Állás

A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájába

óvodapedagógus munkatársat keresünk.

 

A foglalkoztatás kezdete azonnali belépéssel

Jelentkezni lehet a +36 20 469 98 49-es telefonszámon, vagy az ovoda@gondviselesovoda.hu e-mail címen.

 

Ha

 • · Katolikus pedagógusi elhivatottságot érez (vallását gyakorló),
 • · Megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik,
 • · Szívesen megismerné, milyen egy katolikus intézményben jelen lenni,
 • · Szeretne korszerű körülmények között, befogadó és támogató közösségben dolgozni,

- akkor válasszon minket!

A nálunk dolgozó pedagógusok:

 • · A Munka törvénykönyv hatálya alá tartoznak,
 • · Teljes munkaidőben, heti váltásban dolgoznak.

A munkavégzés helye: 2151 Fót, Szeberényi u. 1.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • · Önéletrajz, motivációs levél
 • · A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • · 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • · (ha van egyházi ajánlás)

Jelentkezni lehet folyamatosan.


A II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola

3078 Bátonyterenye Zrínyi út 1.

keresztény hitű gazdasági vezető munkatársat keres.

Keresünk gazdasági vezetőt, aki kedvet és erőt érez magában arra, hogy stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények között, egymás megbecsülésén alapuló munkatársi környezetben dolgozzon, valamint a katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is hitelesen képviselje.

A jogviszony típusa: Határozatlan idejű MT hatálya alá tartozó munkaviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 A munkavégzés helye: 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 1.

A munkakörhöz tartozó általános tevékenység:

 · Vállalkozói számlák rögzítése az RLB könyvelő rendszerben.

· Bankbizonylatok kezelése

· Időszakos pénzügyi statisztikák vezetése; a feladatkörébe tartozó statisztikai, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

· Részvétel a beszámolók, adatszolgáltatások, bevallások elkészítésében, továbbá az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásában. (NAV bevallások (ÁFA), pénzügy-statisztikai adatszolgáltatások.)

· Munkavállalók munkaügyi dokumentumainak kezelése

· KIRA rendszer kezelése

Elvárt kompetenciák:

· Önállóság, precizitás, problémamegoldó gondolkodás, kiváló kommunikációs készség, udvariasság, empátia

· Legalább szakirányú középfokú végzettség vagy gimnáziumi érettségi és mérlegképes könyvelői végzettség

· Hasonló pozícióban szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat

· MS Office programcsomag, különösen az EXCEL készségszintű kezelése

Amit nyújtunk:

· korrekt jövedelmi csomag

· emberközpontú munkahelyi környezet

· nagy hagyományokkal rendelkező, hosszútávú, biztos munkahely

· változatos feladatok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· köznevelésben hasonló pozícióban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázó szakmai önéletrajza;

· Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;

· az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások

· A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele:  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:  2022. június.10.

A pályázatok benyújtásának módja: · A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az igazgato.bterenye@ekif-vac.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje:  2022. június 13.


A Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 

(cím:3170 Szécsény, Magyar utca 13-15.) keresztény hitű, gyermekszerető

Óvodai intézményegységvezető munkatársat keres.

 

Az intézmény 8 csoportos óvodájába keresünk intézményegységvezető munkatársat, aki kreatív és kezdeményező, szeret csapatban dolgozni, felelősséget vállal munkájára, kellő rugalmassággal, kommunikációs rátermettséggel és önfejlődési vággyal rendelkezik. A katolikus keresztény hitvallás értékeit személyes értékrendjében és környezetében is hitelesen képviseli

 

A jogviszony típusa: Határozatlan idejű MT hatálya alá tartozó munkaviszony pedagógus munkakörben.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.09.01.-2023.08.31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3170 Szécsény, Magyar utca 13-15.

A munkakörhöz tartozó általános tevékenység:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményegység irányítási, ellenőrzési, átruházott munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az óvodában dolgozók munkájának irányítása, az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása.

