ápr 01

A VÁCI EKIF ÓVODÁK BEIRATKOZÁSI IDŐPONTJAI

A 2020-21-ES NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN a 7/2020. (III. 25) EMMI határozat alapján


 

 II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGYALKERT KATOLIKUS ÓVODA

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5/a.

 • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
 • Az Angyalkert Katolikus Óvoda, mint körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 16. között tartja meg.
 • A Szándéknyilatkozat - Óvodai felvétel iránti kérelem elérhető az intézmény honlapján: http://www.janospal-bterenye.hu
 • Az aláírással ellátott kérelmeket 2020. április 17-ig várják az ovodavezeto.bterenye@ekif-vac.huvagy angyalkertkatolikusovoda@gmail.com címre.
 • Az intézmény vezetője a hozzá érkező kérelmek alapján a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
 • Az óvoda a városból és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Angyalkert Katolikus Óvoda tagintézménybe kívánják járatni.

DEÁKVÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG “CSALÁD” ÓVODÁJA – Szent Család Katolikus Óvoda

2600,Vác Bauer Mihály út 22-24.

 • Beiratkozási dokumentumok elküldési ideje: 2020. április 2 – április 14.
 • Nagyon indokolt esetben, személyesen is be lehet adni az óvoda címén: 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8., ill. telefonos szóbeli igényjelzést is elfogadnak.
 • A beiratkozáshoz szükséges elküldendő dokumentumok listája megtalálhatók http://csaladovoda.huhonlapon.

FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJA KATOLIKUS ÓVODA

2151 Fót, Vörösmarty u. 1-4.

 • 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a gondviselesovoda@invitel.hu címen.
 • A beküldött szándéknyilatkozat alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik.
 • Az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
 • A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntenek, és erről írásban értesítik a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

JÓ PÁSZTOR KATOLIKUS ÓVODA

3100 Salgótarján, Damjanich u. 5.

Elérhetőségek:  Tel: +36 32/ 513-135 -  email: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu – Mobil: +36 30/ 374 8487

 • Az óvoda 2020. április 17-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton – ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu email címen vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé az alábbiakban kijelölt időpontokban:

2020. ápr. 8. (szerda) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 15. (szerda) reggel 8.00 -10.00 ügyeleti időben.

MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE

3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 17.

 • 2020. április 9-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (ovodavezeto.paszto@ekif-vac.hu), vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé.
 • A szándéknyilatkozat elérhető: https://magyarszentek-paszto.hu/
  A felvétel eredményéről Április 15-ig értesítjük a szülőket.


 NÁZÁRET RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.

Elérhetőség:Tel/fax: +36 53/ 351-967   email:nazaretovink@gmail.com

Mobil: +36 30/ 1785233    Web: http//:www.nazaretovi.hu 

 • 2020. április 02-17-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait, melyet kitöltve elektronikus úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetnek meg a vészhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
 • A beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot letölthetik az óvoda honlapjáról www.nazaretovi.hu vagy személyesen átvehetik / leadhatják az óvodában (Hősök tere 2.):

2020. ápr. 6. (hétfő) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 8. (szerda) délután 16.00-17.00

2020. ápr. 12. (csütörtök) délután 16.00-17.00 ügyeleti időben.

 • Az óvodába történő felvételről 2020. április 20-ig dönt az óvoda, melyről írásban értesítjük a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYEGYSÉGE

3170 Szécsény Magyar út 13-15. és a NÓGRÁDSIPEKI ÓVODÁJA Címe: 3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 82.

 • Az Óvoda  2020. április 15-ig fogadja  a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait!
 • A szándéknyilatkozat elérhető az óvoda honlapján https://barkanyisuli.eoldal.hu vagy az óvoda portáján (8.00-12.00) személyesen kérhetik!
 • A szándéknyilatkozatokat kitöltve, aláírva postai úton, a Bárkányi Katolikus Óvoda 3170 Szécsény Magyar utca 13. címre, vagy scannelve ovibolcsi@freemail.hu; ovodavezeto.szecseny@ekif-vac.hu

email címre küldhetik el!

