↑ Return to Életünkből

25 éves a nagykőrösi Názáret Római Katolikus Óvoda

Nagyszabású programsorozat keretében ünnepelte fennállásának 25. Évfordulóját a Názáret Római Katolikus Óvoda a hétvégén. Ennek keretében jubileumi ünnepségre, a nagycsoportosok ballagására, az óvoda jótékonysági báljára, hálaadó tanévzáró szentmisére és a Szűz Mária-barlang avatóünnepségére is sor került.

A jubileumi ünnepségen megjelenteket Beer Miklós püspök atya áldotta meg. Köszöntőt mondott Horváth Dénesné óvodavezető, Beer Miklós püspökatya és dr. Czira Szabolcs polgármester.

Polgármester úr virágcsokorral köszönte meg az óvoda dolgozóinak odaadó munkáját és 250 ezer forintos – az óvodai pedagógiai program megvalósítását biztosító eszközök és játékok beszerzésére fordítható – támogatást adott át Horváth Dénesné óvodavezetőnek.

Hernádi László esperes plébános Őszentsége Ferenc pápa által Horváth Dénesnére és a Názáret Római Katolikus Óvodára adott apostoli áldását olvasta fel.

Ezt követően a megjelentek a különböző óvodás csoportok műsorait tekinthették meg.

Az ünnepi eseménysorozat második része a ballagás volt. Ennek keretében Hernádi László plébános munkájuk és szolgálatuk elismeréseként az óvoda minden dolgozójának jubileumi évkönyvet és oklevelet adott át.

Megható pillanatok voltak, amikor Horváth Dénesné minden ballagótól egyenként elbúcsúzva kis keresztet akasztott a gyermekek nyakába.

Másnap, vasárnap került sor, a Názáret Római Katolikus Óvoda udvarán, a Szűz Mária-barlang felavatására, melynek alapkövét egyenesen Csíksomlyóról hozták.

Az ünnepségsorozatra készült el a Názáret Római Katolikus Óvoda 25 éves Jubileumi Évkönyve.