Kapcsolatot tart az intézményvezetővel, valamint az óvodai szülői szervezettel.

Elvárt kompetenciák:

· Magas szintű szakmai tudás, precíz munkavégzés;

· Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;

· Kiváló szintű rugalmasság, elkötelezettség, empátia,tolerancia,szakmai együttműködés,

· Irodai alkalmazások magas szintű ismerete.

Pályázati feltételek:

· Az adott nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rend.6. mellékletében meghatározott szakképzettség,

· a 326/2013. (VIII.30.) Korm.rend.-ben az intézményegység-vezetői megbízás kapcsán előírt feltételeknek történő megfelelés

· pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői (közoktatásvezetői) szakképzettség

· legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

· az Nkt.66.§ (1) bekezdésének b) c) pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség, ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

Amit nyújtunk:

· katolikus szemléletű, a Krisztusi erényeket gyakorló munkatársi közösség

· gyermekközpontú, szakmai igényességet, korszerű pedagógiai szemléletet nyújtó pedagógiai program

· XXI. századnak megfelelő oktatási környezet

· folyamatos szakmai fejlődés támogatása

· pedagógus besorolásnak megfelelő bérezés, vezetői pótlék

· jubileumi jutalomra jogosító idők beszámítás-35 éves jubileumi jutalom is!

· évi legalább egy alkalommal történő jutalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázó szakmai önéletrajza;

· Pályázati feltétel igazolására szolgáló iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;

· az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások

· A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

Az alkalmazás feltétele:

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

· Jelentkezni lehet a +3632370-951-s telefonszámon vagy a barkanyisuli@gmail.com email címen, vagy Szenográdi Tamás igazgatónál személyesen.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. június 30.


Szent Erzsébet Katolikus Óvoda

http://szenterzsebetovidk.hu/ (2624 Dunakeszi, Szent László u. 4.) keresztény hitű, gyerekszerető

óvodapedagógus

munkatársat keres a 6 csoportos óvodájába, aki kreatív és kezdeményező, szeret csapatban dolgozni, felelősséget vállal munkájára, kellő rugalmassággal, kommunikációs rátermettséggel és önfejlődési vággyal rendelkezik.

Az Óvoda megújult, korszerű vezetői elképzelések részeként valamennyi foglalkoztatott óvodapedagógus számára biztosítja:

- Szakmai fejlődési lehetőséget, szakmai támogatást, szükség szerint egyéni mentorálást.

- Szakmai továbbképzési lehetőség, pedagógusi kompetenciákat fejlesztő személysiégfejlesztő tréningek évente többször.

- Nyitott, befogadó vezetői szemlélet

- Korszerű körülmények közötti munkavégzés.

A jogviszony típusa: Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű

A foglalkozás jellege: Teljes munkaidő

Juttatások:

- pedagógus besorolásnak megfelelő bérezés,

- jubileumi jutalomra jogosító idők beszámítás – 35 éves jubileumi jutalom is!

- évi legalább egy alkalommal történő jutalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- motivációs levél

- iskolai végzettséget tanusító oklevél fénymásolata

- plébánosi ajánlás megléte esetén kérjük azt is csatolni

Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, és friss munkaalkalmassági orvosi vizsgálat.

A pályázat benyújtásának módja: A szenterzsebetovidk@gmail.com email címen, Pandur Anikó intézményvezető részére, vagy személyesen az óvodába behozott dokumentumokkal.

 


Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

(2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.)

keresztény hitű, gyermekszerető

fejlesztőpedagógus

munkatársakat keres a Váci Egyházmegye területén,

akik kedvet és erőt éreznek magukban arra, hogy stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények között, egymás megbecsülésén alapuló munkatársi és a katolikus keresztény hitvallás értékrendjét képviselő környezetben dolgozzanak az egyházmegyei köznevelési intézmények alkalmazásában.

