↑ Return to Pályázatok

MEGVALÓSULT A SALGÓTARJÁNI JÓ PÁSZTOR KATOLIKUS ÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda 2014. január 15-én pályázatot nyújtott be az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c. pályázati kiírásra „Jó Pásztor Katolikus Óvoda épületenergetikai fejlesztése” címmel, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0037 azonosító számmal. A pályázattal kapcsolatban 2014. március 24-én született pozitív támogatói döntés, amely alapján a óvoda 85%-os támogatottságú projektet valósított meg.

A pályázat célja a Jó Pásztor Katolikus Óvoda energetikai racionalizálása napelemek telepítésével, az épületek teljes hőszigetelésével és a nyílászárók cseréjével. Az épület energetikai felmérése alapján nem felelt meg a TNM rendelet előírásainak, csupán F kategóriás.

A projekt közvetlen eredményei:

Intézmény éves vásárolt hőfelhasználása 152,93 GJ/év-vel a ~67%-ra csökken.

Megtermelt megújuló energia 8,64 GJ/év lesz.

ÜHG (CO2) kibocsátás 12,27 t/év csökken.

Az éves üzemeltetési költség csökkenése meghaladja a 0,83 mFt-t

Az épület megfelel a TNM rendeletben foglalt határértéknek. A felújítás után F szintről B kategóriákba emelkedik.

Célcsoport nevelési körülményei jelentősen javulnak


 

A projekt közvetett eredményei:

Javul az Intézmény gazdasági háttere, az intézmény diákmegtartó képessége, a település lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete, és a nevelési környezet. Elősegíti a fenntartható fejlődést, szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

Megvalósított műszaki fejlesztések:

Szigetelt külső falfelület: 279 m2

Kicserélt nyílászárók nagysága: 52 m2, 26 db

Szigetelt padlásfödém: 192 m2

Szigetelt alsó zárófödém: 56 m2

Beépített napelem teljesítménye: 2400 kWh/év


 

A pályázat benyújtása: 2013. január 15.

Támogató döntés: 2014. március 24.

Támogató okirat kibocsátása: 2014. április 9.

A pályázat elszámolható költsége: bruttó 20.200.280 forint

Támogatási intenzitás mértéke: 85 %

Támogatási összeg: bruttó 17.170.238 forint

Saját forrás összege: bruttó 3.030.042 forint

Kivitelezői szerződéskötés: 2014. július 4.

Műszaki átadás: 2014. augusztus 29.

Pályázat zárása: 2014. szeptember 30.

ovi2