máj 23

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT KÉRÉSE ISKOLA- ÉS ÓVODATEJ PROGRAMHOZ

Ekif.1

nov 23

Közlemény

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola fenntartója, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) főigazgatója, Selmeczi Zoltán, az intézmény vezetője, Czakó István és Nagykáta Város polgármestere, Dorner Gábor ma délelőtt egyeztetést folytatott a Zárda utcai iskolában november 22-én délután történt tűzeset miatt.

Ismételten köszönjük a mentésben részt vevők áldozatos munkáját. Külön köszönet a gyerekeknek és a pedagógusoknak, segítőiknek a lélekjelenlétükért és a kimenekítés szakszerű végrehajtásáért, melynek köszönhetően mindenkinek időben sikerült elhagyni az épületet, és nem történt személyi sérülés.

Az épület statikai vizsgálata és a tűzvizsgálati eljárás jelenleg folyamatban van. A tetőtér megmaradt részének lebontása és a tényleges károk felmérése ezt követően kezdődhet meg.

Az épületben keletkezett anyagi kár mellett a gyermekek és tanáraik személyes használati tárgyai is megsemmisültek.

Az EKIF főigazgatója és polgármester úr a Zárda utcai iskolába járó 356 gyermek részére személyenként 30.000 – 30.000 Ft, azaz összesen 60.000 Ft azonnali támogatásról döntött, melyet Czerván György képviselő úr további támogatással egészített ki. A támogatással az iskolában maradt ruházat, tanszerek pótlásához kívánnak azonnali segítséget nyújtani. Az összeg átvételéről a szülők a 2022. november 25-én (péntek) 16.30 órakor a Művelődési Központban kezdődő szülői értekezleten kapnak részletes tájékoztatást.

A tűzeset kapcsán példátlan összefogás és szerveződés kezdődött Nagykátán és az EKIF által fenntartott intézményekben, melyet ezúton is köszönünk! Az iskola fenntartója és vezetősége az önkormányzattal közösen a bontási munkálatokra és az iskola felújítására az alábbi számlaszámon fogadja az adományokat.

KÁTA Alapítvány

számlaszám: OTP Bank 11742063-21458721-00000000

külföldi utalás esetén: IBAN: HU42 1174 2063 2145 8721 0000 0000

BIC(SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

Közleménybe kérjük beleírni: Kis Váci

 Gazdálkodó szervezetek részére kérelemre az adomány befizetéséről a KÁTA Alapítvány igazolást állít ki. A kérelmet a kataalapitvany@gmail.com címre kérjük küldeni, melynek tartalmaznia kell a befizető nevét, székhelyét és adószámát.

 Az adományokat hálás szívvel köszönjük!

Selmeczi Zoltán           Czakó István             Dorner Gábor

     főigazgató                     igazgató                  polgármester

szept 19

“Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik”

„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.” 

                                   (Róm 8,28)

Néhány nappal ezelőtt megkezdődött a 2022-2023. nevelési év és tanév az EKIF által fenntartott 31 köznevelési intézményben is.

Minden évkezdet más, voltak az elmúlt időkben békés, zavartalan, átlagos, megszokott rend szerint induló tanévek, de az előző két évben bizony adódtak nehézségek, a világjárvány miatt be kellett vezetni a tantermen kívüli, online oktatást, korlátozni kellett a közösségformálás legalapvetőbb formáját, a személyes érintkezést.

Ez év nyara békésen, korlátozások nélkül telt és a Jóisten kegyelméből közösségben, az intézmények vezetővel együtt készülhettünk fel, erősödhettünk meg az augusztus 29-én, immáron hagyományosan, Kismaroson a ciszterci nővérek monostorában tartott lelki napunkon.

Az új tanévünk a Szentlélek segítségül hívásával kezdődött a Balassagyarmati Szentháromság Főplébánia Templomban tartott Veni Sancte szentmisével, amelyen Marton Zsolt megyéspüspök úr homíliájával kértük az Úr áldását a nevelési évre, illetve adtunk hálát a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium harmincéves fennállásáért.

