↑ Return to Pályázatok

A VÁCI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE CÍMŰ, TÁMOP-3.1.17-15-2015-0006 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATRÓL

 

infoblokk_kedv_final_RGB_ESZAA váci székhelyű Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága pályázatot nyújtott be 2015. március 16-án a TÁMOP-3.1.17-15 kódszámú „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című konstrukcióra, melynek támogatói döntésére 2015. április 15-én került sor. A Támogatási Szerződés 2015. május 15-én lépett hatályba, mely 109,96 millió Ft-os támogatási összeget foglalt magába. A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósulhat meg, 100%-os támogatási intenzitás mellett, azaz a Kedvezményezettnek nem szükséges önerőt biztosítania a projekt megvalósításához.

A pályázat fő célja az EKIF intézményfenntartói irányítási funkcióinak fejlesztése és az intézményi működési racionalizálása.

Közvetlen célok:

 Fizikai infrastruktúra, tárgyi-, taneszköz, humán kapacitás és a pedagógiai módszertanok felmérése

 A felmérés alapján interdiszciplináris fenntartói fejlesztési stratégia meghatározása

 Speciális fejlesztésre szoruló intézmények körének meghatározása, intézkedési terv készítése

 Az SNI gyermekek egyénre szabott nevelésének, készség és képességfejlesztésnek megvalósítása

 Egységes munkaerő-, munkaidő nyilvántartó és bérszámfejtő rendszer kiépítése

 Egységes vezetői információs rendszer és nyilvántartás egy integrált fenntartói és irányítási rendszerben

 Egységes kommunikációs hálózat fejlesztése

 Humánerőforrás-fejlesztés képzésekkel

 Egészségfelmérés, egészségfejlesztés

 Nemnek és életkornak megfelelő egészségismeret és –készségszint kialakítása, elősegítése

 A tanügyigazgatási iratanyag digitalizálása

 Fenntartói irányítást elősegítő központi rendszerek és mechanizmusok kiépítés

Közvetett célok:

 Innovatív oktatási módszerek tantervbe integrálása

 Az egészségtudatos életvitelhez kapcsolódó újonnan megjelenő jövőorientált, egészségtudatos, aktív életviteli kompetenciák tantervbe integrálása

 Hatékonyabb oktatás/nevelés

 Fejlesztések integrálása az inkluzív nevelési gyakorlatba

 A köznevelési intézmények között működő hálózat kialakítása

 Rugalmas erőforrás gazdálkodási rendszer kiépítése

 Intézmények gazdasági helyzetének javulása

 A HH/HHH/SNI gyerekek nevelési és fejlesztési körülményeinek javítása, integrációjuk elősegítése

 A fejlesztésekből eddig leginkább lemaradó intézmények speciális fejlesztése az oktatás fejlesztésére fordítható uniós és hazai források segítségével

 A célcsoport oktatási körülményinek javítása

 A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása

 Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése

 Az EKIF és az intézmények gazdaságos működésének elősegítése

 A települések népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a pályázat céljainak elérésével kívánja megvalósítani politikáját, mely egyben küldetése is, miszerint, a rendelkezésére álló összes eszközzel, valamint újabb erőforrások rendszeres feltárásával és bevonásával minőségi keresztény szemléletű nevelési, oktatási szolgáltatást biztosítson polgárai számára, annak érdekében, hogy a fiatalok és a szülők nemzedékei folyamatosan megújuló, értékes és versenyképes tudást szerezhessenek.

Projektadatok összefoglalója:

 A pályázat benyújtása: 2015. március 16.

 Támogatói döntés: 2015. április 15.

 Támogatási Szerződés kibocsátása: 2015. május 15.

 Pályázat megvalósításának kezdete: 2015. május 15.

 A pályázat elszámolható költsége: bruttó 109 957 152 forint

 Támogatási intenzitás mértéke: 100 %

 Pályázat zárása: 2015. november 30.