↑ Return to Pályázatok

Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítása megnevezésű projekt

logo.2Sajtóközlemény

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ beruházások ELKÉSZÜLÉSÉRŐL

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítását valósítja meg a KEHOP-5.2.3-16-2016-00059 azonosítószámú, 290 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői voltak nem megfelelőek(pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása nem felelt meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlása volt prognosztizálható. Az épület valamennyi nyílászárója elavult volt, cseréjük vált szükségessé, ahogyan a konvektoros fűtési rendszere is.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmény valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl a projekt az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Külső fal- és födém utólagos hőszigetelése: 6192,3 m2;
  • Külső nyílászárók cseréje: 656 m2;
  • Napelemes rendszer telepítése 47,52 kW;
  • Központi fűtés kiépítése és 280 kW teljesítményű pellet kazán telepítése;
  • Központi fűtés kiépítése;

A projekt eredményei

Az épületek beavatkozással érintett épületrészei megfelelnek majd a TNM rendeletben foglalt határértékeknek. Az iskola épülete a felújítás előtti II szintekről CC, illetve BB kategóriákba kerülnek, mellyel  célcsoport élet- és munkakörülményei jelentősen javulnak.

 

A projekt közvetett eredményeinek jóvoltából javul az Intézmények gazdasági háttere, az intézmény munkavállaló-megtartó képessége, a település lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete és az oktatásra alkalmas környezet. Elősegíti a fenntartható fejlődést és a szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.12.18.


logo.2

Sajtóközlemény

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ beruházások ELKEZDŐDÉSÉRŐL

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítását valósítja meg a KEHOP-5.2.3-16-2016-00059 azonosítószámú, 290 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői nem megfelelőek(pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épület energetikai besorolása jelenlegi állapotában nem felel meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlása prognosztizálható. Mindezen túl az épület valamennyi nyílászárója elavult, cseréjük elengedhetetlen.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

  • Külső fal-, födém- és lapostető utólagos hőszigetelése: 6192,3 m2;
  • Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje: 656 m2;
  • Napelemes rendszer telepítése 44,22 kW;
  • Központi fűtés kiépítése és 280 kW teljesítményű biomassza kazán telepítése;

A projekt eredményei

Az épületek beavatkozással érintett épületrészei megfelelnek majd a TNM rendeletben foglalt határértékeknek. Az iskola épülete a felújítás előtti G szintekről A kategóriákba kerül. A célcsoport életkörülményei jelentősen javulnak.

Az iskolában jelenlege konvektoros fűtés található, így a 280 kW teljesítményben telepítendő biomassza kazán mellé a központi fűtési rendszer is kiépítésre kerül.

A projekt közvetett eredményeinek jóvoltából javul az Intézmények gazdasági háttere, az intézmény munkavállaló-megtartó képessége, a település lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete és az oktatásra alkalmas környezet. Elősegíti a fenntartható fejlődést és a szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.12.18.