↑ Return to Pályázatok

„Hegymozdító” Új épületben a Mustármag óvoda

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0031

A Váci Egyházmegye Ordináriusa 199.987.391 Ft értékű 86,96% intenzitású Európai Uniós támogatást nyert a szolnoki Mustármag Római Katolikus Óvoda fejlesztésére a „Hegymozdító” ÚJ épületben a Mustármag óvoda című ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0031 jelű pályázat keretében.

„Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek.”  (Mt 17,20)

A Szolnoki Mustármag Római Katolikus óvoda fenntartóinak, munkatársainak és használóinak ilyen „mustármagnyi hitre” volt szüksége ahhoz, hogy a Tisza-parton, a Plébánia területén működő egy csoportszobás, szűkös kis kockaépület bővítését célzó projekt elindulhasson.

A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Mustármag óvoda jelenleg 3 csoportszobával működik két különálló épületben. A hitre nevelés és a keresztényi értékrenden alapuló pedagógia “népszerűsége”, illetve az intézményben folyó szülőbarát és magas szintű szakmai munka miatt a 2007. szeptemberi indulás óta folyamatosan nőtt az érdeklődés az óvoda szolgáltatásai iránt. A 2007/2008-as nevelési évi 22 fős gyermeklétszám 2012-re 82-re nőtt.

A projekt keretében a Templom úti – jelenleg egy csoportszobás – épület funkcióváltásával és bővítésével egy 4 csoportszobás, összesen 80 gyermek befogadására alkalmas, korszerűen felszerelt új óvodaépület jön létre a környező zöld terület megújításával, szabványnak megfelelő, biztonságos játszóudvar és parkolók kialakításával. A meglévő, 111 m2-es épületben kapnak helyt a műszaki helyiségek és a raktár. A csoportszobák és a nevelési funkciókhoz kapcsolódó kiegészítő helyiségek a 610m2 területű teljes körűen akadálymentes bővítményben kerülnek kialakításra.

Kihasználva a nagy területen elhelyezkedő és jelenleg is őshonos faállománnyal rendelkező kert adta lehetőségeket a projekt keretében egy a fenntartható fejlődés különböző szempontjait bemutató „mini-tanösvény” kerül kialakításra a Tisza Klub Egyesülettel történő együttműködés keretében.

A megújult és kibővült óvodaépületben újszerű energetikai megoldások segítik majd a takarékos és fenntartható működést. Napelem modulok, hőszivattyús fűtési rendszer és a szürkevíz hasznosítását lehetővé tevő műszaki megoldások kerülnek beépítésre.

Az építkezés ideje alatt a Templom úti csoport ideiglenesen a közeli Cserkészházban kapott helyet, a nevelési tevékenység folyamatos és zavartalan.

A munkálatok várhatóan ez év végéig befejeződnek, a gyerekek 2014 januárjában birtokba vehetik a tágas és modern épületegyüttest, az új játékokat és a megújult játszóudvart.