↑ Return to Pályázatok

“Názáret” Római Katolikus Óvoda energetikai felújítása megnevezésű projekt

logo.2Sajtóközlemény

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ beruházások ELKEZDŐDÉSÉRŐL

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló nagykőrösi „Názáret” Római Katolikus Óvoda energetikai felújítását valósítja meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00060 sorszámú, 20 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezőik nem megfelelőek(pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása jelenlegi állapotában nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlása prognosztizálható. Mindezen túl az épület valamennyi nyílászárója elavult, cseréjük elengedhetetlen.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és a nevelésben részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

 • Külső fal- és födém utólagos hőszigetelése 777,832 négyzetméteren
 • Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje 88,63 négyzetméteren
 • Napelemes rendszer telepítése 4,08 kW

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti E szintekről A kategóriákba fog kerülni, mely a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását is eredményezi majd. Az épületben konvektoros fűtés található, így a 45 kW teljesítményben telepítendő kondenzációs gázkazán mellé a központi fűtési rendszer is kiépítésre kerül.

A fenntartó az energetikai korszerűsítéssel egyidejűleg, de a projekt keretein kívül, saját forrásból jelentős belső átalakítást és korszerűsítést is megvalósít.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a lakosság településmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az oktatásra alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a személet váltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.11.06.


 

logo.2Sajtóközlemény

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ beruházások megvalósulásáról

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló nagykőrösi „Názáret” Római Katolikus Óvoda energetikai felújítását valósította meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00060 sorszámú, 20 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint az épület külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem voltak megfelelőek(pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező volt, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehetet számítani.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és a nevelésben részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

A projekt keretében megvalósított műszaki fejlesztések:

 • Külső fal- és födém utólagos hőszigetelése 777,832 négyzetméteren;
 • Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje 88,63 négyzetméteren;
 • Központi fűtés kiépítése és 45 kw teljesítményű kondenzációs kazán telepítése;
 • 4,32 kW teljesítményű napelemes rendszer telepítése;

A projekttel egy időben, de annak keretein túl, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága által saját forrásból megvalósított műszaki fejlesztések:

 • Csoportszobák átalakítás és felújítása (csoportszobák részleges bővítése, teljes festés és burkolatcsere);
 • Közlekedő és kiszolgáló helyiségek (festés, burkolatcsere);
 • Meglévő vizesblokk felújítás, új vizesblokk kialakítása;
 • Elektromos hálózat cseréje, energiatakarékos LED világítási rendszer kiépítése;

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei megfelelnek a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti HH szintről CC kategóriákba került, ami a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását is eredményezi. A fenntartó az energetikai korszerűsítéssel egyidejűleg, de a projekt keretein kívül, saját forrásból jelentős belső átalakítást és korszerűsítést is megvalósított, mellyel az óvoda már megfelel a kor infrastrukturális elvárásainak, és méltó nevelési környezetet biztosít a gyerekek számára.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a lakosság településmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az nevelésre alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a gyerekek személet váltását. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.11.06.