↑ Return to Pályázatok

Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése

2019. március 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A SZÉCSÉNYI PÁTER BÁRKÁNYI JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FEJLESZTÉSE

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága megvalósítja, a fenntartásában álló Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium fejlesztését, az EFOP-4.1.1-15-2016-00019 azonosító számú, 499 994 352 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

  A projekt fő célja az alábbi infrastrukturális fejlesztések:

 * A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének megteremtése, eszközeinek biztosítása

* Az alábbi helyiségek biztosítása:

o Természettudományi szaktanterem

o Művészeti nevelés szaktanterem

o Nevelőtestületi szoba

o Az előírt létszám szerinti csoportterem

* Korszerű és hatékony oktatási környezet kialakítása

* A minőségi oktatás feltételeinek megteremtése

* Az egészségtudatos életvitelhez kapcsolódó aktív életviteli kompetenciák elősegítése

* Tanárok munkakörülményeinek javítása

* A célcsoport esélyegyenlőségi helyzetének javítása

* Az egyházmegyén belüli társadalmi kohézió megteremtése

* A település népességmegtartó képességének javítása, a migráció csökkentése

* Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése

* Az éghajlatváltozás mérséklése, az energiafüggőség csökkentése

Megvalósítandó tevékenységek:

 Az infrastrukturális hiány megoldására az építés jöhet szóba, azonban a jelenlegi feladatellátási helyen a beépítettség miatt nem lehetséges. Ezért új feladatellátási helyen, egy használaton kívüli egykori iskola épület kerül felújításra és bővítésre az egész intézményt ellátó tornateremmel és kiszolgáló helyiségekkel.

 A növekvő tanulói létszámhoz igazítottan az oktatási funkciójú épületben 4 gimnáziumi osztály részére 4 osztályterem, 3 db szaktanterem, egy informatikai és egy nyelvi szaktanterem, egy „A” kategóriájú tornaterem és kiszolgáló helyiségeinek, valamint porta, technikai személyzet részére öltöző és szükséges kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakítása.

Az épület elsősorban a gimnáziumi oktatást fogja szolgálni.

A tornaterem alapterülete nagyobb lesz, mint a szabványban meghatározottak. A szabad (szerelvényektől mentes) belmagassága 8,0 m, tartószerkezeti gerendákig 8,5 m. Alapterülete mintegy 1000 m2, mely 20×40 m alapterületű küzdőtér fogadására képes. A tornateremhez 2-2 db öltözőblokk csatlakozik majd.

Meglévő épület felújítása: 629,18 m2

Új oktatási szárny építése: 608,64 m2

Új tornaterem és kiszolgáló helyiségek építése: 1472,68 m2

A beruházás révén az intézmény megfelel majd a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásainak, valamint a mindennapos testnevelés és a minőségi oktatás követelményeinek. Valamennyi fejlesztéssel érintett épületegység akadálymentesítése megvalósul, az épületek energetikai paraméterei pedig meg fognak felelni a TNM rendelet előírásainak, és a működési költségek csökkentése érdekében napelemek kerülnek elhelyezésre az új épületen.

 A projekt zárásának dátuma 2020. 03. 31.eulogo