«

»

feb 22

„Szent Hedvig királynő” MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

Szent_Hedvig_palyazat

 


Letölthető hozzájárukó nyilatkozat: Hozzajarulo_nyilatkozat


 

„Szent Hedvig királynő”

MÁSODIK NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI VERSENY ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Részvételi feltételek

 1. A Versenyen magyarországi iskolák és oktatásiintézménye ktanulói, valamint lengyelországi általános iskolák tanulói (atovábbiakban:”Pályázó”) vehetnek részt.

 2. A versenyben való részvétel önkéntes és ingyenes.

 3. A versenyben való részvétel csak egyéni lehet.

 4. Minden résztvevő csak egypályázatot nyújthat be.

 5. Egy iskola legfeljebb10 pályázatot nyújthat be, korcsoportonkén tötöt.

 6. Az iskola a megadott időpontig a megadott címre juttatja a pályamunkát:  Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága „Szent Hedvig pályázat” 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1.

 7. Az iskola pecsétjével ellátott lista a nevezésekről, amely tartalmazza: a tanulók nevét és vezetéknevét korcsoportonként, a verseny iskolai koordinátorának nevét és vezetéknevét.

 8. A tanulók műveinek leírása (a hátoldalon)

 9. Az 1. függelék (szülői/gondviselői hozzájárulás)  minden egyes benyújtott munkához csatolandó.

 

Szabályok

 1. A verseny résztvevőjének feladata, hogy a verseny témájához kapcsolódó művészi elképzeléseit bemutató alkotást hozzon létre.

 2. Az alkotás formátuma: csak A4-es méretben.

 3. A munka technikája szabadon választható (plakátfesték, akvarell, rajz zsírkréta,ceruza, toll stb.). Csak papírra készült munkák fogadhatók el. Üvegfestményeket, térbeli kompozíciókat, szobrokat vagy plasztilin műveket nem vesznek figyelembe.

 4. A pályázatokat a következő kategóriákban bírálják el:

  1. Szent Hedvig életéről, vag yéletével kapcsolatos történés vagy történelmi esemény, vagy mese
  2. ceruzás portré Szent Hedvigről
  3. tinta portré Szent Hedvigről
  4. portréfestés Szent Hedvigről
  5. létezőf estmény megfestése
 1. A Pályázaton való részvétellel a Pályázó megerősíti, hogy a Pályázatra benyújtott munkája személyesen készült, és nem sérti harmadik fél szerzői jogait.

 2. A versenyben való részvétellel a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a szervezők a munkáját közzétegyék.

 3. A  hibásan benyújtott,  pályázati kiírásnak nem megfelelő  pályázatokat a versenybizottság nem értékeli.

 4. A határidő után benyújtott/elküldött pályázatok nem vesznek részt a versenyben. A Szervező nem vállal felelősséget a késedelemért vagy a kézbesítés elmaradásáért.

 5. A pályázatoknak a szabályzat 1. függelékével együtt legkésőbb 2024. április15 - ig kell megérkeznie a következő címre:

Magyarországi kapcsolattartó: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága

2600 Vác, Migazzi Kristóftér 1.

Díjazás

 1. A verseny eredményhirdetésére a Szervező honlapján 2024. május15 -én kerül sor.

 2. A Szervezők díjazzák az első három helyezettet, korosztályonként.

 3. A díjakat 2024. június 6-án adják át, a krakkói Wawel-székesegyház a Szent Hedvig Királyné Iskolák Országos Találkozóján.

 4. A Szervezők minden résztvevőt oklevéllel jutalmaznak.

 Személyes adatok kezelése

 1. A Verseny pályázójának és tanárainak, szüleinek/törvényes képviselőinek személyes adatait a Szervezők a Verseny szervezéséből adódó célokra gyűjtik és használják fel, a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (általánosadatvédelmi rendelet) megfelelően.