okt 09

A katolikus iskolák vezetőinek találkozója Vácott

  A katolikus iskolák vezetői október 8-án találkoztak újra a Regőczi kápolnában. A sok teendőt magában foglaló tanévkezdési feladatok után, ez a nap lehetőséget adott számukra, hogy „megállhassanak” néhány órára, csendben Jézus elé ülhessenek a kápolnában. Dr. Csáki Tibor főigazgató lelki napindítójában. „Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14) Törékeny cserépedényekként mégis küldetésünk van: az evangélium fényével bevilágítani a hétköznapi életünk területeit. Felidézte Ferenc pápa kérését, amelyet a missziók vasárnapjára fogalmazott meg és amelyben arra kérte az egész egyházat, hogy 2019. október hónapját rendkívüli missziós időszakként élje meg. „Mit is jelenthet ez a misszió a mi életünkben és az iskoláinkban? Azt az evangéliumi szeretetet, amellyel készek vagyunk a ránk bízottak felé fordulni, építeni a velük való közösséget, támaszt és segítséget adni egymásnak ebben a sokszor zűrzavaros világban.”

 A délelőtt további részében szakmai előadások hangozottak el.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, pedagógiai vezető a hálózatos gondolkodás jelentőségéről tartotta előadását. Arról a gondolkodásról, amelynek a célja, hogy „egészben lássunk”! Nagy jelentőségű kérdésekként merültek fel, hogy az iskoláinkban tanultakat kapcsoljuk-e az emberléthez, az emberi élethez? Kapcsoljuk-e a gyermek személyes életéhez? Diákjainkat mire készítjük fel: csupán a következő iskolafokozatra vagy az életre?

Petkes Csaba aki tanulás-módszertani tanfolyamok vezetője szemléletes gyakorlati példákkal tarkított előadást tartott az iskolavezetés és innováció témában, valamint bemutatta a projektpedagógia sokoldalúságát, mint a hálózatos gondolkodás egyik eszközét, amely az egyszerű körülmények között is megvalósítója lehet az élményszerű tanulás gyakorlatának.

 A délután során Amberoy Zsolt adott rövid tájékoztatót az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületeiről és az előttünk álló lehetőségekről.

Lux Ambrus az aktuális tanügyi kérdésekről szóló tájékoztatása után, visszajelzést adott vezetőknek, hogy a Petkes Csaba által adott szakmai javaslatok igazolják a fenntartó pedagógiai, szakmai szándékát, hogy egyházmegyei és intézményi szinten tanuló szervezetként tudjunk működni (pl. a belső képzések adta lehetőségek jobb kihasználásával, a módszertani adattárak kialakításával, stb.) Ezt követően kiosztotta minden intézmény számára a “Mindenkivel Mindenkihez” NEK kiadványt.

 A nap különleges ajándékaként Marton Zsolt váci megyéspüspök látogatott el az igazgatókhoz. Szívélyes szeretettel és egyenként kezet fogva köszöntötte őket, hozzáfűzve személyes élményeit az iskolák településeihez. A Megyéspüspök Úr az igazgatókhoz intézett szavaiban kiemelte a személyesség jelentőségét a vezetői hivatásban, (megköszönte munkájukat és felidézte, hogy Ő maga tanítónak készült, ismeri és értekeli a megváltozott körülmények között talán ma még nehezebb munkát, embereket formálni. Isten eszközének lenni. A nevelés az élet szolgálata.

A záró imádság után püspöki áldással megerősítve indulhatott mindenki haza, hogy gazdagon megtöltött „tarisznyájából” osztogatni tudjon majd a rábízottaknak.

 Rojtos Krisztina


okt 01

 Katolikus iskolák táborvezetőinek találkozója a Regőczi kápolnában

Megkezdte éves találkozóinak és képzési napjainak sorát a Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága. Szeptember 25-én az iskolák nyári táborait vezető pedagógusok találkoztak a Regőczi kápolnában. Dr. Csáki Tibor főigazgató lelki napindítója után visszatekintettek az általuk szervezett táborokra, megosztották egymással örömeiket és tapasztalataikat. A megosztást Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, pedagógiai igazgató előadása követte, aki kiemelte a táborok jelentőségét az önállóságra nevelésben és a döntésképesség kialakításában. A téma feldolgozása után a személyes beszélgetések adtak lehetőséget a folytatás tervezésére, és konkrét – a táborok előkészítését segítő – javaslatok megfogalmazására.

