okt 02

Képek a Fóti Gondviselés Óvoda új épületének alapkőletételéről

júl 03

Te Deum 2018.

“A SZERETET PEDAGÓGIÁJÁT ÉRTSÜK, VALLJUK ÉS ADJUK TOVÁBB”

A Váci Székesegyházban 2018. június 10-én délelőtt immáron ötödik alkalommal gyűltek össze az egyházmegye fenntartásában működő köznevelési, illetve oktatási intézmények munkatársai, hogy  szentmise keretében közösen adjanak hálát az Úrnak az elmúlt tanévben elért eredményekért. A szentmisét Dr. Beer Miklós megyéspüspök mutatta be, többek között Dr. Csáki Tibor atya, – az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója – koncelebrálásával.

Ezt követően került sor a „Te Deum”-, a „Te Deum Életmű” díjak, illetve a „Szent Gellért” díj arany és ezüst fokozatának átadására, amelyekkel az egyházmegye oktatási, illetve nevelési intézményeiben dolgozók példaértékű, szakmailag kiemelkedő tevékenységüket ismerték el. Az ünneplő közösség szeretettel búcsúzott Nagy Istvántól, az EKIF tanügyigazgatójától. Majd a köszönetnyilvánításokat követően Dr. Csáki Tibor atya szavai zárták az ünnepséget, aki az EKIF dolgozóinak és minden segítőnek megköszönte a lelkiismeretes, együttműködő munkát. A program püspöki palota kertjében közös, családias légkörű ebéddel fejeződött be.


Díjazottak:

Te Deum díj:
 Csallóné Majoros Erzsébet  tanító, Balassagyarmat

Zsigmondné Vind Éva  óvodapedagógus, Fót

Csulyáné Rácz erika  műszaki- technika tanár, Újhatvan

Gutai Pálné  ének-zene tanár, Albertirsa
Borcsányi Józsefné  dajka, Gödöllő
 Kádárkutiné Hegedűs Andrea  gazdasági vezető, Pásztó
Kármánné Lachegyi Márta   általános iskolai tanító, katolikus hitoktató, Karolina
Balogné Komáromi Eleonóra   intézményvezető- helyettes, Zagyvaszántó
Molnárné Mák Zsuzsanna   iskolatitkár, Patak
Végh Ildikó   tanító, Cegléd
Varga Gábor   tanár, Egyházasgerge 
Holuné Kozma Márta   gazdasági vezető, Dabas

Életmű díj:

Baranyi Julianna  gazdasági vezető, Hatvan

Siposné Kádár Mónika  igazgató helyettes, hitoktató, osztályfőnök, Pécel
Horváth Dénesné T. Nagy Ágnes   óvodavezető, Nagykőrös

Szt. Gellért díj:
 Arany fokozat
Dr. Molnár István   intézményvezető, Nagykáta
Ezüst fokozat
Vágó Béla   intézményvezető, Tiszajenő
Bali Imréné  óvodavezető, Salgótarjánjún 05

TE DEUMRA ÖSSZEGYŰLT GYEREKEK KÖSZÖNTÖTTÉK BEER MIKLÓS PÜSPÖKÖT 75. SZÜLETÉSNAPJÁN VÁCON

Június 1-jén délelőtt 10 órától a székesegyház előtt, a Konstantin téren az egyházmegyei óvodák és iskolák műsorral, flashmobbal köszöntötték a püspököt, aki ezt követően a gyerekekkel és pedagógusaikkal ünnepelte a hálaadó szentmisét .

Az ünnepról készült filmriport a videotárban látható, részletes tudósítás a  VÁCI EGYHÁZMEGYE HONLAPJÁN olvasható, itt pedig egy bővebb képgaláriával emlékezünk a meghittt pillanatokra.

 

máj 29

“EGY SZÍV EGY LÉLEK”

honlapra

ápr 28

25 éves a salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda

2018. április 16 – 21-ig „HÁLA-hét” keretében ünnepelte 25 éves születésnapját Nógrád megye első katolikus óvodája Salgótarjánban.

címkép

A gyermekek ünnepi készületét nekik szóló színvonalas programok színesítették. A hét folyamán járt az óvodában a Zenebona Társulat, akik felköszöntötték a szülinapos óvodát. Ugrálóvár és arcfestés is várta a gyermekeket. Erre a szép ünnepre elkészült az óvoda jubileumi évkönyve, ami az elmúlt 25 évet öleli magába.

