feb 22

„Szent Hedvig királynő” MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Szent_Hedvig_palyazat

 


Letölthető hozzájárukó nyilatkozat: Hozzajarulo_nyilatkozat


 

„Szent Hedvig királynő”

MÁSODIK NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Részvételi feltételek

 1. A Versenyen magyarországi iskolák és oktatásiintézménye ktanulói, valamint lengyelországi általános iskolák tanulói (atovábbiakban:”Pályázó”) vehetnek részt.

 2. A versenyben való részvétel önkéntes és ingyenes.

 3. A versenyben való részvétel csak egyéni lehet.

 4. Minden résztvevő csak egypályázatot nyújthat be.

 5. Egy iskola legfeljebb10 pályázatot nyújthat be, korcsoportonkén tötöt.

 6. Az iskola a megadott időpontig a megadott címre juttatja a pályamunkát:  Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága „Szent Hedvig pályázat” 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

 7. Az iskola pecsétjével ellátott lista a nevezésekről, amely tartalmazza: a tanulók nevét és vezetéknevét korcsoportonként, a verseny iskolai koordinátorának nevét és vezetéknevét.

 8. A tanulók műveinek leírása (a hátoldalon)

 9. Az 1. függelék (szülői/gondviselői hozzájárulás)  minden egyes benyújtott munkához csatolandó.

 

Szabályok

 1. A verseny résztvevőjének feladata, hogy a verseny témájához kapcsolódó művészi elképzeléseit bemutató alkotást hozzon létre.

 2. Az alkotás formátuma: csak A4-es méretben.

 3. A munka technikája szabadon választható (plakátfesték, akvarell, rajz zsírkréta,ceruza, toll stb.). Csak papírra készült munkák fogadhatók el. Üvegfestményeket, térbeli kompozíciókat, szobrokat vagy plasztilin műveket nem vesznek figyelembe.

 4. A pályázatokat a következő kategóriákban bírálják el:

  1. Szent Hedvig életéről, vag yéletével kapcsolatos történés vagy történelmi esemény, vagy mese
  2. ceruzás portré Szent Hedvigről
  3. tinta portré Szent Hedvigről
  4. portréfestés Szent Hedvigről
  5. létezőf estmény megfestése
 1. A Pályázaton való részvétellel a Pályázó megerősíti, hogy a Pályázatra benyújtott munkája személyesen készült, és nem sérti harmadik fél szerzői jogait.

 2. A versenyben való részvétellel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők a munkáját közzétegyék.

 3. A  hibásan benyújtott,  pályázati kiírásnak nem megfelelő  pályázatokat a versenybizottság nem értékeli.

 4. A határidő után benyújtott/elküldött pályázatok nem vesznek részt a versenyben. A Szervező nem vállal felelősséget a késedelemért vagy a kézbesítés elmaradásáért.

 5. A pályázatoknak a szabályzat 1. függelékével együtt legkésőbb 2024. április15 - ig kell megérkeznie a következő címre:

Magyarországi kapcsolattartó: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

2600 Vác, Migazzi Kristóftér 1.

Díjazás

 1. A verseny eredményhirdetésére a Szervező honlapján 2024. május15 -én kerül sor.

 2. A Szervezők díjazzák az első három helyezettet, korosztályonként.

 3. A díjakat 2024. június 6-án adják át, a krakkói Wawel-székesegyház a Szent Hedvig Királyné Iskolák Országos Találkozóján.

 4. A Szervezők minden résztvevőt oklevéllel jutalmaznak.

 Személyes adatok kezelése

 1. A Verseny pályázójának és tanárainak, szüleinek/törvényes képviselőinek személyes adatait a Szervezők a Verseny szervezéséből adódó célokra gyűjtik és használják fel, a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általánosadatvédelmi rendelet) megfelelően.


 

feb 08

Egységben a kisgyermekekért, a családokért – óvodavezetők találkozója Dunakeszin

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága és az általa fenntartott  Dunakeszi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda közös szervezésében valósult meg az EKIF óvodavezetőinek és tagintézmény-vezetőinek szakmai találkozója február 7-én..

Az értekezletre Dunakeszin, a Szent Erzsébet Óvodában került sor. A jó hangulatú és magas szakmai színvonalú találkozón 29-en vettek részt: a Váci Egyházmegye óvodai vezető, az EKIF főigazgatója, irodavezetője, a pasztorális és a tanügyi igazgatóság munkatársai, valamint a Családi Életre Nevelés vezető kollégái, akik a megbeszéléshez a záró ebéden csatlakoztak.

A találkozó célja a kifejezetten az óvodákat érintő szakmai kérdések áttekintése, a felmerülő kérdések tisztázása, a sajátosan óvodai kihívások áttekintése, a problémákra adható megoldások azonosítása volt.

Ami pedig talán még ennél is fontosabb: egy ilyen, szívtől szívig ható találkozás mindig a köztünk élő Jézussal és az egymással való egységet építi. A megbeszélést az Egység Imájával kezdtük, és a fehér asztalt körbe ülve fejeztük be, s a találkozó folyamán végig tapintható volt egyfajta közösségi érzés, kapcsolódás, egy lelkes, a gyermekek és családjaik javát, egymás támgogatását kereső hozzáállás.

Köszönet az EKIF munkatársainak és a Dunakeszi óvodánk vezetőinek az előkészületekért és a lebonyolításért. Köszönet az óvodavezetőknek a hiánytalan jelenlétért, a hozzáállásukért és a mindennapi, csendes szolgálatért.

Találkozunk 2024. szeptember 25-én Dabason, a Napsugár Katolikus Óvodában!

Puskás Balázs

okt 08

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Alánlattételi felhívás

Letölthető formátum melléklettel:

Ajánlattételi felhívás_EKIF_Fóti Általános Iskola és Gimnázium Megvalósíthatósági

 

 

aug 25

Állami kitüntetésben részesült Selmeczi Zoltán főigazgató és Varga László atya nemzeti ünnepünk alkalmából

Selmezci

jún 30

Te Deum 2023

Június 23-án került sor a Váci Egyházmegye hitoktatási igazgatósága, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (AVKF) közös tanévzáró, hálaadó szentmiséjére. A szentmisét követően, amelyet Marton Zsolt váci megyéspüspök mutatott be, az egyházmegyében az elmúlt tanévben kiemelkedő munkát végzett pedagógusok vehették át elismeréseiket.

Te Deum 2023

A 2022/2023-as tanévben végzett kiemelkedő munkájukért elismerő oklevelet és kitüntetést vehetett át több, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság intézményeiben dolgozó pedagógus és munkatárs, valamint Te Deum Életműdíjat és a Szent Gellért díj arany fokozatát vehette át négy kiváló vezető nyugdíjba vonulásuk alkalmából.

Te Deum Díjasok

Te Deum Díjasok

máj 23

SZÁLLÍTÓI AJÁNLAT KÉRÉSE ISKOLA- ÉS ÓVODATEJ PROGRAMHOZ

Ekif.1

Régebbi bejegyzések «