ápr 27

AJÁNLATTÉTELI KIÍRÁS

A.1

ápr 01

A VÁCI EKIF ÓVODÁK BEIRATKOZÁSI IDŐPONTJAI

A 2020-21-ES NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN a 7/2020. (III. 25) EMMI határozat alapján


 

 II. JÁNOS PÁL PÁPA KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ANGYALKERT KATOLIKUS ÓVODA

3078 Bátonyterenye, Váci Mihály út 5/a.

 • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
 • Az Angyalkert Katolikus Óvoda, mint körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá jelentkezőknek a beiratkozást 2020. április 2 – április 16. között tartja meg.
 • A Szándéknyilatkozat - Óvodai felvétel iránti kérelem elérhető az intézmény honlapján: http://www.janospal-bterenye.hu
 • Az aláírással ellátott kérelmeket 2020. április 17-ig várják az ovodavezeto.bterenye@ekif-vac.huvagy angyalkertkatolikusovoda@gmail.com címre.
 • Az intézmény vezetője a hozzá érkező kérelmek alapján a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
 • Az óvoda a városból és a környező településekről is fogad növendékeket. Nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény szellemiségét, gyermeküket a II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Angyalkert Katolikus Óvoda tagintézménybe kívánják járatni.

DEÁKVÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG “CSALÁD” ÓVODÁJA – Szent Család Katolikus Óvoda

2600,Vác Bauer Mihály út 22-24.

 • Beiratkozási dokumentumok elküldési ideje: 2020. április 2 – április 14.
 • Nagyon indokolt esetben, személyesen is be lehet adni az óvoda címén: 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8., ill. telefonos szóbeli igényjelzést is elfogadnak.
 • A beiratkozáshoz szükséges elküldendő dokumentumok listája megtalálhatók http://csaladovoda.huhonlapon.

FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJA KATOLIKUS ÓVODA

2151 Fót, Vörösmarty u. 1-4.

 • 2020. április 17-éig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a gondviselesovoda@invitel.hu címen.
 • A beküldött szándéknyilatkozat alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik.
 • Az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között tartják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
 • A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntenek, és erről írásban értesítik a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

JÓ PÁSZTOR KATOLIKUS ÓVODA

3100 Salgótarján, Damjanich u. 5.

Elérhetőségek:  Tel: +36 32/ 513-135 -  email: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu – Mobil: +36 30/ 374 8487

 • Az óvoda 2020. április 17-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton – ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu email címen vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé az alábbiakban kijelölt időpontokban:

2020. ápr. 8. (szerda) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 15. (szerda) reggel 8.00 -10.00 ügyeleti időben.

MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGE

3060 Pásztó, Deák Ferenc utca 17.

 • 2020. április 9-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (ovodavezeto.paszto@ekif-vac.hu), vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvoda felé.
 • A szándéknyilatkozat elérhető: https://magyarszentek-paszto.hu/
  A felvétel eredményéről Április 15-ig értesítjük a szülőket.


 NÁZÁRET RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA

2750 Nagykőrös, Hősök tere 2.

Elérhetőség:Tel/fax: +36 53/ 351-967   email:nazaretovink@gmail.com

Mobil: +36 30/ 1785233    Web: http//:www.nazaretovi.hu 

 • 2020. április 02-17-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait, melyet kitöltve elektronikus úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetnek meg a vészhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel.
 • A beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatot letölthetik az óvoda honlapjáról www.nazaretovi.hu vagy személyesen átvehetik / leadhatják az óvodában (Hősök tere 2.):

2020. ápr. 6. (hétfő) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 8. (szerda) délután 16.00-17.00

2020. ápr. 12. (csütörtök) délután 16.00-17.00 ügyeleti időben.

 • Az óvodába történő felvételről 2020. április 20-ig dönt az óvoda, melyről írásban értesítjük a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYEGYSÉGE

3170 Szécsény Magyar út 13-15. és a NÓGRÁDSIPEKI ÓVODÁJA Címe: 3179 Nógrádsipek, Rákóczi út 82.

 • Az Óvoda  2020. április 15-ig fogadja  a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait!
 • A szándéknyilatkozat elérhető az óvoda honlapján https://barkanyisuli.eoldal.hu vagy az óvoda portáján (8.00-12.00) személyesen kérhetik!
 • A szándéknyilatkozatokat kitöltve, aláírva postai úton, a Bárkányi Katolikus Óvoda 3170 Szécsény Magyar utca 13. címre, vagy scannelve ovibolcsi@freemail.hu; ovodavezeto.szecseny@ekif-vac.hu

email címre küldhetik el!