Április 20-án délelőtt egy hatalmas torta várta a gyermekeket. Délután az Acélgyári Szent József templomban Pintér Béla – keresztény zenész, énekes adott egy fergeteges koncertet. A gyermekek vele együtt énekelték az ismert dalokat. Felnőttet, gyermeket egyaránt megérintettek Pintér Béla dalai.

Másnap Április 21-én délelőtt 10 órakor kezdődött az ünnepi hálaadó szentmise, amelyet Dr. Beer Miklós megyés főpásztorunk celebrált. A huszonöt éves évforduló minden családnak és az egész városnak is az ünnepe. – „Ajándékként tekintünk erre az alkalomra, a gyermekekre, az óvodában dolgozókra, a segítőkre és a sok közös élményre. – mondta dr. Beer Miklós váci megyéspüspök. – A Mennyei Atya jóvoltából minden jóval meg vagyunk ajándékozva az életben, van ételünk, italunk és friss levegőnk, de a személyes szeretetünk is szükséges a teljes élethez. A csodálatos teremtett világban pedig a gyerek a legnagyobb ajándék a szülők számára.”

A szentmise után ünnepi köszöntők következtek. Bali Imréné, az óvoda vezetője mondott köszönetet mindazoknak, akik közbenjárásukkal, munkájukkal, felajánlásukkal és imáikkal segítik az intézményt: Ez az alkalom a hálaadásról szól és nincs természetesebb dolog annál, hogy az Isten házában jöjjünk össze ünnepelni. Hálát adok, hogy jelen lehettem az óvoda születésénél és azóta is azon munkálkodhatom, hogy olyan intézmény lehessen, ahol jó gyermeknek lenni. Hálát adunk azokért az első szülőkért, akik vállalták, hogy gyermeküket a keresztény értékrend szerint szeretnék nevelni még 1992-ben. Ők heten voltak az óvoda alapító szülei. Hálát adunk egykori esperesplébánosunkért, dr. Lébényi Antalért és egykori püspökünkért, Keszthelyi Ferencért és jelenlegi püspökünkért, dr. Beer Miklós fenntartónkért, aki a mai napig biztosítja óvodánk működését és mindig szeretettel gondol ránk. Hálát adunk az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) munkatársaiért, akik segítenek napi feladatainkban és mindig számíthatunk egymásra. Hálát adunk dr. Bercsényi Lajos főigazgató, főorvosért, aki az óvoda alapítója. Ő az, aki hitt abban, hogy a városban szükség van keresztény szemléletű óvodára és azon munkálkodott és munkálkodik ma is, hogy imádkozni tudó, szeretetet kereső és adni tudó igaz keresztény embereket neveljünk. Hálát adunk első vezetőnkért, Lantos Juditért. Az ő szellemisége alapozta meg óvodánkban a katolikus nevelést.”

Dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos, az óvoda alapítója elmondta: – „A végtelenség emberi ésszel felfoghatatlan. Ettől még megkérdőjelezhetetlenül igaz, hogy sem a térnek, sem az időnek nincs vége. Isten léte tény, hiszen a világ nem önmagától keletkezett. Legnagyobb kincsünk a hit. Ezt megkapni Isten kegyelméből lehet, de megtartani és továbbadni elsőrendű kötelességünk – hívta fel a figyelmet, majd a nagy család szeretetét megsokszorozó óvoda szellemiségéről szólt, ahol az óvónők és a dajkák szülői szeretettel fogadják, tanítják és nevelik a kisgyermekeket.”

Fekete Zsolt, a város polgármestere örömmel szemlélte az ünnepi szentmisén egybegyűlt gyerekeket, hozzátartozóikat és a híveket. Kifejtette: hálás azoknak a pedagógusoknak, akik áldott munkával nevelik az óvodásokat. A kicsik szemében vidámság, az arcukon derű látszik. Ők is tudják, hogy jó kezekben vannak és megfelelő nevelést kapnak. „Azért dolgozunk, hogy a gyerekek ebben a városban legyenek majd boldog felnőttek és később itt vállaljanak munkát. Reményeink között szerepel, hogy a katolikus óvoda mellett iskola is nyíljon” – tudatta a polgármester.

