Állás


Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága pályázatot hirdet a

Szent Anna Katolikus Óvoda

(2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 8-10.)

intézményvezetői (óvodavezető) megbízatás ellátására.

Keresünk óvodapedagógusi szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársat, aki a gyermekek fejlődésének közvetlen kísérésén kívül érez önmagában erőt, kedvet és kitartást vezetői feladatok ellátására, és a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is képes hitelesen képviselni és természetes módon közvetíteni.

 I. Az alkalmazás körülményei

 A jogviszony típusa: A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: MT) hatálya alá tartozó foglalkoztatásra irányuló jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) foglalt egyházi köznevelési intézményekben pedagógus munkakört ellátókra vonatkozó speciális foglalkoztatásra irányuló szabályok alkalmazásával.

A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű pedagógus jogviszony, határozott idejű vezetői megbízással

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás első körben 1 év határozott időre szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 8-10.

 A munkakörhöz és a vezetői megbízatáshoz tartozó általános tevékenység, felelősség:

 • · Óvodavezetői feladatok mellett, heti – jogszabályban meghatározott – óraszámban óvodapedagógusi feladatok ellátása;
 • · Felelősség az intézményben zajló pedagógiai munkáért, az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a felelős gazdálkodásért;
 • · Folyamatos egyeztetés a fenntartóval.
 • · Az irányítása alá tartozó munkavállalók száma: 20 fő.

 Elvárt kompetenciák:

 • · Kiváló, magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;
 • · Kiváló kommunikációs készség;
 • · Új pedagógiai módszerek iránti nyitottság;
 • · Keresztény értékrend;

 Előnyt jelent:

 • · Nagy Jenőné: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című programjának ismerete

 II. Amit kínálunk

 Az Nkt. és végrehajtási rendeleteiben meghatározott javadalmazáson kívül:

 • · Jubileumi jutalom egyedi szabályok szerint;
 • · Teljesítményösztönző juttatás;
 • · Továbbképzési lehetőség, amelyet anyagilag is támogat a fenntartó;
 • · 2020. évben átadott korszerű és az óvodai nevelés szakmai és környezeti igényeit maximálisan kielégítő épületben, igényes munkakörnyezet:
 • · Lelkinapokon való részvételi lehetőség.

 III. A pályázat beadásának és elbírálásának körülményei

 Pályázati feltételek:

 • · Főiskolai felsőfokú végzettség, óvodapedagógusi szakképzettség;
 • · Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • · Keresztény értékrend;
 • · Közoktatásvezetői szakvizsga.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • · Pályázó szakmai önéletrajza;
 • · Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program az alábbiak szerint:
 • · szakmai életút, vezetői elképzelések;
 • · reális és konkrét célkitűzések, indikátorokkal;
 • · terjedelem legfeljebb 10 oldal.
 • · Iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító oklevelek fénymásolata;
 • · 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • · A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 A pályázat benyújtásának határideje:  2022. november 28.

 A pályázatok benyújtásának módja: · A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az allashirdetes@ekif-vac.hu címre. Kérjük a tárgy mezőbe tűntesse fel: „Óvodavezető_Kistarcsa”

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztás az elektronikusan beadott pályázatok előszűrése után, online és/vagy személyes interjút követően az EKIF főigazgatója döntése alapján történik. A vezetői megbízás feltétele az oktatásért felelős miniszter egyetértése.

 A pályázat elbírálásának határideje:  2022. december 9.


 

ovikép

Álláshirdetés óvodapedagógus munkakörre

A Szent Anna Katolikus Óvoda (2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 8-10.) keresztény hitű, gyermekszerető óvodapedagógus munkatársat keres.

http://www.szentannaovi.hu/?page_id=7

Az álláshely azonnali hatállyal betölthető.

Érdeklődni lehet a 06 28 753-619-es telefonszámon, az önéletrajzot az alábbi email címre várjuk: info@szentannaovi.hu,

Benyújtandó dokumentumok:

 • pedagógus szakképzettséget igazoló oklevél
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • önéletrajz
 • az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások
 • OEP-igazolvány.

Amit mi nyújtunk:

 • új építésű, modern, négycsoportos óvodánkban szeretetteljes, családias légkör
 • katolikus szemléletű, a Krisztusi erényeket gyakorló munkatársi közösség
 • gyermekközpontú, szakmai igényességet, korszerű pedagógiai szemléletet nyújtó pedagógiai program
 • a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű munkajogviszony.
 • Pályakezdőket is várunk
 • Felsőfokú tanulmányait végző óvodapedagógusok jelentkezését is várjuk, Fenntartó támogatásával lehetőség van MIGAZZI KRISTÓF ÖSZTÖNDÍJ igénybevételére.

Munkatársi közösségünk nyitottan és szeretetteljes légkörben várja a jelentkező óvodapedagógust!


A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájába

óvodapedagógus munkatársat keresünk.

 

A foglalkoztatás kezdete azonnali belépéssel

Jelentkezni lehet a +36 20 469 98 49-es telefonszámon, vagy az ovoda@gondviselesovoda.hu e-mail címen.

 

Ha

 • · Katolikus pedagógusi elhivatottságot érez (vallását gyakorló),
 • · Megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • · Szívesen megismerné, milyen egy katolikus intézményben jelen lenni,
 • · Szeretne korszerű körülmények között, befogadó és támogató közösségben dolgozni,

- akkor válasszon minket!

A nálunk dolgozó pedagógusok:

 • · A Munka törvénykönyv hatálya alá tartoznak,
 • · Teljes munkaidőben, heti váltásban dolgoznak.

A munkavégzés helye: 2151 Fót, Szeberényi u. 1.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • · Önéletrajz, motivációs levél
 • · A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • · 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • · (ha van egyházi ajánlás)

Jelentkezni lehet folyamatosan.