jún 16

TE DEUM A VÁCI SZÉKESEGYHÁZBAN

A szentmise videofelvétele

A szentmise videofelvétele a képre kattintva megtekinthető.

Az elmúlt tanévért mutatott be hálaadó szentmisét Marton Zsolt megyéspüspök a váci székesegyházban, Páduai Szent Antal emléknapján, június 13-án. A szertartáson Dr. Varga Lajos segédpüspök, paptársak, diakónusok, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) munkatársai, oktatási és nevelési intézmények igazgatói, valamint a hitoktatói munkacsoportok vezetői vettek részt.

Ez a hálaadó szentmise egy rendhagyó tanévet zár, amiből sokat tanulhattak pedagógusok és diákok egyaránt. A főpásztor arra emlékeztetett, hogy bár visszatérünk lassan a régi kerékvágásba, Istennek célja volt azzal, hogy ezt a rendkívüli járványhelyzetet megengedte.

Szentbeszéde elején Marton Zsolt külön köszöntötte mindazokat, akik videófelvételről látják a szentmisét, kiemelve, hogy lélekben mindenki egy közösséget alkot. Elmélkedésében Páduai Szent Antalról beszélt, aki hajdan a pestis elleni védekezés egyik védőszentje volt, a gyermekeknek pedig pártfogója ma is. Szent Antalt leginkább a csodáiról emlegetik, és kérik segítségét az elveszett tárgyak megtalálásában, a reménytelen ügyekben. Ő ennél több: a ferences rend 13. századi óriása, aki a ferences szerzetesnövendékek képzését, taníttatását és nevelését megszervezte. Bolognában megalapította az első tanulmányi házat. Ő annak a nagyhírű szerzetesrendnek az első teológiai tanára, amelynek iskolái Magyarországon a mai napig is sikeresen működnek. Személyesen ismerte a rendalapító Assisi Szent Ferencet, aki ezt írta neki: „Azt akarom, hogy a testvéreknek tanítsd a szent teológiát, de úgy, hogy sem benned, sem bennük ki ne aludjék az imádság szelleme, azoknak a szabályoknak megfelelően, amelyeket adunk.”

„Ma, amikor hálát adni jöttünk össze, köszönjük meg az Úrnak, ha sikerült az imádság szellemében nevelnünk, tanítanunk és vezetnünk. Ez a mindenekelőtt való: az evangélium igazságára vezetni a ránk bízottakat szeretettel, szelíd határozottsággal, akár hittanóráról, akár matematikáról, irodalomról, vagy testnevelésről van szó. Pedagógiai tevékenységünk az egész ember (az egész gyermek) formálásáról szól, ezáltal ők is alakítják egymást, miközben mi, pedagógusok is formálódunk általuk és hatunk kollégáinkra. Amikor tavaly augusztus végén a hitoktatók Veni Sancté-jén az evangélium a tíz szűz elbeszélése volt, ezt fogalmaztam meg: tanévkezdésen vagyunk: várjuk a gyerekeket, a szülőket, az iskolát: tele van-e az olajmécsesünk? Pihentünk-e, fölkészültünk-e úgy, hogy az olaj tanév végéig kitartson? Most megkérdezhetjük magunktól: volt-e elég olajunk, kitartott-e? Ha igen, adjunk hálát érte, ha úgy gondoljuk, hogy nem volt elég, vonjuk le a tanulságokat, és akkor is adjunk hálát. Található egy megmosolyogtató leírás Páduai Szent Antal életében: egyszer, amikor nem jöttek el az emberek: a halaknak beszélt, mint Szent Ferenc a madaraknak. Ez a történet azt akarja üzenni nekünk, hogy minden fáradozásunknak van értelme, amikor a „halaknak” beszélünk, akkor is. Előbb-utóbb minden magvetésünk be fog érni. A pedagógiában nincsenek lezárt folyamatok, az érett gyümölcsöt Isten adja” – mondta a püspök. Ezt követően külön szólt a pedagógusokhoz, hitoktatókhoz és az intézményvezetőkhöz, pap-, és diakónus testvérekhez, megköszönve munkájukat, odaadó fáradozásukat és hálát adott a Jóistennek bölcsességükért, jóságukért.