A szándéknyilatkozat mellé kérjük csatolni, a plébánosi ajánlást, vagy ennek hiányában a keresztlevelet! Indokolt esetben személyesen az óvoda portáján kihelyezett dobozban, lezárt borítékban, leadva tehetik meg!

 • Kérnek minden érintett szülőt, hogy a megadott időpontokat feltétlenül tartsák figyelembe.
 • Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségük nincsen, a felvételi eljárásnál az intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járnak el.
 • A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntünk, és erről írásban értesítjük a szülőket.
 • Segítséget kérhetnek az óvoda hivatalos telefonszámán: 06-30/779-60-98 ebben az időszakban 8.00-12.00-ig.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA

2120 Dunakeszi, Szent László utca 4.

 • 2020 március 30 – április 1. között voltak a jelentkezések, ahogy eredetileg is meg volt hirdetve.
 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja április 5. lesz email formájában (hivatalos határozat beszkennelve).

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYEGYSÉGE

2119 Pécel, ‘Kossuth tér 7.

 • Az intézménybe jelentkezni szándékozó gyermekek szülei töltsék le az Óvodai felvétel iránti kérelem megnevezésű jelentkezési lapot és a Szándéknyilatkozatot. Ezeket kitöltve küldjék vissza a szenterzsebetovi@gmail.com email címre. Amennyiben Lelkipásztori ajánlást is tudnak hozni, ahhoz is találnak letölthető űrlapot!
 • A felhívás alapján az óvoda 2020. április 15-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • Kérik, hogy a nyilatkozatok nagyon pontos és olvasható kitöltését, mert ez alapján történik a felvétel elbírálása.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (szenterzsebetovi@gmail.com), vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
 • A Szándéknyilatkozat és a Felvétel iránti kérelem elérhető intézményünk honlapján: www.szerzsebet.sulinet.hu
 • A felvétel eredményéről 2020. április 17-ig értesítjük a Szülőket.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGÓVODÁJÁBAN

2100  öllő, Kápolna köz 5.

 • 2020. április 9-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (szentimreovoda.godollo@gmail.com) vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők előzetes egyeztetés alapján.
 • Ha a szülő már korábban kitöltötte és személyesen eljuttatta óvodánkba a szándéknyilatkozatot (óvodai felvétel iránti kérelmet), azt már úgy tekintik, hogy teljesítette óvodai jelentkezési szándékát.
 • Szándéknyilatkozat letölthető a honlapról: www.szimre.hu
 • A felvétel eredményről április 15-ig értesítjük a szülőket.

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA „JÓ PÁSZTOR” TAGÓVODÁJA

5094 Tiszajenő, Köztársaság u. 2.

 • A Szándéknyilatkozatok (óvodai jelentkezési lapok) megtalálhatók lesznek az óvoda előterében elhelyezve 2020.04.06-tól, melyeket kitöltve 2020.04.17-ig kell visszahozni az óvodába, az erre kijelölt tárolóba!
 • A felmerült kérdéseket a 06-30-988-5457-es telefonszámon tehetik meg munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között!
 • Az óvodai felvételről a tagintézmény vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket, 2020.04.30-ig!

 SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODÁBA

5000 Szolnok, Templom út 8.

 • Szándéknyilatkozat leadása: 2020. április 2 – 17.
 • Szándéknyilatkozat leadását elektronikus úton: mustarmagovoda@chello.hue-mail címen,telefonon: 30/470 8320
 • Különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők.
 • A felvételi döntésről 2020. 04. 20-ig írásban értesítik a szülőket.  A felvételi döntést illetően eljárás indítható, a közléstől számított 15 napon belül.
 • A beiratkozáshoz szükséges elküldendő dokumentumok listája megtalálhatók http://mustarmagovi.huhonlapon.

SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA

Kistarcsai Katolikus Plébánia – 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.

