«

»

ápr 01

A VÁCI EKIF ÓVODÁK BEIRATKOZÁSI IDŐPONTJAI

A 2020-21-ES NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN a 7/2020. (III. 25) EMMI határozat alapján


 

 II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGYALKERT KATOLIKUS ÓVODA

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5/a.

 • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
 • Az Angyalkert Katolikus Óvoda, mint körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 16. között tartja meg.
 • A Szándéknyilatkozat - Óvodai felvétel iránti kérelem elérhető az intézmény honlapján: http://www.janospal-bterenye.hu
 • Az aláírással ellátott kérelmeket 2020. április 17-ig várják az ovodavezeto.bterenye@ekif-vac.huvagy angyalkertkatolikusovoda@gmail.com címre.
 • Az intézmény vezetője a hozzá érkező kérelmek alapján a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
 • Az óvoda a városból és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Angyalkert Katolikus Óvoda tagintézménybe kívánják járatni.

DEÁKVÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG “CSALÁD” ÓVODÁJA – Szent Család Katolikus Óvoda

2600,Vác Bauer Mihály út 22-24.

 • Beiratkozási dokumentumok elküldési ideje: 2020. április 2 – április 14.
 • Nagyon indokolt esetben, személyesen is be lehet adni az óvoda címén: 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8., ill. telefonos szóbeli igényjelzést is elfogadnak.
 • A beiratkozáshoz szükséges elküldendő dokumentumok listája megtalálhatók http://csaladovoda.huhonlapon.

FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJA KATOLIKUS ÓVODA

2151 Fót, Vörösmarty u. 1-4.

 • 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a gondviselesovoda@invitel.hu címen.
 • A beküldött szándéknyilatkozat alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik.
 • Az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
 • A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntenek, és erről írásban értesítik a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

JÓ PÁSZTOR KATOLIKUS ÓVODA

3100 Salgótarján, Damjanich u. 5.

Elérhetőségek:  Tel: +36 32/ 513-135 -  email: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu – Mobil: +36 30/ 374 8487

 • Az óvoda 2020. április 17-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton – ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu email címen vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé az alábbiakban kijelölt időpontokban:

2020. ápr. 8. (szerda) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 15. (szerda) reggel 8.00 -10.00 ügyeleti időben.

MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE

3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 17.

 • 2020. április 9-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (ovodavezeto.paszto@ekif-vac.hu), vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé.
 • A szándéknyilatkozat elérhető: https://magyarszentek-paszto.hu/
  A felvétel eredményéről Április 15-ig értesítjük a szülőket.


 NÁZÁRET RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.

Elérhetőség:Tel/fax: +36 53/ 351-967   email:nazaretovink@gmail.com

Mobil: +36 30/ 1785233    Web: http//:www.nazaretovi.hu 

 • 2020. április 02-17-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait, melyet kitöltve elektronikus úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetnek meg a vészhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
 • A beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot letölthetik az óvoda honlapjáról www.nazaretovi.hu vagy személyesen átvehetik / leadhatják az óvodában (Hősök tere 2.):

2020. ápr. 6. (hétfő) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 8. (szerda) délután 16.00-17.00

2020. ápr. 12. (csütörtök) délután 16.00-17.00 ügyeleti időben.

 • Az óvodába történő felvételről 2020. április 20-ig dönt az óvoda, melyről írásban értesítjük a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYEGYSÉGE

3170 Szécsény Magyar út 13-15. és a NÓGRÁDSIPEKI ÓVODÁJA Címe: 3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 82.

 • Az Óvoda  2020. április 15-ig fogadja  a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait!
 • A szándéknyilatkozat elérhető az óvoda honlapján https://barkanyisuli.eoldal.hu vagy az óvoda portáján (8.00-12.00) személyesen kérhetik!
 • A szándéknyilatkozatokat kitöltve, aláírva postai úton, a Bárkányi Katolikus Óvoda 3170 Szécsény Magyar utca 13. címre, vagy scannelve ovibolcsi@freemail.hu; ovodavezeto.szecseny@ekif-vac.hu

email címre küldhetik el!

A szándéknyilatkozat mellé kérjük csatolni, a plébánosi ajánlást, vagy ennek hiányában a keresztlevelet! Indokolt esetben személyesen az óvoda portáján kihelyezett dobozban, lezárt borítékban, leadva tehetik meg!

 • Kérnek minden érintett szülőt, hogy a megadott időpontokat feltétlenül tartsák figyelembe.
 • Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségük nincsen, a felvételi eljárásnál az intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járnak el.
 • A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntünk, és erről írásban értesítjük a szülőket.
 • Segítséget kérhetnek az óvoda hivatalos telefonszámán: 06-30/779-60-98 ebben az időszakban 8.00-12.00-ig.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA

2120 Dunakeszi, Szent László utca 4.

 • 2020 március 30 – április 1. között voltak a jelentkezések, ahogy eredetileg is meg volt hirdetve.
 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja április 5. lesz email formájában (hivatalos határozat beszkennelve).

