↑ Return to Pályázatok

Kistarcsán új négy csoportos óvoda építése.

SajtóközleményNévtelen

 A Váci Egyházmegye a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-18-P-0169 azonosító számú projektje keretében valósította meg a „A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja” projektcélhoz kapcsolódó „Új, négy csoportos óvoda építése Kistarcsán” című projektjét. A projekt megkezdésének időpontja 2019. június 23., zárásának dátuma 2020. október 1.

 Kistarcsa városának Kakashegy nevű településrészén egy, a Pozsonyi utca és a Fasor utca között húzódó kétutcás telken épült fel az új katolikus óvoda.

Kistarcsa az Egyházmegye egyik prosperáló települése, az országos átlagtól eltérően 2013-as 12.046 főről 2018-ra 12.990 főre nőtt, ami közel 8%-os lakosságnövekedést jelent. Az óvodás korúak esetében, azaz a 3-5 éves korúak esetében is 2 % fölötti volt a növekedés, melyhez még hozzájárul a zömében családos betelepülők.

A helyi növekvő gyermeklétszámra és a szűkös önkormányzati intézményi kapacitások miatt kézenfekvő megoldásként jelentkezett egy egyházi fenntartású óvoda építése és üzemeltetése.

Az épület hagyományos szerkezeti megoldásokkal épült, de korszerű hangvételben. Az épület tömegalakítása igazodik a környezetében kialakult kertvárosias beépítéshez. A jellemzően hosszfőfalas, tagolt, magas tetős épület homlokzatán természetes anyagok jelennek meg (vakolat, tégla, fa, cserép).

Az egyházi működtetésű földszintes intézményben négy óvodai csoport gyermekeinek nevelését tervezzük, játszóudvarral, parkolóhelyekkel.

A projekt megvalósítását Magyarország Kormánya 233 068 860forinttal támogatta.

 

2018