A szertartás végén Selmeczi Zoltán az EKIF főigazgatója mondott beszédet, kitért az elmúlt három hónap nehézségeire, próbatételeire, tanúságaira. „Nagyon gyötrelmes három hónap volt ez mindenkinek, így nekünk a Váci Egyházmegye és a Katolikus Iskolák Főhatósága által fenntartott intézményeknek is. Ám, ahogyan bizonyára sokaknak, nekem is feltűnt, hogy az összezárt családok közösségi léte megerősödött. A Jóisten segítségével pont ezek a nehéz idők adnak alkalmat arra, hogy hitünk igazi gyümölcsöket teremhessen. Minden fájdalma, nehézsége és tökéletlensége ellenére ez az időszak nekünk, hittel élőknek különösen értékes volt, hiszen még több alkalmunk nyílt a lelki elmélyülésre. Ehhez az a kegyelmi állapot is megadatott, hogy egyházi vezetőink, lelkipásztoraink jóvoltából rendszeres szentmisék, katekézisek részeseivé válhattunk az online térben. Nem maradtunk élő forrás nélkül, volt alkalmunk tovább növekedni a hitben! Így, a Gondviselő Isten segítségével lettek úrrá tanítóink és tanáraink a digitális oktatás okozta nehézségeken az online térben, így sikerült megszerveznünk a gyermekek felügyeletét az óvodáinkban és így maturáltak zökkenőmentesen a felnőttkor küszöbén álló növendékeink középiskoláinkban” – mondta. Majd hálát adott a Jóisten gondviseléséért, szeretetéért és égi édesanyánk, a Magyarok Nagyasszonya oltalmáért. Ezt követően Tornay Gábor egyházmegyei hitoktatási igazgató mondott köszönetet az elmúlt tanévért.

- Bölönyi Gabriella -

 

márc 16

AZ EKIF JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓI

KEDVES MUNKATÁRSAK ÉS LÁTOGATÓK!

A rendkívüli helyzetben,

az EKIF és intérményeit érintő rendelkezéseket,

hireket, információkat,

munkatársaink elérhetőségét

“JÁRVÁNY INFO”

fül alatt találjátok meg.

feb 11

„Evezz a mélyre!” 

003712-20200210100623-01Intézményvezetői konferencia a Váci Egyházmegye Katolikus Iskoláinak  

  Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága február 4-én rendezte meg Vácon a Regőczi kápolnában az  intézményvezetői konferenciáját. Közel hatvan igazgató és igazgatóhelyettes kapcsolódott  be a nap programjába. Dr. Csáki Tibor főigazgató a megnyitójában meghívta a jelenlévőket, hogyhálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt”. A visszatekintésben kitért az elmúlt évek tanügyi és gazdasági fejlődésére, a megalkotott stratégia eredményességére. A jelenben az új iskolák és óvodák alapítását emelte ki.Induljunk újra Krisztustól.” II.János Pál pápa gondolatával indulunk a jövőnek. Így fogjunk hozzá egy organikus nevelést magában hordozó kerettanterv elkészítéséhez, bővítsük a szakszolgálatok és képzések tárát, biztosítsuk a mentorálást a pedagógusainknak. Így megvalósulhat az alábbi üzenet:Az ideigvaló dolgok intézése által keressük Isten Országát.”

Uzsalyné dr. Pécsi Rita, pedagógiai igazgató az organikus nevelés szerepéről beszélt, ezúttal arról, hogy a “szenvedéllyel megélt jelen” már milyen konkrét gyümölcsöket hozott e téren – értékelési rendszer átalakítása, 280 alsós tanító képzése, a teljes iskolarendszerbe bevezetett csoportos furulyaoktatás, az idegen nyelvi tanítás megújítása, tábor- és közösségvezetők képzése, regionális szakmai műhelyek elindulása, tanulásmódszertani és projektpedagógiai és mozgásfejleztési képzések zajlottak, a Családi Életre Nevelés Program minden iskolánkban való jelenléte stb.

