↑ Return to Pályázatok

Váci Széchenyi István Római Katolikus Középiskola közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel megnevezésű projekt

logo.2Sajtóközlemény 2018. június 21.

Váci Széchenyi István Római Katolikus Középiskola közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel megnevezésű projekt Sajtóközlemény: Közel nulla energiaigényű épület létesítése

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága megvalósította, a fenntartásában álló Széchenyi István Római Katolikus Középiskola bővítését az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel, konzorciumiban, a KEHOP-5.2.5-16-2016-00007 sorszámú, 230 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az intézményben 2016. szeptemberében indult el egy új, 5 éves egészségügyi képzés, melynek a fejlesztés keretében kialakításra került épület fog helyet adni. Az intézmény a jelenlegi infrastrukturális keretei között nem felel meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek, így az új épület építése nélkülözhetetlen az egészségügyi képzés folytatásához. A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja. Figyelembe véve a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltakat, az új épület kialakítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült el, minta épületként.

Megvalósítandó tevékenységek: Az épületben kizárólag az új képzéshez szükséges tantermek és kiszolgáló helyiségek kerültek kialakításra, az étkezést és testnevelést a meglévő épületben fogják végezni a tanulók. Az épületben az egészségügyi képzést kiszolgáló 5 tanterem és egy demonstrációs terem, valamint két csoportszoba került kialakításra, kiszolgáló helyiségekkel, összesen 663 m2 alapterületen. Az energetikai paraméterek racionalizálása és az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében az épület fűtését és a használati meleg víz előállítását a lapostetőn elhelyezett 4 darab, egyenként 14 kW névleges teljesítményű levegős hőszivattyú biztosítja a primer energiát a helyiségenként szabályozható plafon/padlófűtés kombinációjával. A hőszivattyúk elektromos áram ellátását, valamit az épület LED világítását a szintén a tetőre telepítendő 20,16 kW-os napelemes rendszer fogja biztosítani.

A projekt eredményei A fejlesztéssel érintett épület energetikai célú megtakarításai, éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése, korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása, a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és a tanárok munkakörülményeinek javítása. Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése, illetve az egészségügyi képzés, mint hiányszakma utánpótlásának térségi biztosítása, a település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése.   Az épület közel nulla energiaigényű kivitelezése és a megújuló energia közel 100%-os alkalmazása révén az új épület energetikai üzemeltetése közel nulla forint lesz. Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése az épület használatbavételétől függő követelmény minimumszintjéhez képest 65.470 kWh/év, mely évi 12,71 t CO2 üvegházhatású gáz megtakarítását eredményezi.

A projekt zárásának dátuma 2018.06.30.

 

Sajtóközlemény 2017.06.29.

Közel nulla épület létesítése

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, a fenntartásában álló Széchenyi István Római Katolikus Középiskola bővítését valósítja meg az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel, konzorciumiban, a KEHOP-5.2.5-16-2016-00007 sorszámú, 200 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az intézményben idén indult el egy új, 5 éves egészségügyi képzés, melynek a fejlesztés keretében kialakításra kerülő épület fog helyet adni. Az intézmény a jelenlegi infrastrukturális keretei között nem felel meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek, így új épület építése nélkülözhetetlen az egészségügyi képzés folytatásához. A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja. Figyelembe véve a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltakat, az új épület kialakítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó előírásoknak megfelelően, a 6. sz. mellékletben előírtak alapján készül.

Megvalósítandó tevékenységek: Az épületben kizárólag az új képzéshez szükséges tantermek és kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, az étkezést és testnevelést a meglévő épületben fogják végezni. Az épületben az egészségügyi képzést kiszolgáló 5 tanterem és egy demonstrációs terem, valamint két csoportszoba kerül kialakításra, kiszolgáló helyiségekkel, összesen 663 m2 alapterületen. Az energetikai paraméterek racionalizálása és az üzemeltetési költségek minimalizálása érdekében az épület fűtését és a használati meleg víz előállítását a lapostetőn elhelyezésre kerülő 4 darab, egyenként 12 kW névleges teljesítményű levegős hőszivattyú biztosítja a primer energiát a helyiségenként szabályozható plafon/padlófűtés és radiátorok kombinációjával. A hőszivattyúk elektromos áram ellátását, valamit az épület LED világítását a szintén a tetőre telepítendő 20 kW-os napelemes rendszer fogja biztosítani.

A projekt eredményei A fejlesztéssel érintett épület energetikai célú megtakarításai, éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése, korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása, a minőségi oktatás feltételeinek megteremtése és a tanárok munkakörülményeinek javítása. Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése, illetve az egészségügyi képzés, mint hiányszakma utánpótlásának térségi biztosítása, a település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése.   Az épület közel nulla energiaigényű kivitelezése és a megújuló energia közel 100%-os alkalmazása révén az új épület energetikai üzemeltetése közel nulla forint lesz. Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése az épület használatbavételétől függő követelmény minimumszintjéhez képest 65.470 kWh/év, mely évi 12,71 t CO2 üvegházhatású gáz megtakarítását eredményezi.

A projekt zárásának dátuma 2018.06.30.