A szándéknyilatkozat mellé kérjük csatolni, a plébánosi ajánlást, vagy ennek hiányában a keresztlevelet! Indokolt esetben személyesen az óvoda portáján kihelyezett dobozban, lezárt borítékban, leadva tehetik meg!

 • Kérnek minden érintett szülőt, hogy a megadott időpontokat feltétlenül tartsák figyelembe.
 • Intézményünk nem körzeti óvoda, így felvételi kötelezettségük nincsen, a felvételi eljárásnál az intézmény hatályos SZMSZ-e szerint járnak el.
 • A gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-ig döntünk, és erről írásban értesítjük a szülőket.
 • Segítséget kérhetnek az óvoda hivatalos telefonszámán: 06-30/779-60-98 ebben az időszakban 8.00-12.00-ig.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA

2120 Dunakeszi, Szent László utca 4.

 • 2020 március 30 – április 1. között voltak a jelentkezések, ahogy eredetileg is meg volt hirdetve.
 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja április 5. lesz email formájában (hivatalos határozat beszkennelve).

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ÓVODAI TAGINTÉZMÉNYEGYSÉGE

2119 Pécel, ‘Kossuth tér 7.

 • Az intézménybe jelentkezni szándékozó gyermekek szülei töltsék le az Óvodai felvétel iránti kérelem megnevezésű jelentkezési lapot és a Szándéknyilatkozatot. Ezeket kitöltve küldjék vissza a szenterzsebetovi@gmail.com email címre. Amennyiben Lelkipásztori ajánlást is tudnak hozni, ahhoz is találnak letölthető űrlapot!
 • A felhívás alapján az óvoda 2020. április 15-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • Kérik, hogy a nyilatkozatok nagyon pontos és olvasható kitöltését, mert ez alapján történik a felvétel elbírálása.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (szenterzsebetovi@gmail.com), vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
 • A Szándéknyilatkozat és a Felvétel iránti kérelem elérhető intézményünk honlapján: www.szerzsebet.sulinet.hu
 • A felvétel eredményéről 2020. április 17-ig értesítjük a Szülőket.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGÓVODÁJÁBAN

2100  öllő, Kápolna köz 5.

 • 2020. április 9-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait.
 • A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton (szentimreovoda.godollo@gmail.com) vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők előzetes egyeztetés alapján.
 • Ha a szülő már korábban kitöltötte és személyesen eljuttatta óvodánkba a szándéknyilatkozatot (óvodai felvétel iránti kérelmet), azt már úgy tekintik, hogy teljesítette óvodai jelentkezési szándékát.
 • Szándéknyilatkozat letölthető a honlapról: www.szimre.hu
 • A felvétel eredményről április 15-ig értesítjük a szülőket.

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA „JÓ PÁSZTOR” TAGÓVODÁJA

5094 Tiszajenő, Köztársaság u. 2.

 • A Szándéknyilatkozatok (óvodai jelentkezési lapok) megtalálhatók lesznek az óvoda előterében elhelyezve 2020.04.06-tól, melyeket kitöltve 2020.04.17-ig kell visszahozni az óvodába, az erre kijelölt tárolóba!
 • A felmerült kérdéseket a 06-30-988-5457-es telefonszámon tehetik meg munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között!
 • Az óvodai felvételről a tagintézmény vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket, 2020.04.30-ig!

 SZOLNOKI MUSTÁRMAG RÓMAI KATOLIKUS ÓVODÁBA

5000 Szolnok, Templom út 8.

 • Szándéknyilatkozat leadása: 2020. április 2 – 17.
 • Szándéknyilatkozat leadását elektronikus úton: mustarmagovoda@chello.hue-mail címen,telefonon: 30/470 8320
 • Különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők.
 • A felvételi döntésről 2020. 04. 20-ig írásban értesítik a szülőket.  A felvételi döntést illetően eljárás indítható, a közléstől számított 15 napon belül.
 • A beiratkozáshoz szükséges elküldendő dokumentumok listája megtalálhatók http://mustarmagovi.huhonlapon.

