↑ Return to Közbeszerzés

„Váci Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása” tárgyú, KEHOP-5.2.3-16-2016-00058 azonosítószámú támogatott projekt keretében megvalósuló építési beruházás”

Ajanlatteteli_felhivas_Nagykata-Paszto

Vall_szerz_1 rész_Nagykáta

Vall_szerz_2 rész_Pásztó

Árazatlan_Nagykata_ktgvetés

Nagykáta elektr. Műszaki leírás

Nagykáta_V-01 Fszt inverter myomvonal-A2

Nagykáta kockázatelemzés

Nagykáta_V-02 Fszt kazán myomvonal-A3

Nagykáta_V-03 villám-A3

Nagykáta_V-05 kazán elo. 1. lap-A4

Nagykáta_V-04 inverter elo. 1. lap-A4

Nagykáta_V-04 inverter elo. 2. lap-A4

Nagykáta_V-05 kazán elo. 2. lap-A4

Nagykáta_V-06 kazán kábelezés-A3

FW_21_Nagykáta_Vadász_ET_tervezett

FW_21_Nagykáta_Vadász_ET_eredeti

00 Nagykáta_építész műszaki leírás

01 Földszint alaprajz 2_1 _ Lay

T_02 Földszint alaprajz 2_2 _ L

T_03 I. Emeleti alaprajz 2_1 _

T_04 I. Emeleti alaprajz 2_2 _

T_05 II. Emeleti alaprajz 2_1 _

T_06 II. Emeleti alaprajz 2_2 _

T_07 Tetőnézet 2_1 _ Layout

T_08 Tetőnézet 2_2 _ Layout

T_09 Metszetek _ Layout

T_10 Homlokzatok _ Layout

T_11 Homlokzatok _ Layout

T_12 Homlokzatok _ Layout

T_13 Csomópontok _ Layout

T_14 Konszignáció _ Layout

Tartalom

Nagykáta_gépész_műleírás

Nagykáta_kapcsolási terv

Nagykáta_Hatósági Bizonyítvány

HMKE igénybejelentés – Nagykáta, Vadász u. 1.

Nagykáta_inverter

Nagykáta_napelem

Árazatlan_Paszto_ktgvetes

Pásztó_elektr. Műszaki leírás

Pásztó_elektromos V-01 pince-A2

Pásztó_elektromos V-02 fszt-A0

Pásztó_elektromos V-03 emelet-A2

Pásztó_elektromos V-04 villám-A2

Pásztó_elektromos V-05 inverter elo. 1. lap-A4

Pásztó_elektromos V-05 inverter elo. 2. lap-A4

Pásztó_elektromos V-06 kazán elo. 1. lap-A4

Pásztó_elektromos V-06 kazán elo. 2. lap-A4

Pásztó_elektromos V-07 kazán bekötés-A2

FW_28_Pásztó_ET_eredeti FW_28_Pásztó_ET_tervezett

FW_28_Pásztó_ET_tervezett

Pásztó_építészeti műszaki leírás

Pásztó_építészeti tervek

Pásztó_gépész_műleírás_

Pásztó_kapcsolási vázlat_2015

Pásztó_radiátor elhelyezési terv_ em

Pásztó_radiátor elhelyezési terv_ pince

Pásztó_radiátor elhelyezési terv_fsz

Pásztó_Örökségvédelmi nyilatkozat

HMKE igénybejelentés – Pásztó, Deák F út 17

Pásztó_inverter

Pásztó_napelem

Bontasi_jkv_Nagykáta-Pásztó

Ajánlattételre felkért ajánlattevők