«

okt 16

EGYSÉGBEN AZ ERŐ -  EKIF A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

DSCF6407

A Váci Egyházmegyében az EKIF többet jelent, mint egy forráselosztó hivatalt.

A váci EKIF munkatársai nem kisebb célt tűztek ki maguk elé 4 éve, mint hogy alapjaiban újítsák meg, mélyítsék el az egyházi fenntartó és a hozzá tartozó oktatási intézmények közötti kapcsolatot. A személyes, őszinte hangnem és szeretetteljes  fogadtatás, amelyet az igazgatóink és  az EKIF által szervezett képzéseken résztvevő pedagógusaink minden alkalommal tapasztalhatnak, az évek alatt közel vitte egymáshoz a feleket.

Minden tanév előtt közös vezetői lelkigyakorlatra hívjuk az iskoláink és óvodáink vezetését, hogy ezzel a  lelki indítással fogjunk neki az új tanévnek.

Idén a szakmai fókusz a tanulás tanítása volt, a szakmai előadásokon túl pedig az EKIF főigazgatója, Dr. Csáki Tibor “Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” mottójú elmélkedésével a személyes elmélyülésre volt lehetőség,  majd Balczó András – és felesége – tanúságtétele lelkünket valóban közelebb emelte Istenhez.

A lelki megújuláson túl  szeptember közepén egy vezetői szakmai napon folyattuk a megkezdett közös munkát.

Meghívottak voltak:  Dr. Gyarmathy Éva klinikai szakszpichológus, aki az atipikus gyerekekről, és arról a kihívásról tartott előadást, miszerint vezetőként is arra kell felkészülnünk, hogy az atipikus válik tipikussá intézményeinkben. Akár a tehetséggondozásra, akár a felzárkóztatásra, vagy az SNI-k különböző megjelenésére gondolunk.

- Tanulásmódszertan: az év eleji összejövetelünk alkalmával szinte minden intézményvezető megfogalmazta azon igényét, hogy kapjanak a tantestületek konkrét módszertani segítséget is ehhez a halaszthatatlanul fontos munkájukhoz, ezért az EKIF egy keretszerződésben megállapodott Petkes Csabávala téma kiváló szakértőjével, hogy a következő kb. két tanév folyamán mindazok a tantestületek élhetnek a 30 órás akkreditált módszertani képzés lehetőségével, akik jelentkeznek erre. A képzéseket régiónként, vagy az intézménybe kihelyezett formában rendezzük  meg. (www.tanulnijo.hu)

- A QLL idegennyelv tanítási modell több intézményünkben is sikeresen működik már, ám ezúttal annak kidolgozója, Makara György egy új, nemcsak QLL-tanárok számára alkalmazható fejlesztésről tájékoztatta az igazgatókat. Szeptember 27-én minden nyelvtanárunk számára nyitott szakmai nap keretében minden érdeklődő pedagógusunk megismerheti, majd használhatja az új taneszközt. (www.relaxa.hu)

Szőke Tibor a “szeretet postása” tanúságtétele sokunk számára megrendítő volt. Azzal a céllal ismerkedtünk meg vele, hogy diákjainkhoz is el tudjuk vinni őt, mert meggyőződésünk, hogy a függőségek veszélyeiről, és Isten szabadító erejéről, a kísértések természetéről nem a hatóságok tudnak a leghitelesebben tanúskodni, hanem egy olyan személy, aki mindezt átélte, és küldetésének tartja a veszélyeztetett generáció felé a szolgálatot.  (https://www.rd.hu/A_szeretet_post%C3%A1sa)

Végül egy rendkívül alaposan kiművelt és az alsó tagozatban projektnapokon remekül használható programot ismerhettünk meg röviden: Navratil Andrea és Birkás –Frendl Kata a  Gazdakalendáriumot mutatták be, ami egyben élvezetes, humoros is volt, hiszen csakúgy, mint a programban, az ízes mesemondás, és a jókedvű dalolás is része volt.

Ezek mind-mind a  ORGANIKUS PEDAGÓGIÁT szolgálják, amely Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, neveléskutató, az EKIF pedagógiai igazgatója megfogalmazása szerint a természetben tapasztalható élet növekedését tekinti mintának. Minden eljárásban az élet elevenségét, az egészséges növekedést, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékelés-kapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, a változásokkal és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó saját tempójú kibontakozást gondozza.

Hogy ez ne csak hangzatos elmélet maradjon, cél  hogy a fenntartói elvárásnak megfelelően az iskoláink építsék be az éves munkatervükbe és a maguk ütemezésében kezdjék el a:

hálózatos tanítást, szöveges értékelést, osztály szintű furulyaoktatás, a CSÉN-t (családi életre nevelés), QLL nyelvtanítási modell használatát, tanulásmódszertan oktatását.