 • A beiratkozás 2020. április 2 – április 20. között zajlik.
 • A szülők 2020. április 17-ig szándéknyilatkozattal jelenthetik be elektronikusan, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen, ha gyermeküket ebbe az óvodába kívánják beíratni.
 • Elektronikusan továbbítható a szándéknyilatkozat az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címre.
 • Az intézmény még nem rendelkezik telefonvonallal, ezért kérik a szülőket, részesítsék előnyben az elektronikus beiratkozási lehetőséget.
 • Amennyiben a szülő a szándéknyilatkozat személyes átadásának kérésével kíván élni, és ezirányú kérelmét indokolja is, abban az esetben a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást készítünk. A dokumentumot a Kistarcsai Plébánián adhatja át a szülő a beosztás szerint megjelölt időpontban.
 • 2020. április 20-ig írásban (emailen) értesítik a szülőket és a kötelező felvételt biztosító óvodát a beiratkozással kapcsolatos döntésről.
 • A szándéknyilatkozat mellett kérik a szülőket, hogy a beiratkozási adatlapot is töltsék ki annak érdekében, hogy minél több információ legyen az óvodának a gyermekükről és a beiratkozással kapcsolatos kéréseikről, kérdéseikről.
 • Amennyiben segítséget kérnek, a Szent Anna Katolikus Óvoda facebook csoportban, valamint az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címen tehetik meg. Szívesen állnak ma rendelkezésükre.

SZENT KERESZT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS TAGÓVODA (volt Kőrösi Úti és Eötvös téri Óvoda)

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8

 • A járványhelyzet miatt az elektronikus beiratkozást szorgalmazunk a korosiutiovi@szkkio.hu e-mail címre.
 • 2020.04.02-től, legkésőbb 2020.04.17-ig várják azon szülők szándéknyilatkozatát, akik gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 • Jelentkezni lehet, elsősorban elektronikus „beiratkozási szándéknyilatkozat” kitöltésével, melyet a korosiutiovi@szkkio.hu címre kell beküldeni, vagy nagyon indokolt esetben, személyesen is be lehet adni az óvoda címén: 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8., ill. telefonos szóbeli igényjelzést is elfogadunk.

Az óvodai felvételről az SZKKIÓ felvételi bizottságának javaslattétele után a tagóvoda vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket, a közlés határideje 2020. április. 20. 

márc 23

Ébresztőt fújt a Lélek!

D_MTZ20200317002-7

Avagy eljött a család és a személyes istenkapcsolat éve? – Nagyprojektünk: az otthontanulás

Most aztán nem kezdődhet így minden cikk: a mai rohanó világban…

Behúzhatjuk a féket, azaz behúzta az élet. Lássuk, mit kezdhetünk ezzel a helyzettel? A dolgok, mint tudjuk, kis próféták. Mit üzen nekünk ezáltal Isten?

Először is nagy bizalommal van irántunk. Mintha ezt mondaná: Képes vagy rá! Oldd meg! Veled leszek, ne félj!

És máris elöntenek bennünket a kételyek, a kétségek: Tanuljak a gyermekemmel? Digitális oktatás lesz? Nincs elég számítógépünk, de ha volna is, napi 7-8 órát kellene a gép előtt tölteni? És hol? Ott, ahol az ovis szirénázik a mentőcskéjével, mert éppen vírusosat játszik? Vagy ott, ahol éppen a kisebbet altatnám? Ahol valamelyik gyerek a hangszerén gyakorol vagy éppen videochatel a tanár úrral? Miközben marják egymást a testvérek, főzzek, takarítsak, lássam el a munkámat a számomra is idegen, de legalábbis szokatlan home office munkarendben? A gyerekeknek se különóra, se nagyi, se mozi, se bandázás, se játszótér, se játszóház, és még a ringatót is én tartsam meg mindeközben? Nem lesz ez kicsit sok?