Jó olyan kollégák között eltölteni az időt, akik szívvel-lélekkel fordítanak energiát arra, hogy a gyermekeknek ÉLMÉNYT nyújtsanak.”

Megerősített ez az előadás abban a meggyőződésemben, hogy a táborok fontos építőkövei a NEVELÉSNEK.”

Rojtos Krisztina

 

 

szept 03

Veresegyházon megnyitotta kapuit az új katolikus gimnázium

img18Szeptember 1-je számunkra, akik a Föld északi féltekéjén élünk – még ha már nem is vagyunk diákok – egy új időszak kezdetét jelenti. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium közössége számára idén különösen is, hiszen birtokba vehették az iskola új épületét, amit tanévnyitó szentmise és ünnepség keretében adtak át, illetve áldott meg Marton Zsolt váci megyéspüspök.

Ez a nap az egész város ünnepe – hangzott el többször is az átadáson. És valóban, a szeptemberi dátumot meghazudtoló nyári hőségben nem csak a gimnázium pedagógusai, diákjai és szüleik vettek részt a tanévnyitón. A szentmisét Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye nyolc napja felszentelt új püspöke mutatta be Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök; Csáki Tibor, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója; Molnár Zsolt veresegyházi plébános, valamint a környező települések lelkipásztorai koncelebrálásával. Az ünnepségen jelen volt Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője; Pásztor Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztályának vezetője, valamint Veresegyház közéleti vezetői, a környező települések polgármesterei, Pest megye egyházi és állami iskoláinak igazgatói, a testvéregyházak képviselői, Zsigmond László építész, Somogyi Veronika belsőépítész, illetve a kivitelező cégek, a Laterex Építő Zrt. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. képviselői.

Marton Zsolt a szentmisén felolvasott evangéliumi részlet egyik mondatáról elmélkedett homíliájában: „Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják” (Lk 14,11). A Jeruzsálem felé tartó Jézus egy vallási vezető házába tér be, ott hangzik el ez a mondat. Ez a vallási vezető a farizeusi kegyességi mozgalomhoz tartozott, mely eredetileg, a babiloni fogság után megújulási mozgalom volt, de Jézus idejében már megmerevedett struktúrává vált. A megyéspüspök szentbeszéde végén azt kérte: „Hívjuk meg együtt Jézust ebbe az iskolába, de ne vendégnek, hanem lakónak!” Ha ő állandó tagja lesz a gimnázium közösségének, minden a legjobban fog menni, a tanulás, a tanítás is, és a szeretet egyre nagyobb lesz. „Ha egy tortát felszeletelünk, minél több részre osztjuk, annál kevesebb jut egy embernek. A jézusi szeretettel éppen fordítva van: minél inkább szétosztjuk, annál több jut mindenkinek. Ezt váltsuk életté itt, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületében!”

A szentmise végén Beer Miklós püspök mondott köszönetet Pásztor Bélának, Veresegyház polgármesterének, aki több mint ötven éve vezeti a települést, és a szívén viselte a Veresegyházi Katolikus Gimnázium létrejöttét, majd az iskola otthonának megépülését is. A tanítás 2017 szeptemberében indult a gimnáziumban, ami ideiglenesen a régi városházán kapott helyet.

Beer Miklós úgy fogalmazott, Pásztor Béla különleges karizmát kapott Istentől, amit ő alázattal visel. „Mindaz, ami az elmúlt fél évszázad alatt Veresegyházon történt, rajtad keresztül valósult meg. Egy kis faluból egy csodálatos város épült, ahol élet van, ahol az emberek szeretik egymást, ahol jó élni.” A nyugalmazott megyéspüspök hálája jeléül átadta a polgármesternek Ferenc pápa áldását.

Pásztor Béla megköszönve a kitüntetést és a Szentatya imáit, hangsúlyozta, mindezt a munkát nem egyedül végezte, ő csak egy a sok ember közül. Ez az áldás biztatás a további feladatok elvégzéséhez, és a város minden lakójának szól. „Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek” – idézte Ady Endrét a polgármester, hozzátéve: ha lehetőségünk van nagy dolgot csinálni, azt tegyük egymásért, mert abból az egyén is részesedik.