SZENT ANNA KATOLIKUS ÓVODA

Kistarcsai Katolikus Plébánia – 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.

 • A beiratkozás 2020. április 2 – április 20. között zajlik.
 • A szülők 2020. április 17-ig szándéknyilatkozattal jelenthetik be elektronikusan, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen, ha gyermeküket ebbe az óvodába kívánják beíratni.
 • Elektronikusan továbbítható a szándéknyilatkozat az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címre.
 • Az intézmény még nem rendelkezik telefonvonallal, ezért kérik a szülőket, részesítsék előnyben az elektronikus beiratkozási lehetőséget.
 • Amennyiben a szülő a szándéknyilatkozat személyes átadásának kérésével kíván élni, és ezirányú kérelmét indokolja is, abban az esetben a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást készítünk. A dokumentumot a Kistarcsai Plébánián adhatja át a szülő a beosztás szerint megjelölt időpontban.
 • 2020. április 20-ig írásban (emailen) értesítik a szülőket és a kötelező felvételt biztosító óvodát a beiratkozással kapcsolatos döntésről.
 • A szándéknyilatkozat mellett kérik a szülőket, hogy a beiratkozási adatlapot is töltsék ki annak érdekében, hogy minél több információ legyen az óvodának a gyermekükről és a beiratkozással kapcsolatos kéréseikről, kérdéseikről.
 • Amennyiben segítséget kérnek, a Szent Anna Katolikus Óvoda facebook csoportban, valamint az ovodavezeto.kistarcsa@ekif-vac.hu email címen tehetik meg. Szívesen állnak ma rendelkezésükre.

SZENT KERESZT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS TAGÓVODA (volt Kőrösi Úti és Eötvös téri Óvoda)

2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8

 • A járványhelyzet miatt az elektronikus beiratkozást szorgalmazunk a korosiutiovi@szkkio.hu e-mail címre.
 • 2020.04.02-től, legkésőbb 2020.04.17-ig várják azon szülők szándéknyilatkozatát, akik gyermeke 2020. augusztus 31-ig betölti legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 • Jelentkezni lehet, elsősorban elektronikus „beiratkozási szándéknyilatkozat” kitöltésével, melyet a korosiutiovi@szkkio.hu címre kell beküldeni, vagy nagyon indokolt esetben, személyesen is be lehet adni az óvoda címén: 2700 Cegléd, Kőrösi út 6-8., ill. telefonos szóbeli igényjelzést is elfogadunk.

Az óvodai felvételről az SZKKIÓ felvételi bizottságának javaslattétele után a tagóvoda vezetője dönt, melyről írásban tájékoztatja a szülőket, a közlés határideje 2020. április. 20. 

márc 23

Ébresztőt fújt a Lélek!

D_MTZ20200317002-7

Avagy eljött a család és a személyes istenkapcsolat éve? – Nagyprojektünk: az otthontanulás

Most aztán nem kezdődhet így minden cikk: a mai rohanó világban…

Behúzhatjuk a féket, azaz behúzta az élet. Lássuk, mit kezdhetünk ezzel a helyzettel? A dolgok, mint tudjuk, kis próféták. Mit üzen nekünk ezáltal Isten?

Először is nagy bizalommal van irántunk. Mintha ezt mondaná: Képes vagy rá! Oldd meg! Veled leszek, ne félj!

És máris elöntenek bennünket a kételyek, a kétségek: Tanuljak a gyermekemmel? Digitális oktatás lesz? Nincs elég számítógépünk, de ha volna is, napi 7-8 órát kellene a gép előtt tölteni? És hol? Ott, ahol az ovis szirénázik a mentőcskéjével, mert éppen vírusosat játszik? Vagy ott, ahol éppen a kisebbet altatnám? Ahol valamelyik gyerek a hangszerén gyakorol vagy éppen videochatel a tanár úrral? Miközben marják egymást a testvérek, főzzek, takarítsak, lássam el a munkámat a számomra is idegen, de legalábbis szokatlan home office munkarendben? A gyerekeknek se különóra, se nagyi, se mozi, se bandázás, se játszótér, se játszóház, és még a ringatót is én tartsam meg mindeközben? Nem lesz ez kicsit sok?