De igen, és nincs is szükség erre. Tényleg be kell látnunk végre, hogy nem a teljesítés az első. Nyilván továbbra is tesszük a dolgunkat mindannyian: pedagógusok, szülők, hivatali dolgozók, diákok, ki-ki ahogyan lehet. Persze, hogy sok minden akadozni fog, de lehet, hogy végül hálásak leszünk mindazért, ami kirostálódik. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” – tehetjük fel a kérdést Morus Szent Tamás nyomán. Hosszú távon – mondhatni, isteni tervben – gondolkozunk. A mostani kisiskolások is meg fognak tanulni írni, olvasni és számolni. És mi van akkor, ha nem márciusra tudják a cs betűt, hanem csak májusra, netán szeptemberre? Egyébként biztos vagyok abban, hogy rövid időn belül sokféle segédanyag jut majd el a diákokhoz digitális és más formában, és támaszkodhatunk a tankönyvekre is. Aki akar, nagy léptekkel is haladhat a tanulásban. Úgy gondolom, az érettségi feladatlapok még nem készültek el, és a kidolgozóik nyilván figyelembe veszik majd, hogy márciusban leállt a világ. Egyelőre még úgy működünk, hogy „mindent most, azonnal, gyorsan, duplán” akarunk. Természetes, hogy lassan indul be a változás folyamata, és hogy egyelőre nem látjuk a holnapot. A biztonságos tervezhetőség gyakorlatilag megszűnt. De mi történik, ha nem úgy teljesül a tanterv, ahogyan előre kigondoltuk? Mi lesz akkor? Azt hiszem, ébresztőt fújt a Lélek. Valószínűleg meg kell állnunk, gondolkoznunk, mérlegelnünk, és nem szabad úgy tennünk, mintha nem hallanánk ezt a kürtszót. Olyan ez, mint a családban a gyermekszületés. Aki mindent ugyan – úgy akar folytatni, mint azelőtt, az teljes káoszra számíthat, amiben sem a szülők, sem a gyermek nem érzi jól magát. „Újra kezdeni mindent e világon, / – megteremteni, ami nincs sehol, / de itt van mindnyájunkban még – is, / belőlünk sürgetve dalol.” (Váci Mihály)

Nézzük csak, mit tanulhatnak most a gyermekeink, és mi az, amit amúgy esélyünk sem lett volna megtapasztalni? Az egymásra figyelést. A testvéri közösséget, a vágyteljesítés késleltetését, az idő beosztását, több önfegyelmet, nagyobb hitet a mindenhatóságunkba vetett bizalom helyett, törékenységünk alázatos elfogadását, közös felelősségvállalást, rugalmas problémamegoldást és hasonló, rohanó világunkban immár szinte csak hírből ismert kész – ségeket, erényeket.

Ha komolyan vesszük az otthon tanulók több évtizedes tapasztalatait, akkor azt látjuk, hogy a tananyag egyéni elsajátításához és gyakorlásához elegendő napi 3-5 óra koncentrált munka. A legjobb időszak erre a délelőtt, illetve a délután 4 és 6 óra közötti idősáv. Emellett pedig óriási lehetőségek nyílhatnak meg előttünk azokon a területeken, amelyekről eddig általában csak sopánkodtunk. „Nincs idő beszélgetni, együtt dolgozni, játszani, fontos és praktikus dolgokat megtanítani, kirándulni, a természetben lenni, olvasni, rendet rakni kívül-belül és így tovább.” Most itt az idő! Igazi élménypedagógiai lehetőség előtt állunk. A tevékenységbe ágyazott tanulás lehetősége előtt. Ezt osztályteremben úgysem lehet. Szereljünk együtt biciklit vagy csapot, faragjunk, tollasozzunk, gombfocizzunk, főzzünk, süssünk, kössünk, horgoljunk, varrjunk föl gombokat, kertészkedjünk, másszunk fára. A sor még hosszan folytatható. Minden árvíznek van értékes hozadéka is. Most megtanulhatjuk, hogy a nehéz – ség is lehet ajándék, valami új kezdete.

Most lehet tanulni az életet. Ez minden kutatás szerint egyértelműen fejleszti az idegrendszert, a gondolkodást, a problémamegoldást, az intelligenciát. Hogyan lássunk neki? Mindenképpen közösen. Ez most egy nagy kooperatív társasjáték! Vagy együtt nyerjük meg, vagy mindannyian veszítünk.

Jó módszer, ha összeül a családi kupaktanács egy kakaó mellé, és kicsit átbeszéljük a kialakult új helyzetet. Tényleg fontos, hogy ne csupán belesodródjunk az eseményekbe, hanem érezzék a gyermekeink, hogy nem félünk, tervezünk, van kormányos a hajón, ám mindannyiunk kezében ott az evezőlapát, és mindenkinek van felelőssége, feladata is a szabadsága mellett. Feltétlenül készítsünk napirendet, hogy átlátható legyen, hogyan kapcsolódunk be a család életébe, mikor van az egyéni munka ideje és mikor a pihenésé. A napirend legyen jól áttekinthető, akár programpontonként kipipálható formátumú.

