↑ Return to Pályázatok

Szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítése

Pályázati logo

2021. február 17.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSULÁSÁRÓL

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium energetikai felújítását valósította meg a KEHOP-5.2.13-19- 2019-00001 sorszámú, 214 428 728 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázatkeretében.
Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint az épület külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem voltak megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, lapostető). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező volt, hogy az épület életkora közel 50 év, így az energetikai tényezők fokozott romlására lehetet számítani.
A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintetett intézmény valamennyi dolgozója és a nevelésben részesülők, mindemellett pedig az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését isszolgálja.

A projekt keretében megvalósított műszaki fejlesztések:

  • Külső fal utólagos hőszigetelése 1.648,03m2
  • Lapostető utólagos hőszigetelése 1455,73 m2, 104,03 m2 attika lábazat, összesen 1559,76m2.
  • Külső nyílászárók cseréje: ajtó: 7 db, ablak: 273 db, tetőkibúvó: 3db
  • Napelemes rendszer telepítése 44,88 kW (132 db 340Wp/db)
  • Világítótestek cseréje: 775 db LEDüzeműre
  • Termosztatikus szelepek cseréje: 174 db.

A projekt eredményei

Az épület beavatkozással érintett épületrészei megfelelnek a TNM rendeletben foglalt határértékeknek, hiszen a felújítás előtti FF szintről BB kategóriákba került, ami a célcsoport életkörülményeinek jelentős javulását is eredményezi, mellyel az iskola már megfelel az energetikai elvárásoknak, és méltó oktatási környezetet biztosít a gyerekek számára.

A projekt közvetett eredményeként javul az Intézmény gazdasági háttere, a munkavállaló-megtartó képessége, a lakosság településmegtartó képessége, illetve a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete is. Az nevelésre alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a gyerekek személet váltását. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2021.03.01.