↑ Return to Életünkből

„Értékek nyomában”- rendhagyó osztályfőnöki órák

Az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  támogatásával,  a  Váci  Egyházmegye cigányevangelizációs iroda (Ceferino Ház) együttműködésével, a Boldog Ceferino Alapítvány rendhagyó  osztályfőnöki  órákat  kínál  oktatási-nevelési  intézmények  számára  a  Váci Egyházmegye területén.

A  Ceferino  Ház  2007-ben  jött  létre,  Dr.  Beer Miklós  váci  megyéspüspök  támogatásával,  Dúl  Géza  cigány kisebbségi lelkész irányításával. Az iroda célja, hogy a cigány emberek keresztény életre való meghívása mellett, e  nemzetiség  és  a  többségi  társadalom  közti  békés  kapcsolatot  teremtse  meg,  mintaértékű  kapcsolatokat teremtve. További információk a www.ceferino.hu weboldalon találhatóak.

Intézményvezetők,  pedagógusok  és  osztályfőnökök  bevonásával,  e  szokásostól  eltérő osztályfőnöki  óráinkon,  a  cigány  népismeretről,  Magyarország  legnagyobb  nemzetiség kultúrájáról,  illetve  a  cigány  és  nem  cigány  emberek  kapcsolatáról  tartjuk  interaktív előadásaink. Az empirikus beszámolók mellett, vizuális prezentációk és  rövidfilm  is segíti a népcsoport megismerését, befogadását.

Tapasztalati  szakértők  előadásában ,  diplomás  szakemberek  segítségével  összeállított tematikával nyújtjuk e díjmentes szolgáltatásunk a diákok számára. A 10-18 éves korosztály nem csupán ismeretek szintjén fejlődhet az órákon, hanem lelki tekintetben is gazdagodhat.

Az osztályfőnöki órák tartalma:

  • -  a tapasztalati szakértők bemutatkozása, empirikus beszámolók a témában
  • -  cigány népismereti (interaktív) előadás – történelmi és kulturális szempontokkal
  • -  rövidfilm  –  cigány  és  nem  cigány  emberek  együttéléséről,  sztereotípiákról,
  • előítéletekről
  • -  az osztályközösség tagjainak esetleges sérelmei – tanácsadás a továbblépésre, a békés együttélés megteremtésére, a konfliktus megoldására

Az  előadások  hatékony  megvalósulása  érdekében  -  bár  tematikánkat  45  perces  időkeretre terveztük – javasoljuk hosszabb időkeret biztosítását. Az emelt időtartam lehetőséget teremt az egyéni vélemények mélyebb megismerésére, azok kezelésére.

A  rendhagyó  osztályfőnöki  órák  célja  a  szemléletformálás,  valamint  az  előítéletes-attitűd enyhítése,  megelőzése.  Az  előadásokat  katolikus  keresztény  értékrendszer  és  lelkiség jellemzi.

A  feltüntetett korosztályon kívül  eső  tanulóknak  is  lehetőséget biztosítunk  a  téma megismerésére, a felmerülő kérdések,- esetleges sérelmek megválaszolására.

Felmerülő kérdéseik, valamint részvételi szándékukat az alábbi elérhetőségekre várjuk:

Gyöngyösi Gyula

e-mail: ertekek.nyomaban@gmail.com

telefon: +36 20 823 1404

Ceferino2