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYEGYSÉGE

2119 Pécel, ‘Kossuth tér 7.

 • Az intézménybe jelentkezni szándékozó gyermekek szülei töltsék le az Óvodai felvétel iránti kérelem megnevezésű jelentkezési lapot és a Szándéknyilatkozatot. Ezeket kitöltve küldjék vissza a szenterzsebetovi@gmail.com email címre. Amennyiben Lelkipásztori ajánlást is tudnak hozni, ahhoz is találnak letölthető űrlapot!
 • A felhívás alapján az óvoda 2020. április 15-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • Kérik, hogy a nyilatkozatok nagyon pontos és olvasható kitöltését, mert ez alapján történik a felvétel elbírálása.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (szenterzsebetovi@gmail.com), vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
 • A Szándéknyilatkozat és a Felvétel iránti kérelem elérhető intézményünk honlapján: www.szerzsebet.sulinet.hu
 • A felvétel eredményéről 2020. április 17-ig értesítjük a Szülőket.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGÓVODÁJÁBAN

2100  öllő, Kápolna köz 5.

 • 2020. április 9-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (szentimreovoda.godollo@gmail.com) vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők előzetes egyeztetés alapján.
 • Ha a szülő már korábban kitöltötte és személyesen eljuttatta óvodánkba a szándéknyilatkozatot (óvodai felvétel iránti kérelmet), azt már úgy tekintik, hogy teljesítette óvodai jelentkezési szándékát.
 • Szándéknyilatkozat letölthető a honlapról: www.szimre.hu
 • A felvétel eredményről április 15-ig értesítjük a szülőket.

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA „JÓ PÁSZTOR” TAGÓVODÁJA

5094 Tiszajenő, Köztársaság u. 2.

 • A Szándéknyilatkozatok (óvodai jelentkezési lapok) megtalálhatók lesznek az óvoda előterében elhelyezve 2020.04.06-tól, melyeket kitöltve 2020.04.17-ig kell visszahozni az óvodába, az erre kijelölt tárolóba!
 • A felmerült kérdéseket a 06-30-988-5457-es telefonszámon tehetik meg munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között!
 • Az óvodai felvételről a tagintézmény vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket, 2020.04.30-ig!

 SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODÁBA

5000 Szolnok, Templom út 8.

 • Szándéknyilatkozat leadása: 2020. április 2 – 17.
 • Szándéknyilatkozat leadását elektronikus úton: mustarmagovoda@chello.hue-mail címen,telefonon: 30/470 8320
 • Különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők.
 • A felvételi döntésről 2020. 04. 20-ig írásban értesítik a szülőket.  A felvételi döntést illetően eljárás indítható, a közléstől számított 15 napon belül.
 • A beiratkozáshoz szükséges elküldendő dokumentumok listája megtalálhatók http://mustarmagovi.huhonlapon.

SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA

Kistarcsai Katolikus Plébánia – 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.

 • A beiratkozás 2020. április 2 – április 20. között zajlik.
 • A szülők 2020. április 17-ig szándéknyilatkozattal jelenthetik be elektronikusan, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen, ha gyermeküket ebbe az óvodába kívánják beíratni.
 • Elektronikusan továbbítható a szándéknyilatkozat az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címre.
 • Az intézmény még nem rendelkezik telefonvonallal, ezért kérik a szülőket, részesítsék előnyben az elektronikus beiratkozási lehetőséget.
 • Amennyiben a szülő a szándéknyilatkozat személyes átadásának kérésével kíván élni, és ezirányú kérelmét indokolja is, abban az esetben a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást készítünk. A dokumentumot a Kistarcsai Plébánián adhatja át a szülő a beosztás szerint megjelölt időpontban.
 • 2020. április 20-ig írásban (emailen) értesítik a szülőket és a kötelező felvételt biztosító óvodát a beiratkozással kapcsolatos döntésről.
 • A szándéknyilatkozat mellett kérik a szülőket, hogy a beiratkozási adatlapot is töltsék ki annak érdekében, hogy minél több információ legyen az óvodának a gyermekükről és a beiratkozással kapcsolatos kéréseikről, kérdéseikről.
 • Amennyiben segítséget kérnek, a Szent Anna Katolikus Óvoda facebook csoportban, valamint az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címen tehetik meg. Szívesen állnak ma rendelkezésükre.

SZENT KERESZT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS TAGÓVODA (volt Kőrösi Úti és Eötvös téri Óvoda)

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8

 • A járványhelyzet miatt az elektronikus beiratkozást szorgalmazunk a korosiutiovi@szkkio.hu e-mail címre.
 • 2020.04.02-től, legkésőbb 2020.04.17-ig várják azon szülők szándéknyilatkozatát, akik gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 • Jelentkezni lehet, elsősorban elektronikus „beiratkozási szándéknyilatkozat” kitöltésével, melyet a korosiutiovi@szkkio.hu címre kell beküldeni, vagy nagyon indokolt esetben, személyesen is be lehet adni az óvoda címén: 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8., ill. telefonos szóbeli igényjelzést is elfogadunk.

Az óvodai felvételről az SZKKIÓ felvételi bizottságának javaslattétele után a tagóvoda vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket, a közlés határideje 2020. április. 20.