A nap két központi témája ezeken kívül az iskolakert és a néphagyomány volt. Az EKIF stratégiája szerint ugyanis megkezdődik az a folyamat, amelynek eredményeként minden intézményben létesülhet iskolakert, és minden diák tantervbe építetten találkozik ilyen formában is a természettel, az élettel.  A programot az Iskolakertekért Alapítvány képviselői mutatták be, akik az EKIF felkérésére a foglalkozás- és kertterveket a közeljövőben el fogják készíteni. Mátyás Izolda és Pauliczky Nóra érdekes tablókon és színes előadáson keresztül tették szemléletessé munkájukat, hangsúlyozták az iskolakertek létrehozásának jelentőségét, a tantervi integráció lehetőségeit, különösen is figyelmet fordítva a konkrét gyakorlati megvalósulásokra.  

A konferencia felemelő, szellemi-lelki és hétköznapi támpontokat is nyújtó záró előadását Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-, Magyar Örökség- és Prima díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével kitüntetetett akadémikusa,  Magyarország volt művelődési és közoktatási minisztere tartotta: ”A néphagyomány és a művészet” címmel. Az előadását a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola diákjainak népi hangszeres bemutatója vezette be. Gondolatai és belső tűzzel áthatott előadásmódja megerősítették a résztvevőkben, hogy a magyar néphagyomány iránytűt adhat arra, hogy hogyan éljünk a mai értékválsággal sújtott világunkban. Többek között hangsúlyozta, hogy a szeretet nem érzelem, hanem parancs, és kultúra, amit meg kell tanulni és ki kell fejezni kisgyermekkortól kezdve. Erre kaphatunk művészi, játékos és praktikus mintákat a magyar néphagyományban. Örömteli nap volt, különleges szakmai, emberi találkozásokkal, amiben a jelenlévők “az ideigvaló dolgok intézése által – valóban – az Isten Országát keresték”.

Rojtos Krisztina/Ivonyné Szarka Melinda


dec 24

Új cipők karácsonyra!

Cipő 2  A Váci Egyházmegye által fenntartott oktatási intézményekből 120 gyermeket leptünk meg karácsonyra egy-egy  pár új cipővel. Az ajándékozásban  a Deichmann üzletlánc nyújtott segítséget, a lebonyolításban az érintett iskolák pedagógusai segítettek.

 

 


Oktatási intézményeink pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak és neveltjeinek,

valamint családjainak

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

nov 26

Alsós tanítók képzési napja Winkler Mártával

Márta  Idén harmadik alkalommal nyílt lehetőségünk Winkler Márta néninek, a Kincskereső Iskola alapítójának bemutató óráját átélni az alsós tanítóinkkal. 2017-től minden évben 70 tanítót invitálunk a Regőczi kápolnába négy alkalmas akkreditált képzésre, hogy szakmailag és lelkileg töltekezhessenek.


 Visszajelzések a napról

- Megerősítést kaptam abban, hogy milyen fontos a tanítók szemléletformálása, valamint az érzelmi intelligenciának kiemelt szerepet kell kapni az alsó tagozaton. A népi hagyományoknak, népzenei, népköltészeti kincsünknek helye kell, hogy legyen az oktatásban.

- Örömteli napom volt, feltöltődtem. Jó lenne sok-sok ifjú pedagógusnak átadni az örömteli tanítást!

- Nagy örömmel tapasztaltam meg Winkler Márta életörömét, aktivitását, ötletgazdagságát, kifogyhatatlan bizalmát a szeretetteli tanításban! Példakép!!!