Az új tanév eseménydúsan, több, korábban megkezdett infrastruktúra beruházás befejezésével, az ingatlanok használatbevételi engedélyének birtokában, ünnepélyes átadással indult.

Ugyancsak ünnepi pillanatokat élhettünk meg jubiláló iskolánkban, ahol az elmúlt 10 év eredményeiért, a közösség hitben való megerősödéséért adhattunk hálát.

Köszönöm a Váci Egyházmegye főpásztorának és segédpüspökének, valamint nyugalmazott püspökének, hogy ünnepi pillanatainkban együtt adhattunk hálát az albertirsai és ceglédi újonnan épült tornacsarnok és óvodaépület megvalósulásáért és Isten áldását kérték az épületekben nevelkedő, hitben és tudásban gyarapodó gyermekek, fiatalok és családjaik életére, az őket nevelő és tanító felnőttekre, valamennyi betérőre.  

Bízva abban, hogy az előttünk álló hónapokban is érezhetjük az Úr támogatását, örömmel és hálatelt szívvel ajánlom a kedves látogató figyelmébe az eseményekről készített képes összefoglalókat, amelyeknek a létrejöttéért hálámat fejezem ki az Egyházmegye kommunikációs vezetőjének, Haáz Andreának és munkatársainak. Isten áldja meg Őket! 

 

Vác, 2022. szeptember 16.

Selmeczi Zoltán

főigazgató    


Albertirsa:

 Szeptember 12-én Dr. Beer Miklós nyugalmazott püspök Úr megáldásával átadták Albertirsán a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola új tornacsarnokát.

Az eseményről az egyházmegye honlapján tájékozódhatnak:

https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5053/UJ-TORNACSARNOK-ALBERTIRSAN.html


 Cegléd:

 Szeptember 15-én Marton Zsolt megyéspüspök Úr megáldásával Cegléden átadták a Magyarok Nagyasszonya Tagóvoda új épületét.

Az eseményről az egyházmegye honlapján tájékozódhatnak:

 https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5051/UJ-EPULETET-KAPOTT-A-CEGLEDI-MAGYAROK-NAGYASZONNYA-KATOLIKUS-TAGOVODA.html


 Nagykáta:

 Szeptember 16-án Dr. Varga Lajos püspök Úr Nagykátán, az iskola 10 éves jubileumi ünnepsége keretein belül, megáldotta a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola új „Öko-tantermét”.

Az eseményről az egyházmegye honlapján tájékozódhatnak:

 https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5054/OKOTANTEREM-EPULT-A-JUBILALO-NAGYKATAI-KATOLIKUS-ISKOLABAN.html


szept 13

VENI SANCTE 2022

Szeptember 9-én, pénteken Balassagyarmaton közös tanévkezdő Veni Sancte szentmisét tartottak a Váci Egyházmegye fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények. Az eseméníről az egyházmegye honlapján tájékozódhatunk:


 

https://vaciegyhazmegye.hu/hirek/5036/A-KOZOSSEG-EREJE-SEGITSEN-BENNUNKET-AZ-UJ-TANEVBEN.html


A szentmiséről készült  felvételt itt tekinthetjük meg:


https://www.youtube.com/watch?v=ppJTsA_emcM


 

