↑ Return to Pályázatok

Dunakeszi iskola és tornaterem építése

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 A Váci Egyházmegye a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú projektje keretében valósította meg -többek között- a Dunakeszi iskola és tornaterem építése című beruházását.

A Váci Egyházmegye a fejlesztési terveit egyrészt az alulról jövő, a lakosság körében felmerülő, másrészt az piaci keresletet kielégítő igényekre alapozva tervezte meg jelen projekt keretében megvalósult infrastruktúra fejlesztő stratégiáját. A hosszú távú működtetés érdekében elengedhetetlen volt, hogy a tervezett beruházások közvetlenül a lakosság igénye szerint, és a települési önkormányzatokkal szoros együttműködésben valósuljanak meg és a római katolikus hit értékei alapján működjenek.

A KSH népesség-előreszámítási modellje szerint a következő 35 év során a népességnövekedés a 15 százalékot is meg fogja haladni a dunakeszi járásban. A rohamosan növekvő igényeknek igyekezett megfelelni az Egyházmegye akkor, amikor 2012-ben 6 csoportos óvodát épített itt, amiben ma állandó a túljelentkezés. Az óvodai családok a kezdetektől fogva kérik egy katolikus általános iskola megalapítását.

Dunakeszin a rohamosan növekvő gyereklétszámot már nem képes kielégíteni a korábbi általános iskolai kapacitás, így az új általános iskola diákok helyben tartását és a zsúfoltságot hivatott megoldani.

Ennek eredményeként több ütemben, felmenő rendszerben kezdte mag működését az új évfolyamonként 2 osztályos, összesen 16 osztályos katolikus általános iskola

A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 1.1500.000.000 forinttal támogatta.

Névtelen.2