Lux Ambrus tanügyigazgató is köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyozta: az óvodának rendkívül nagy szerepe van abban, hogy a kisgyerekekből később milyen felnőttek lesznek. Példaértékű munka folyik a katolikus óvodában.

Az ünnepség végén dr. Beer Miklós pápai áldást nyújtott át Bali Imrénének, aki aztán kitüntető oklevelekkel köszönte meg a támogatók és a kollégák munkáját. Az ünnepi szentmise az óvodások műsorával és közös lufi eregetéssel ért véget.


ápr 21

„Egymás hite által épülünk”  („Lámpát sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék”)

- szakmai találkozó a Váci és az Egri EKIF vezetői között

Minden egyházmegye kialakította az elmúlt évek alatt saját nevelési-oktatási intézményeit irányító struktúráit. A Katolikus Pedagógiai Intézetben (KAPI) alkalmanként találkoznak is az egyházi fenntartók neveléssel és oktatással foglalkozó munkatársai, hiszen közösek a feladatok, közösek a problémák. A katolikus iskolákban az evangelizáció lehetőségei és nehézségei is hasonlóak. Mégis ritkán kopognak be egymáshoz, hogy személyesen kicseréljék tapasztalataikat. Az elmúlt héten az Egri EKIF munkatársai keresték fel a Váci EKIF csapatát, éppen a Magyar Kurír és az Új Ember c. folyóirat február elején megjelent riportja nyomán.

A Váci Egyházmegyében közel 30 oktatási intézményben több, mint 9000 diák tanul. A pedagógusok közül sokan még az előző rendszerben szocializálódtak, nem vallásgyakorlóként érkeztek a katolikus iskolai rendszerbe. Az Egri Főegyházmegyében közel 50 oktatási intézmény működik.  Az iskolák többségét átvették. Mindenütt a legnagyobb feladat, hogy hogyan lehet ilyen körülmények között a keresztény értékrendet mélyebben beengedni a nevelés, oktatás mindennapjaiba. A Váci Egyházmegye iskoláinak igazgatóival közösen elkészített, 10 évre szóló stratégiai tervben jelentős célkitűzés, hogy egyházi fenntartóként többet, illetve mást is szeretne adni, mint az állami fenntartó. Nevezetesen az Evangélium örömét eljuttatni a tanulókhoz és családjaikhoz. De hogyan valósul ez meg a hétköznapokban?

A találkozón legfőképpen ezekről a kérdésekről esett szó. Az organikus pedagógia képviselője Vácott Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense. Az ő segítségével egy új pezsgés indult meg az intézményekben. Az igazgatók és helyetteseik, az elsős tanítók, hitoktatók, énektanárok, nyelvtanárok, közösségvezetők, táborvezetők mind-mind akkreditált képzésben részesülnek az organikus pedagógia szemléletében, és ennek alapján számos “aprómunka”  elindult (az értékelés, a művészeti nevelés, az idegen nyelvoktatás, közösségek, hitéleti nevelés stb. terén), ami modellértékű lehet más egyházmegyei intézmények számára. A Családi Életre Nevelés programja Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes vezetésével is rendkívül hatékonyan segít megvalósítani ezt a pedagógiát, de ugyanezt támogatják a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) és egyébként szakmai segítségre szoruló gyermekekért, tanulókért működtetett pszichológus munkacsoportok. Mindezek finanszírozási lehetőségeiről, a gazdálkodásról, az ügyviteli szoftver hasznáról, a fejlesztések ütemezésről, a munkaügyi tapasztalatokról is élénk eszmecsere folyt. A megbeszélésen sok témát érintettek, amelyekkel gazdagították, tovább lelkesítették egymást a nevelésért felelős szakemberek, és természetesen a viszontlátogatás vágyával búcsúztak el egymástól. A két EKIF találkozása közelebb vitte a résztvevőket ehhez az Igéhez: „Egymás hite által épülünk”.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/-egymas-hite-altal-epulunk-vaci-es-az-egri-egyhazmegye-oktatasi-vezetoi-talalko


Régebbi bejegyzések «