júl 02

TE DEUM 2022

Díjazottak.lapos
Hálaadó szentmisével zárták június 24-én a Váci Egyházmegye nevelési-oktatási és felsőoktatási intézményfenntartói a 2021/2022. tanítási évet. A szentmisét követően, amelyet Dr. Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be, az egyházmegyében az elmúlt tanévben kiemelkedő munkát végző pedagógusok vehették át elismeréseiket.
A Te Deumon az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága és intézményeinek, valamint az egyházmegyei hitoktatók vezetői, munkatársai vettek részt. A szentmisét a Piarista Templomban tartották, mivel felújítási munkálatok miatt a váci Székesegyház jelenleg zárva van. Az online közvetítés elérhetővé tette a Te Deumot azon munkatársak, szülők és diákok számára is, akik személyesen nem tudtak jelen lenni.
Dr. Varga Lajos püspök homíliájában megemlékezett Jézus Szíve ünnepéről. Felhívta a hívek figyelmét, hogy Jézus Szentséges Szívének tisztelete arra ösztönöz, hogy az Ő személyéhez hasonlóvá váljunk és a szeretet cselekedeteit gyakorolva át tudjunk lépni saját korlátainkon. A keresztény pedagógus jellemzője, hogy nemcsak saját személyiségével nevel, hanem célja, hogy a forráshoz, azaz Krisztushoz vezesse el a diákokat, akik Neki köszönhetően is tudják formálni saját személyiségüket.
A szentmisét követően Selmeczi Zoltán EKIF főigazgató, Dr. Gloviczki Zoltán az Apor Vilmos Katolikus Főiskolai rektora és Tornay Gábor hitoktatási igazgató adtak hálát a tanévért és megköszönték munkatársaik egész évi munkáját.
A szentmise után elismerő oklevelet vehettek át az egyházmegye nevelési-oktatási intézményeiben kiemelkedő pedagógiai tevékenységet és példamutató munkát végző pedagógusok.
A szentmisét követően vehette át oklevelét 36 Családi Életre Nevelési tanácsadó is, akik legalább öt éve vezetnek CSÉN foglalkozásokat intézményeikben, az idei képzésüket követően pedig tanácsadóként segítik majd kollégáikat.
Az ünnepélyes díjátadást agapé követte a Püspöki Palota díszkertjében.

Szívből gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük minden pedagógusnak, oktatónak és alkalmazottnak a köznevelésben, felsőoktatásban végzett egész éves áldozatos munkáját.

Te Deum Életműdíjat kaptak:

 1. SIPŐCZNÉ FARKAS MÁRIA, igazgató, Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola, Albertirsa
 2. SMELKÓ ISTVÁNNÉ ARANKA, óvodai intézményegység vezető, Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény

Te Deum Díjat kaptak:

 1. CZMOREK PIROSKA, gazdasági vezető, Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Hatvan
 2. JEDLICSEKNÉ VÁGÓ ANDREA, matematika, kémia, informatika szakos tanár, munkaközösségvezető, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Cegléd
 3. KOROSÁNÉ ÁDÁM GYÖRGYI ÁGNES, tanító, osztályfőnök, munkaközöségvezető, Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gödöllő
 4. MOLNÁR ZOLTÁN SÁNDORNÉ, dajka, Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pécel
 5. MOLNÁRNÉ JAKAB MÁRIA, tagintézményvezető, II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Bátonyterenye
 6. NAGY JOLI, óvodatitkár, Szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda
 7. NIEDERMÜLLER VIKTÓRIA, óvodatitkár, Szent Család Katolikus Óvoda, Vác
 8. TERJÉKINÉ BÉRES BEÁTA, tanító, munkaközösségvezető, Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Tiszajenő
 9. VÍG ILDIKÓ, magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Általános Iskola, Albertirsa

 A Szent Gellért díj Ezüst fokozatában részesültek:

 1. JAKAB ANNA, a Szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanítója
 2. DR. KISSNÉ JANKOVICS ROZÁLIA, a dabasi Szent János Katolikus Általános Iskola rajztanára

A Szent Gellért díj Arany fokozatát nyerte el:

     SZENOGRÁDI TAMÁS, a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatója.


forrás: vaciegyhazmegye.hu

 

ápr 12

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS ISKOLA – ÉS ÓVODATEJ PROGRAMHOZ

tej

Régebbi bejegyzések «