Talán az egyik legnagyobb veszély most éppen az, ami nagy segítségünkre is szolgál: az internet, az online eszközök, „a kütyük”. Ezért szándékosan nem nevezném digitális oktatásnak a tanulásnak ezt a formáját, hanem inkább tantermen kívüli iskolának vagy távoktatásnak. Semmilyen indokkal ne lökjük a gép elé a gyerekeket most sem. A cél nem szentesíti az eszközt. Az örvényhatás nem szünetel. Sőt, a függőség kialakulásának veszélye most sokszorosan jelen van az életünkben. Fokozottan ügyeljünk arra is, hogy mi magunk milyen példát mutatunk a gyerekeknek. Az örvény még az úszni jól tudónak is örvény marad. Ne feledjük: a nevelés az élet szolgálata, és nem a teljesítés végrehajtó őre. Ez a megváltozott körülmények között is igaz, sőt, most talán még inkább az.

Az élet minden területén tapasztalható bizonytalanságban is van egy úgynevezett ingabiztonságunk. Ezt Tilmann Beller atya szemléltette egy alkalommal a kezében lévő rózsafüzérrel. A szentolvasó végén lévő kis kereszt a keresztény embert jelképezi, és a kéz, ami a füzért tartja, Isten kezét. Amikor a kéz úgy fogja a rózsafüzért, hogy a kereszt az asztallapon fekszik, olyankor az embernek szilárd talaj van a lába alatt: a gyerekek az iskolában, a munkahely rendben, a család egészséges, vasárnap elmegy az illető a templomba, imádkozik, igazi, mély közösségi és szép keresztényi életet él. Ám a kéz néha felemeli, meglengeti, sőt megpörgeti a szentolvasót a levegőben. Ilyenkor kicsúszik az ember lába alól a talaj, és minden összeomlani látszik. Nem tudjuk, mi lesz. Csak egyetlen biztonság van: a lánc, ami a Jóistenhez köt bennünket, a bizalom. Ez a kapcsolat új lépcsőfoka: az ingabiztonság. Az ember természetesen szenved ebben az állapotban. De a szívünkben biztonság uralkodik, hiszen a sorsunk fonala ott van a szerető Isten kezében, mi pedig két kézzel kapaszkodunk a kötélbe, amely vele köt össze bennünket.

„Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit busulsz? // (…) Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs / Madárka tolla se hull ki, – ég se zeng, – föld se remeg, / hogy az Isten rád ne gondolna.”    (Babits Mihály)

Uzsalyné Pécsi Rita

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2020. március 22-i számában jelent meg.

márc 16

AZ EKIF JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓI

KEDVES MUNKATÁRSAK ÉS LÁTOGATÓK!

A rendkívüli helyzetben,

az EKIF és intérményeit érintő rendelkezéseket,

hireket, információkat,

munkatársaink elérhetőségét

“JÁRVÁNY INFO”

fül alatt találjátok meg.

feb 11

„Evezz a mélyre!” 

003712-20200210100623-01Intézményvezetői konferencia a Váci Egyházmegye Katolikus Iskoláinak  

  Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága február 4-én rendezte meg Vácon a Regőczi kápolnában az  intézményvezetői konferenciáját. Közel hatvan igazgató és igazgatóhelyettes kapcsolódott  be a nap programjába. Dr. Csáki Tibor főigazgató a megnyitójában meghívta a jelenlévőket, hogyhálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt”. A visszatekintésben kitért az elmúlt évek tanügyi és gazdasági fejlődésére, a megalkotott stratégia eredményességére. A jelenben az új iskolák és óvodák alapítását emelte ki.Induljunk újra Krisztustól.” II.János Pál pápa gondolatával indulunk a jövőnek. Így fogjunk hozzá egy organikus nevelést magában hordozó kerettanterv elkészítéséhez, bővítsük a szakszolgálatok és képzések tárát, biztosítsuk a mentorálást a pedagógusainknak. Így megvalósulhat az alábbi üzenet:Az ideigvaló dolgok intézése által keressük Isten Országát.”