De igen, és nincs is szükség erre. Tényleg be kell látnunk végre, hogy nem a teljesítés az első. Nyilván továbbra is tesszük a dolgunkat mindannyian: pedagógusok, szülők, hivatali dolgozók, diákok, ki-ki ahogyan lehet. Persze, hogy sok minden akadozni fog, de lehet, hogy végül hálásak leszünk mindazért, ami kirostálódik. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” – tehetjük fel a kérdést Morus Szent Tamás nyomán. Hosszú távon – mondhatni, isteni tervben – gondolkozunk. A mostani kisiskolások is meg fognak tanulni írni, olvasni és számolni. És mi van akkor, ha nem márciusra tudják a cs betűt, hanem csak májusra, netán szeptemberre? Egyébként biztos vagyok abban, hogy rövid időn belül sokféle segédanyag jut majd el a diákokhoz digitális és más formában, és támaszkodhatunk a tankönyvekre is. Aki akar, nagy léptekkel is haladhat a tanulásban. Úgy gondolom, az érettségi feladatlapok még nem készültek el, és a kidolgozóik nyilván figyelembe veszik majd, hogy márciusban leállt a világ. Egyelőre még úgy működünk, hogy „mindent most, azonnal, gyorsan, duplán” akarunk. Természetes, hogy lassan indul be a változás folyamata, és hogy egyelőre nem látjuk a holnapot. A biztonságos tervezhetőség gyakorlatilag megszűnt. De mi történik, ha nem úgy teljesül a tanterv, ahogyan előre kigondoltuk? Mi lesz akkor? Azt hiszem, ébresztőt fújt a Lélek. Valószínűleg meg kell állnunk, gondolkoznunk, mérlegelnünk, és nem szabad úgy tennünk, mintha nem hallanánk ezt a kürtszót. Olyan ez, mint a családban a gyermekszületés. Aki mindent ugyan – úgy akar folytatni, mint azelőtt, az teljes káoszra számíthat, amiben sem a szülők, sem a gyermek nem érzi jól magát. „Újra kezdeni mindent e világon, / – megteremteni, ami nincs sehol, / de itt van mindnyájunkban még – is, / belőlünk sürgetve dalol.” (Váci Mihály)

Nézzük csak, mit tanulhatnak most a gyermekeink, és mi az, amit amúgy esélyünk sem lett volna megtapasztalni? Az egymásra figyelést. A testvéri közösséget, a vágyteljesítés késleltetését, az idő beosztását, több önfegyelmet, nagyobb hitet a mindenhatóságunkba vetett bizalom helyett, törékenységünk alázatos elfogadását, közös felelősségvállalást, rugalmas problémamegoldást és hasonló, rohanó világunkban immár szinte csak hírből ismert kész – ségeket, erényeket.

Ha komolyan vesszük az otthon tanulók több évtizedes tapasztalatait, akkor azt látjuk, hogy a tananyag egyéni elsajátításához és gyakorlásához elegendő napi 3-5 óra koncentrált munka. A legjobb időszak erre a délelőtt, illetve a délután 4 és 6 óra közötti idősáv. Emellett pedig óriási lehetőségek nyílhatnak meg előttünk azokon a területeken, amelyekről eddig általában csak sopánkodtunk. „Nincs idő beszélgetni, együtt dolgozni, játszani, fontos és praktikus dolgokat megtanítani, kirándulni, a természetben lenni, olvasni, rendet rakni kívül-belül és így tovább.” Most itt az idő! Igazi élménypedagógiai lehetőség előtt állunk. A tevékenységbe ágyazott tanulás lehetősége előtt. Ezt osztályteremben úgysem lehet. Szereljünk együtt biciklit vagy csapot, faragjunk, tollasozzunk, gombfocizzunk, főzzünk, süssünk, kössünk, horgoljunk, varrjunk föl gombokat, kertészkedjünk, másszunk fára. A sor még hosszan folytatható. Minden árvíznek van értékes hozadéka is. Most megtanulhatjuk, hogy a nehéz – ség is lehet ajándék, valami új kezdete.