Rojtos Krisztina

fotó: Ivonyné Szarka Melinda


 

nov 24

Lusta testben ép lélek? – Tornatermet kapott a pásztói katolikus iskola

 

címlapSok év várakozás után új tornatermet kapott a hét éve alapított Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola a Nógrád megyei Pásztón. A Váci Egyházmegye beruházásából megvalósult épületet Marton Zsolt megyéspüspök áldotta meg november 20-án.

Tornáztak az udvaron, a romkertben, esőben egy közeli edzőteremben. Nem csoda, hogy a szülők azzal a kéréssel ostromolták az iskolavezetést, keressenek megoldást. Ezt a jó kapcsolat révén meg is tehették, mert megvolt az a bizalom, hogy kérésük meghallgatásra talál. Így is történt. A fenntartó először európai uniós EFOP-pályázaton elindulva vágott bele az építkezésbe, de ez a pályázat nem valósult meg, így az egyházmegye saját forrásból, az önkormányzat által biztosított telken építtette meg a sokaknak hiányzó tornatermet. „A kisváros csodálatos előnye, hogy egy szív, egy lélek az iskola, a város, az Egyház. Ezúttal is együtt mozgott a három” – méltatta Csáki Tibor, a Váci Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) főigazgatója a pásztói együttműködést.

Az új létesítmény elkészültét a helyi Teleki László Művelődési Házban ünnepelték meg. A 9000 lelkes Pásztó egyik központja ez a terület, ahol az iskola, a templom, a plébánia, a múzeum, könyvtár és művelődési ház található. Ezen a délelőttön arról bizonyosodtunk meg, hogy az egymás mellettiség, a hit, a kultúra, a hagyomány együttes erővel való ápolása és védelme hozzájárul a helyi identitás megerősítéséhez, gazdagításához.

A közösség nagyon készült az örömteli eseményre. A művelődési ház feldíszített nagytermében fogadták a résztvevőket, az iskola tanulói pedig színes műsorral mutatták meg tudásukat. A vendégeket Barna Tiborné igazgató köszöntötte, aki áttekintette az intézmény rövid történetét. Ez 2012-ben az óvoda megalapításával kezdődött, melyet a plébánia és a hívek összefogásával az iskola létrehozása követett. Négy évfolyammal és alig 70 gyerekkel indult el az iskola, mára közel 200 tanulójuk van nyolc osztályban. Egy pályázat révén energetikai korszerűsítést tudtak megvalósítani, és a 110 éves épület is meg tudott újulni az évek során.

 Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár a római költő, Iuvenalis szállóigévé vált mondását idézte: ép testben ép lélek. Kiemelte, a testmozgás, a testi erő fejlesztése, mely hozzájárul a test jóllétéhez, hosszú távú hatást tud gyakorolni a lélekre. De nagy szükség van a lelkierő fejlesztésére is, amiben meghatározó szerepe van az egyházi iskolának. Hogy alátámassza a lelkierő jelentőségét, két közelmúltbéli találkozását említette. „A férj és családapa, de végtagok nélkül élő Nick Vujicic magyarországi előadókörútján arról tett tanúságot, hogy Jézus szeretetével teljessé és örömtelivé vált az élete, a labdarúgó pályáját lezáró Gera Zoltán pedig a Puskás Aréna átadásakor elsőként Krisztusnak mondott köszönetet az általa elért eredményekért.”

 „Mustármagot öntöztünk, és ma örülhetünk a növekedésnek” – mutatott rá Csáki Tibor EKIF-főigazgató annak értékére, hogy a pásztói iskola a plébánia és a családok kezdeményezésére, az alapoktól való építkezés révén jött létre. „Nehéz a helyzet Nógrád megyében. Sok iskolánkban hiányzik a tornaterem, nagy a jelentősége annak, hogy itt egy új, korszerű létesítményt kapott az iskola.” Az EKIF főigazgatója szerint ez is egy lépés abba az irányba, hogy élhető környezetet teremtsünk az itt élőknek.

