Pályázatok

Beszámolók intézményeinkben  pályázati erőforrások segítségével eredményesen megvalósított felújítási, bővítési, korszerűsítési munkákról .

 

“Názáret” Római Katolikus Óvoda energetikai felújítása megnevezésű projekt

Sajtóközlemény ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ beruházások ELKEZDŐDÉSÉRŐL Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló nagykőrösi „Názáret” Római Katolikus Óvoda energetikai felújítását valósítja meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00060 sorszámú, 20 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében. Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezőik nem megfelelőek(pl. …

Oldal megtekintése »

Váci Széchenyi István Római Katolikus Középiskola közel nulla energiaigényű épületeinek létesítése mintaprojekt jelleggel megnevezésű projekt

Sajtóközlemény Közel nulla energiaigényű épület létesítése Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, a fenntartásában álló Széchenyi István Római Katolikus Középiskola bővítését valósítja meg az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézettel, konzorciumiban, a KEHOP-5.2.5-16-2016-00007 sorszámú, 200 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében. Az intézményben idén indult el egy új, 5 éves egészségügyi …

Oldal megtekintése »

Váci Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása megnevezésű projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ BERUHÁZÁSOK BEFEJEZÉSRŐL Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Váci Mihály Katolikus Általános Iskola nagykátai székhelyének és a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola pásztói székhelyének energetikai felújítását valósított meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00058 azonosítószámú, 280 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében. …

Oldal megtekintése »

A VÁCI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE CÍMŰ, TÁMOP-3.1.17-15-2015-0006 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATRÓL

  A váci székhelyű Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága pályázatot nyújtott be 2015. március 16-án a TÁMOP-3.1.17-15 kódszámú „Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása” című konstrukcióra, melynek támogatói döntésére 2015. április 15-én került sor. A Támogatási Szerződés 2015. május 15-én lépett hatályba, mely 109,96 millió Ft-os támogatási összeget foglalt magába. A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósulhat …

Oldal megtekintése »

logo

Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítása megnevezésű projekt

Sajtóközlemény ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ beruházások ELKÉSZÜLÉSÉRŐL Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai felújítását valósítja meg a KEHOP-5.2.3-16-2016-00059 azonosítószámú, 290 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében. Az épület energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezői …

Oldal megtekintése »

Megkezdődött Tiszajenőn a Szent István Római Katolikus Iskola Felújítása

Oldal megtekintése »

„Hegymozdító” Új épületben a Mustármag óvoda

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0031 A Váci Egyházmegye Ordináriusa 199.987.391 Ft értékű 86,96% intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda fejlesztésére a „Hegymozdító” ÚJ épületben a Mustármag óvoda című ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0031 jelű pályázat keretében. „Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és …

Oldal megtekintése »

Befejeződött a Szécsényi István Római Katolikus Középiskola energetikai felújításának első üteme

Oldal megtekintése »

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0034

A Váci Egyházmegye “Informatikai fejlesztés az Egyházasgergei, Nógrádsipeki és Balassagyarmati Általános Iskolákban” címmel benyújtott pályázatán (TIOP-1.1.1-07/1-2008-0034) interaktív táblákat, tanulói PC-ket és egyéb, a tanulást segítő informatikai eszközöket nyert: Iskolai PC – 24 db Tantermi csomag – 11 db Alkalmazás szerver – 1 db WiFi csomag – 4 db Szavazó csomag – 1 db SNI III. …

Oldal megtekintése »

Befejeződött az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola felújítása

Oldal megtekintése »

MEGVALÓSULT A SALGÓTARJÁNI JÓ PÁSZTOR KATOLIKUS ÓVODA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY A salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda 2014. január 15-én pályázatot nyújtott be az „Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” c. pályázati kiírásra „Jó Pásztor Katolikus Óvoda épületenergetikai fejlesztése” címmel, KEOP-4.10.0/E/12-2014-0037 azonosító számmal. A pályázattal kapcsolatban 2014. március 24-én született pozitív támogatói döntés, amely alapján a óvoda 85%-os támogatottságú …

Oldal megtekintése »

Hírek

Az NFU honlapján az alábbi pályázati tájékoztatók jelentek meg:

Oldal megtekintése »