Most lehet tanulni az életet. Ez minden kutatás szerint egyértelműen fejleszti az idegrendszert, a gondolkodást, a problémamegoldást, az intelligenciát. Hogyan lássunk neki? Mindenképpen közösen. Ez most egy nagy kooperatív társasjáték! Vagy együtt nyerjük meg, vagy mindannyian veszítünk.

Jó módszer, ha összeül a családi kupaktanács egy kakaó mellé, és kicsit átbeszéljük a kialakult új helyzetet. Tényleg fontos, hogy ne csupán belesodródjunk az eseményekbe, hanem érezzék a gyermekeink, hogy nem félünk, tervezünk, van kormányos a hajón, ám mindannyiunk kezében ott az evezőlapát, és mindenkinek van felelőssége, feladata is a szabadsága mellett. Feltétlenül készítsünk napirendet, hogy átlátható legyen, hogyan kapcsolódunk be a család életébe, mikor van az egyéni munka ideje és mikor a pihenésé. A napirend legyen jól áttekinthető, akár programpontonként kipipálható formátumú.

Talán az egyik legnagyobb veszély most éppen az, ami nagy segítségünkre is szolgál: az internet, az online eszközök, „a kütyük”. Ezért szándékosan nem nevezném digitális oktatásnak a tanulásnak ezt a formáját, hanem inkább tantermen kívüli iskolának vagy távoktatásnak. Semmilyen indokkal ne lökjük a gép elé a gyerekeket most sem. A cél nem szentesíti az eszközt. Az örvényhatás nem szünetel. Sőt, a függőség kialakulásának veszélye most sokszorosan jelen van az életünkben. Fokozottan ügyeljünk arra is, hogy mi magunk milyen példát mutatunk a gyerekeknek. Az örvény még az úszni jól tudónak is örvény marad. Ne feledjük: a nevelés az élet szolgálata, és nem a teljesítés végrehajtó őre. Ez a megváltozott körülmények között is igaz, sőt, most talán még inkább az.

Az élet minden területén tapasztalható bizonytalanságban is van egy úgynevezett ingabiztonságunk. Ezt Tilmann Beller atya szemléltette egy alkalommal a kezében lévő rózsafüzérrel. A szentolvasó végén lévő kis kereszt a keresztény embert jelképezi, és a kéz, ami a füzért tartja, Isten kezét. Amikor a kéz úgy fogja a rózsafüzért, hogy a kereszt az asztallapon fekszik, olyankor az embernek szilárd talaj van a lába alatt: a gyerekek az iskolában, a munkahely rendben, a család egészséges, vasárnap elmegy az illető a templomba, imádkozik, igazi, mély közösségi és szép keresztényi életet él. Ám a kéz néha felemeli, meglengeti, sőt megpörgeti a szentolvasót a levegőben. Ilyenkor kicsúszik az ember lába alól a talaj, és minden összeomlani látszik. Nem tudjuk, mi lesz. Csak egyetlen biztonság van: a lánc, ami a Jóistenhez köt bennünket, a bizalom. Ez a kapcsolat új lépcsőfoka: az ingabiztonság. Az ember természetesen szenved ebben az állapotban. De a szívünkben biztonság uralkodik, hiszen a sorsunk fonala ott van a szerető Isten kezében, mi pedig két kézzel kapaszkodunk a kötélbe, amely vele köt össze bennünket.

„Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit busulsz? // (…) Ó hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs / Madárka tolla se hull ki, – ég se zeng, – föld se remeg, / hogy az Isten rád ne gondolna.”    (Babits Mihály)

Uzsalyné Pécsi Rita

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2020. március 22-i számában jelent meg.

márc 16

AZ EKIF JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓI

KEDVES MUNKATÁRSAK ÉS LÁTOGATÓK!

A rendkívüli helyzetben,

az EKIF és intérményeit érintő rendelkezéseket,

hireket, információkat,

munkatársaink elérhetőségét

“JÁRVÁNY INFO”

fül alatt találjátok meg.

feb 11

„Evezz a mélyre!” 

