↑ Return to Közbeszerzés

„A „Váci Széchenyi István Római Katolikus Középiskola közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel” tárgyú, KEHOP-5.2.5-16-2016-00007 azonosítószámú támogatott projekt keretében építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése, építési engedélyeztetési eljárásban való közreműködés, kiviteli tervdokumentáció elkészítése, építési beruházás elvégzése”

03 Ajánlattételi felhívás Hatvan

04 Dokumentáció_Hatvan

05 Műszaki tervdokumentáció_1

05 Műszaki tervdokumentáció_2

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

Bontási JKV + jelenléti ív