Skuczi Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke csatlakozva Csáki Tiborhoz kifejtette, mennyire fontos, hogy az itt születettek itt találják meg boldogulásukat is, de ehhez olyan élettér szükséges, ahol jól érzik magukat. „Ennek kialakítása a feladatunk” – hangsúlyozta, hozzátéve, a megyei önkormányzat a jövőben is partner kíván lenni minden fejlesztésben. Farkas Attila polgármester és Zahar Béla esperes-plébános szintén a testnevelés értékét, a fejlődés nyújtotta örömet emelték ki beszédükben.

 Az ünnepi köszöntők után az iskola jelenlegi és már végzett diákjai adtak műsort, majd képösszeállítást vetítettek le a 2018 februárjában kezdődött építkezés folyamatáról. A műsort a létesítmény átadása követte.

Marton Zsolt megyéspüspök a tornacsarnok megáldásakor Szent Pált idézve – Az ember teste a Szentlélek temploma – testünk iránti felelősségünkre hívta fel a figyelmünket, felmutatva saját példáját. „Én ezt komolyan veszem. Szeretek mozogni. A napomat reggel hatkor úszással kezdtem. Tavaly lefutottam a Vivicittát, és tapasztalatból mondom, hogy az ember lelke egészen más, ha a testét is karban tartja. Két végletet kell kerülnünk. A testünket nem szabad sem sanyargatni, sem nagyon kényeztetni. Kicsit lehet.” A főpásztor a mai napon már többször hangoztatott „ép testben ép lélek” mottó kapcsán lelkivezetőjét idézte: „Az ép ellentéte itt nem a beteg, hiszen beteg testben is lehet ép a lélek, megfordítva inkább így szólhat: lusta testben lehet ép a lélek?” Marton Zsolt arra figyelmeztetett, tartsuk karban testünket, hogy lelkünk fejlődni, szárnyalni tudjon.

 A tornacsarnokhoz vezető úton kapu áll, mely az iskola nevét, a kereszttel pedig szellemiségét hirdeti a járókelőknek. A létesítmény alig nyolc hónap alatt épült fel. Az 530 négyzetméter nagyságú küzdőtér sportpadlója időtálló burkolatú. Az egyik oldalon bordásfalak határolják. Az áramellátás egy részét napelemek biztosítják.

  Barna Tiborné igazgató elmondta, egyelőre a használatbavételi engedélyt várja az iskola, hogy birtokba vehessék a tornatermet. A testnevelésórák mellett itt tartják a néptánccsoport próbáit, délutánonként pedig a szabadidős sportegyesületek edzéseit, de már a szülők is bejelentkeztek aerobikra, jógára. Az intézmény vezetője kiemelte, mennyire példaértékű együttműködésük a szülőkkel és a plébániával. Mind a plébános, mind a káplán hitoktatók az iskolában, sokat vannak a diákok között, még helyettesíteni is készek, ha nagyon megszorul a tantestület.

A pásztói iskola egy azon intézmények közül a Váci Egyházmegyében, melyek alulról, szülői, plébániai kezdeményezésre jöttek létre, a nulláról építkezve – ismertette Csáki Tibor. „Az EKIF fenntartásában működő 33 intézmény egyharmada ilyen, és ez lehetőséget ad nekünk, hogy a hitünkből induljon ki a pedagógiánk. Előbb van a lélek, utána testesül meg. A keresztény pedagógiát képviseljük, ezért olyan pedagógusokat szeretnénk felvenni, akik ezt értik, elfogadják és gyakorolják. De csak ott indítunk új iskolát, ahol a tankerülettel egyeztetve arra a gyereklétszám lehetőséget ad” – mutatott rá stratégiájukra Csáki Tibor. Elsőként az igazgatót választják ki. „Karizmatikus embert keresünk, aki maga köré tudja gyűjteni a tantestületet.” Az EKIF pedagógiai továbbképzései szemléletformálóak: az organikus pedagógia, a családi éltre nevelés, valamint a QLL nyelvoktatási módszer csak néhány ezen kezdeményezések közül.

Fotó: Merényi Zita 

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

 

Régebbi bejegyzések «