003712-20200210100623-01Intézményvezetői konferencia a Váci Egyházmegye Katolikus Iskoláinak  

  Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága február 4-én rendezte meg Vácon a Regőczi kápolnában az  intézményvezetői konferenciáját. Közel hatvan igazgató és igazgatóhelyettes kapcsolódott  be a nap programjába. Dr. Csáki Tibor főigazgató a megnyitójában meghívta a jelenlévőket, hogyhálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt”. A visszatekintésben kitért az elmúlt évek tanügyi és gazdasági fejlődésére, a megalkotott stratégia eredményességére. A jelenben az új iskolák és óvodák alapítását emelte ki.Induljunk újra Krisztustól.” II.János Pál pápa gondolatával indulunk a jövőnek. Így fogjunk hozzá egy organikus nevelést magában hordozó kerettanterv elkészítéséhez, bővítsük a szakszolgálatok és képzések tárát, biztosítsuk a mentorálást a pedagógusainknak. Így megvalósulhat az alábbi üzenet:Az ideigvaló dolgok intézése által keressük Isten Országát.”

Uzsalyné dr. Pécsi Rita, pedagógiai igazgató az organikus nevelés szerepéről beszélt, ezúttal arról, hogy a “szenvedéllyel megélt jelen” már milyen konkrét gyümölcsöket hozott e téren – értékelési rendszer átalakítása, 280 alsós tanító képzése, a teljes iskolarendszerbe bevezetett csoportos furulyaoktatás, az idegen nyelvi tanítás megújítása, tábor- és közösségvezetők képzése, regionális szakmai műhelyek elindulása, tanulásmódszertani és projektpedagógiai és mozgásfejleztési képzések zajlottak, a Családi Életre Nevelés Program minden iskolánkban való jelenléte stb.

A nap két központi témája ezeken kívül az iskolakert és a néphagyomány volt. Az EKIF stratégiája szerint ugyanis megkezdődik az a folyamat, amelynek eredményeként minden intézményben létesülhet iskolakert, és minden diák tantervbe építetten találkozik ilyen formában is a természettel, az élettel.  A programot az Iskolakertekért Alapítvány képviselői mutatták be, akik az EKIF felkérésére a foglalkozás- és kertterveket a közeljövőben el fogják készíteni. Mátyás Izolda és Pauliczky Nóra érdekes tablókon és színes előadáson keresztül tették szemléletessé munkájukat, hangsúlyozták az iskolakertek létrehozásának jelentőségét, a tantervi integráció lehetőségeit, különösen is figyelmet fordítva a konkrét gyakorlati megvalósulásokra.  

A konferencia felemelő, szellemi-lelki és hétköznapi támpontokat is nyújtó záró előadását Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-, Magyar Örökség- és Prima díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével kitüntetetett akadémikusa,  Magyarország volt művelődési és közoktatási minisztere tartotta: ”A néphagyomány és a művészet” címmel. Az előadását a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola diákjainak népi hangszeres bemutatója vezette be. Gondolatai és belső tűzzel áthatott előadásmódja megerősítették a résztvevőkben, hogy a magyar néphagyomány iránytűt adhat arra, hogy hogyan éljünk a mai értékválsággal sújtott világunkban. Többek között hangsúlyozta, hogy a szeretet nem érzelem, hanem parancs, és kultúra, amit meg kell tanulni és ki kell fejezni kisgyermekkortól kezdve. Erre kaphatunk művészi, játékos és praktikus mintákat a magyar néphagyományban. Örömteli nap volt, különleges szakmai, emberi találkozásokkal, amiben a jelenlévők “az ideigvaló dolgok intézése által – valóban – az Isten Országát keresték”.

Rojtos Krisztina/Ivonyné Szarka Melinda


dec 24

Új cipők karácsonyra!

Cipő 2  A Váci Egyházmegye által fenntartott oktatási intézményekből 120 gyermeket leptünk meg karácsonyra egy-egy  pár új cipővel. Az ajándékozásban  a Deichmann üzletlánc nyújtott segítséget, a lebonyolításban az érintett iskolák pedagógusai segítettek.

 

 


Oktatási intézményeink pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak és neveltjeinek,

valamint családjainak

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Régebbi bejegyzések «