A Váci Egyházmegye alábbi régióiban keressük a leendő intézményi fejlesztő pedagógusokat:

 1. régió: Fót, Kistarcsa, Vác, Vecsés, Veresegyháza

 2. régió: Bátonyterenye, Pásztó, Zagyvaszántó

 A jogviszony típusa:

határozott idejű megbízási szerződéses jogviszony, óradíj elszámolással

vagy

határozatlan idejű munkaviszonyban az ellátandó óraszámtól függően

 A munkavégzés helye:

egy vagy a régióhoz tartozó több intézmény székhelye, telephelye

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázó szakmai önéletrajza;

· Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;

· Az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások

· A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 Az alkalmazás feltétele:

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus formában allashirdetes@ekif-vac.hu. email címen

Bővebb felvilágosítás Kovácsné Csillár Zsuzsánál a 06-30/9440785 telefonszámon.

 A pályázat elbírálásának határideje: 2021.12.10.


Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

(2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.)

keresztény hitű, gyermekszerető

gyógypedagógus

munkatársakat keres a Váci Egyházmegye területén,

akik kedvet és erőt éreznek magukban arra, hogy stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények között, egymás megbecsülésén alapuló munkatársi és a katolikus keresztény hitvallás értékrendjét képviselő környezetben dolgozzanak az egyházmegyei köznevelési intézmények alkalmazásában.

A Váci Egyházmegye alábbi régióiban keressük leendő intézményi logopédusokat:

 1. régió: Fót, Kistarcsa, Vác, Vecsés, Veresegyháza

 2. régió: Albertirsa, Dabas, Kocsér, Szolnok

 3. régió: Bátonyterenye, Borsosberény, Cserhátsurány, Patak, Pásztó, Salgótarján, Zagyvaszántó

A jogviszony típusa:

határozott idejű megbízási szerződéses jogviszony, óradíj elszámolással

vagy

határozatlan idejű munkaviszonyban az ellátandó óraszámtól függően

 A munkavégzés helye:

egy vagy a régióhoz tartozó több intézmény székhelye, telephelye

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázó szakmai önéletrajza;

· Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;

· Az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások

· A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 Az alkalmazás feltétele:

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus formában allashirdetes@ekif-vac.hu. email címen

Bővebb felvilágosítás Kovácsné Csillár Zsuzsánál a 06-30/9440785 telefonszámon.

 A pályázat elbírálásának határideje:  2021.12.10.


Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

(2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.)
keresztény hitű, gyermekszerető

logopédus

munkatársakat keres a Váci Egyházmegye területén,

akik kedvet és erőt éreznek magukban arra, hogy stabil és kiegyensúlyozott munkakörülmények között, egymás megbecsülésén alapuló munkatársi és a katolikus keresztény hitvallás értékrendjét képviselő környezetben dolgozzanak az egyházmegyei köznevelési intézmények alkalmazásában.

 

A Váci Egyházmegye alábbi régióiban keressük a leendő intézményi logopédusokat:

 1. régió: Dunakeszi, Gödöllő, Kistarcsa, Veresegyháza

 2. régió: Dabas, Kocsér, Szolnok

 3. régió: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Patak, Zagyvaszántó

 A jogviszony típusa:

határozott idejű megbízási szerződéses jogviszony, óradíj elszámolással

vagy

határozatlan idejű munkaviszonyban, az ellátandó óraszámtól függően

 A munkavégzés helye:

egy vagy a régióhoz tartozó több intézmény székhelye, telephelye

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· Pályázó szakmai önéletrajza;

· Iskolai végzettséget tanúsító oklevelek fénymásolata;

· Az eddigi munkaviszonyokról szóló igazolások

· A pályázó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

 Az alkalmazás feltétele:

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus formában allashirdetes@ekif-vac.hu. email címen

Bővebb felvilágosítás Kovácsné Csillár Zsuzsánál a 06-30/9440785 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.12.10.