Magyar Kurír


aug 27

A katolikus iskolák és óvodák vezetőinek tanévkezdő lelki és szakmai napja Mátraverebély – Szentkúton

20190821_120851               A katolikus iskolák és óvodák vezetői augusztus 21-22-én tartották immár hagyományossá vált tanévkezdő lelki és szakmai napjaikat nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton.

                Dr. Csáki Tibor főigazgató nyitotta meg a két napos rendezvényt Gyökössy Endre: „Mégis öröm” című témájával. A téma bevezetőjében bemutatta az elkészült évkönyvet, amely a Váci Egyházmegye katolikus iskoláiról és óvodáiról szól, utalva arra, hogy a „Mégis öröm” bennünk kezdődik. „Mi lehet az a többlet, amit hordozni tudnak ezek az intézmények?” Az, ha képesek átölelni a gazdagot és a szegényt, és igényes pedagógiát művelnek akkor is, amikor sokszor olyan a munka, mintha sivatagot öntöznénk.

                Témájában az isteni és sarkalatos erények jelenkori jelentősége és megélési lehetősége után a „mégis öröm” forrásait fogalmazta meg, saját tapasztalataival élőbbé téve azokat. Ilyen források: a barátság; az Istenbe való belegyökerezés; benne lenni egy közösségben;  a hálaadás; a másokért örömmel könyörögni tudás képessége; a mások szívembe hordozásának képessége; annak bizonyossága, hogy amit Isten elkezd, azt be is fejezi; amikor még alakítható vagyok és így növekszem.

                A délelőtt további részében Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató mutatta be a kegyhely történetét, múltbéli és jelenkori jelentőségét.

                A délutáni témát Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, az EKIF pedagógiai vezetője tartotta: „Gyökerek és szárnyak” címmel. Az önszereteten való felülemelkedésre, a kifelé tárulkozásra fókuszált előadása. Annak a valóságnak a megélésére hívott meg mindannyiunkat, amely a másik ember mérhetetlen tiszteletén alapszik és minden pedagógiai módszerünk alapja: „Segítek felfedezni és működtetni saját gazdagságodat.”

                A délután második részében Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári-, és Prima Primissima -díjas népdalénekes volt vendégünk, aki gyönyörű énekével és élete tapasztalatainak megosztásával emelte lelkünket a végtelen isteni szeretet felé.

                A következő nap délelőttjén még Dr. Csáki Tibor és Dr. Pécsi Rita fejezték be az előző nap megkezdett elmélkedéseiket és előadásaikat, egyre inkább rátérve a szakmai kihívásokra és hangsúlyokra, amelyek iránymutatóak lesznek számunkra az előttünk álló tanévben. A nap további részében a szakmai feladatoké volt a szerep. Selmeczi Zoltán, OH munkatárs, az EKIF főigazgató-helyettese mutatta be a törvényi, jogi változásokat. Vendégünk volt: Gerendás János , az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti osztályának vezetője. A pedagógus minősítésekről, szakfelügyeleti rendszerről tartott továbbképzést. Maksáné Kovács Krisztina az EKIF gazdasági igazgatója a ismertette a az EKIF gazdasági programját. Lux Ambrus Tanügyigazgató a következő évi feladatokról,képzésekről tartott előadást.

A program  a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti kegyhely templomában Beer Miklós leköszönő  váci püspök szentmiséjével ért véget


aug 27

“Mindenik emberbek a lelkében dal van”

Örömmel mutatjuk be új kiadványunkat, az EKIF életének mögöttünk álló 5 évét bemutató évkönyvet.IMG_3742

“Arról tudják majd meg, rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 35.)  Ezt a jézusi pedagógiát próbáljuk megvalósítani a Váci Egyházmegye iskoláiban. Ebben a kiadványban összefoglaljuk az elmúlt öt év tapasztalatait.

Mindenik embernek a lelkében dal van

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.

                                                                           (Babits Mihály)

Azért állítottuk össze ezt a könyvet, hogy meghhaljuk a lelkünk mélyén ezt a dalt…  hogy segítsünk annnak a tízezernél is több diáknak, közel ezer pedagógusnak, akik a Váci Egyházmegye Oktatási Intézményeihez tartoznak, hogy fölismerjék a dallamot, ami a szívük csendjében szól…  hogy rácsodálkozzunk a többletre, amit az egyházi iskola hordozhat magában…

aug 19

MEGHÍVÓ

Verka.megh.1

Régebbi bejegyzések «