Uzsalyné dr. Pécsi Rita, pedagógiai igazgató az organikus nevelés szerepéről beszélt, ezúttal arról, hogy a “szenvedéllyel megélt jelen” már milyen konkrét gyümölcsöket hozott e téren – értékelési rendszer átalakítása, 280 alsós tanító képzése, a teljes iskolarendszerbe bevezetett csoportos furulyaoktatás, az idegen nyelvi tanítás megújítása, tábor- és közösségvezetők képzése, regionális szakmai műhelyek elindulása, tanulásmódszertani és projektpedagógiai és mozgásfejleztési képzések zajlottak, a Családi Életre Nevelés Program minden iskolánkban való jelenléte stb.

A nap két központi témája ezeken kívül az iskolakert és a néphagyomány volt. Az EKIF stratégiája szerint ugyanis megkezdődik az a folyamat, amelynek eredményeként minden intézményben létesülhet iskolakert, és minden diák tantervbe építetten találkozik ilyen formában is a természettel, az élettel.  A programot az Iskolakertekért Alapítvány képviselői mutatták be, akik az EKIF felkérésére a foglalkozás- és kertterveket a közeljövőben el fogják készíteni. Mátyás Izolda és Pauliczky Nóra érdekes tablókon és színes előadáson keresztül tették szemléletessé munkájukat, hangsúlyozták az iskolakertek létrehozásának jelentőségét, a tantervi integráció lehetőségeit, különösen is figyelmet fordítva a konkrét gyakorlati megvalósulásokra.  

A konferencia felemelő, szellemi-lelki és hétköznapi támpontokat is nyújtó záró előadását Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-, Magyar Örökség- és Prima díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével kitüntetetett akadémikusa,  Magyarország volt művelődési és közoktatási minisztere tartotta: ”A néphagyomány és a művészet” címmel. Az előadását a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola diákjainak népi hangszeres bemutatója vezette be. Gondolatai és belső tűzzel áthatott előadásmódja megerősítették a résztvevőkben, hogy a magyar néphagyomány iránytűt adhat arra, hogy hogyan éljünk a mai értékválsággal sújtott világunkban. Többek között hangsúlyozta, hogy a szeretet nem érzelem, hanem parancs, és kultúra, amit meg kell tanulni és ki kell fejezni kisgyermekkortól kezdve. Erre kaphatunk művészi, játékos és praktikus mintákat a magyar néphagyományban. Örömteli nap volt, különleges szakmai, emberi találkozásokkal, amiben a jelenlévők “az ideigvaló dolgok intézése által – valóban – az Isten Országát keresték”.

Rojtos Krisztina/Ivonyné Szarka Melinda


dec 24

Új cipők karácsonyra!

Cipő 2  A Váci Egyházmegye által fenntartott oktatási intézményekből 120 gyermeket leptünk meg karácsonyra egy-egy  pár új cipővel. Az ajándékozásban  a Deichmann üzletlánc nyújtott segítséget, a lebonyolításban az érintett iskolák pedagógusai segítettek.

 

 


Oktatási intézményeink pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak és neveltjeinek,

valamint családjainak

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

nov 26

Alsós tanítók képzési napja Winkler Mártával

Márta  Idén harmadik alkalommal nyílt lehetőségünk Winkler Márta néninek, a Kincskereső Iskola alapítójának bemutató óráját átélni az alsós tanítóinkkal. 2017-től minden évben 70 tanítót invitálunk a Regőczi kápolnába négy alkalmas akkreditált képzésre, hogy szakmailag és lelkileg töltekezhessenek.


 Visszajelzések a napról

- Megerősítést kaptam abban, hogy milyen fontos a tanítók szemléletformálása, valamint az érzelmi intelligenciának kiemelt szerepet kell kapni az alsó tagozaton. A népi hagyományoknak, népzenei, népköltészeti kincsünknek helye kell, hogy legyen az oktatásban.

- Örömteli napom volt, feltöltődtem. Jó lenne sok-sok ifjú pedagógusnak átadni az örömteli tanítást!

- Nagy örömmel tapasztaltam meg Winkler Márta életörömét, aktivitását, ötletgazdagságát, kifogyhatatlan bizalmát a szeretetteli tanításban! Példakép!!!

Rojtos Krisztina

fotó: Ivonyné Szarka Melinda


 

Régebbi bejegyzések «