló lehetőségekről.

Lux Ambrus az aktuális tanügyi kérdésekről szóló tájékoztatása után, visszajelzést adott vezetőknek, hogy a Petkes Csaba által adott szakmai javaslatok igazolják a fenntartó pedagógiai, szakmai szándékát, hogy egyházmegyei és intézményi szinten tanuló szervezetként tudjunk működni (pl. a belső képzések adta lehetőségek jobb kihasználásával, a módszertani adattárak kialakításával, stb.) Ezt követően kiosztotta minden intézmény számára a “Mindenkivel Mindenkihez” NEK kiadványt.

 A nap különleges ajándékaként Marton Zsolt váci megyéspüspök látogatott el az igazgatókhoz. Szívélyes szeretettel és egyenként kezet fogva köszöntötte őket, hozzáfűzve személyes élményeit az iskolák településeihez. A Megyéspüspök Úr az igazgatókhoz intézett szavaiban kiemelte a személyesség jelentőségét a vezetői hivatásban, (megköszönte munkájukat és felidézte, hogy Ő maga tanítónak készült, ismeri és értekeli a megváltozott körülmények között talán ma még nehezebb munkát, embereket formálni. Isten eszközének lenni. A nevelés az élet szolgálata.

A záró imádság után püspöki áldással megerősítve indulhatott mindenki haza, hogy gazdagon megtöltött „tarisznyájából” osztogatni tudjon majd a rábízottaknak.

 Rojtos Krisztina