«

»

szept 22

Újabb infrastruktúra fejlesztés a Váci Egyházmegye területén működő köznevelési intézményben

címfotó

Hálával tartozunk a Jóistennek, amiért öt év áldozatos munkája után elkészült a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium új telephelye, a modern, 21. századi igényeknek maradéktalanul megfelelő gimnáziumi épület és tornacsarnok. Az iskola gimnazistái már szeptember első napjától birtokba is vették „második otthonukat” és a kivitelezésben részt vevő valamennyi személy kemény munkájának, valamint az illetékes hatóságok rendkívül segítőkész, rugalmas munkájának hála, mind a műszaki elvárásoknak, mind a jogszabályi előírásoknak, mind a nevelő-oktató munka szakmai elvárásainak megfelelő épületben kezdhették meg a 2020/2021. tanévet.

Ez önmagában is lélekemelő, azonban a koronavírus miatti állandó bizonytalanság, félelem időszakában külön öröm mindenki számára, hogy az összefogás példájaként felépülhetett az új iskolaépület és a hozzá tartozó tornaterem.

Az épületegyüttes Európai Uniós támogatással az EFOP-4.1.1-15 kódszámú program keretében, a Váci Egyházmegye, Magyarország Kormánya és Szécsény Város Önkormányzata összefogásával épülhetett meg összesen több mint 1100 millió forintból.

A 2020. szeptember 14-ei ünnepélyes átadás napját már nagyon várták az intézmény vezetői, pedagógusai és diákjai, valamint az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának vezetői és munkatársai. A 2015-ben kezdődött munka – pályázatírás, tervezés, a kivitelezés – méltó lezárása volt az átadó, és méltó kezdete az ott folyó nevelő-oktató munkának.

Az ünnepélyes átadó Szenográdi Tamás, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának köszöntőjével kezdődött. Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár jelenléte, ünnepi beszéde megtiszteltetés volt valamennyi jelenlévő, és a munkálatokban érintettek számára. Államtitkár Úr a beszédében úgy fogalmazott: talán a legfontosabb az, hogy az iskolában milyen útravalót kapnak a gyerekek.  Kiemelte, hogy az iskola névadója, Páter Bárkányi János, aki II. Rákóczi Ferenc gyermekkori nevelője volt, példa az intézményben dolgozók és tanulók számára. Kitért arra is, hogy az egyházi iskolák országszerte azt sugározzák, hogy a hit mellett fontos a tudás, a közösségszeretet és a közösség szolgálata is. Ezt fontos továbbadni a következő generációknak, melyben az állami és helyi segítség, illetve összefogás egyaránt nélkülözhetetlen.

Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta beszédében, hogy milyen fontos Szécsény és környéke számára az intézményben biztosított gimnáziumi nevelés-oktatás, milyen nagy lehetőség a városnak és a térségnek a most átadott tornacsarnok. Stayer László, Szécsény város polgármestere méltatta a város és a Váci Egyházmegye közötti eddigi együttműködést, azt, hogy milyen sikeres és hasznos mind a város, mind a térség számára az ennek keretében történő köznevelési feladatellátás.

Selmeczi Zoltán, az EKIF főigazgatója beszédében megköszönte a 2015-ben kezdődött munka valamennyi résztvevőjének áldozatos munkáját. Hangsúlyozta, hogy a katolikus iskola feladata a közösség építése. A katolikus iskolában a tanulók a manapság a mindennapokban egyre eluralkodó én-központú, egoista szemlélettel szemben azt tanulják meg, hogy milyen egy közösség hasznos tagjának lenni, mekkora ereje van a közösségnek.

A főigazgató néhány kérdés felvetésével folytatta beszédét: látunk-e más kiutat a kor nemtelen kihívásaival szemben, mint a lelkek megmentése?

Lehet-e és szabad-e más utat mutatni diákjainknak a 21. század elején, mint a keresztény hit és erkölcs útját?

Nos, a válaszunk erre egyértelmű és cselekvésben, tettekben megnyilvánuló: a mai magyar Kormány, a Katolikus Egyház többféle értelemben is nagy hangsúlyt fektet az építkezésre, a fejlesztésre, a lelkek erejének növelésére.

 Ezért alapítunk mi a Váci Egyházmegyében is katolikus óvodákat és iskolákat, ezért alakítjuk úgy az iskoláink pedagógiai programjait, hogy azok a tudományok magas szintű művelés mellett a hit igazságaira, az erkölcsi nevelésre irányuljanak.

Ez az intézmény, amelynek a falai között állunk, a legteljesebb mértékben magáévá tette ezt a gondolatiságot, hiszen küldetésnyilatkozatában, amelyet minden pedagógus elfogadott 13 évvel ezelőtt, az iskola alapításakor, fő célkitűzésként, a hit és a tudás fontosságát , illetve a közösség–öröm–felelősség hármasát hangsúlyozza.

 A beszédeket követően az intézmény diákjai könyörögtek Istenhez, hálájukat fejezték ki, majd Marton Zsolt megyéspüspök úr, a jelen lévő ferences testvérek közreműködésével, megáldotta az új gimnáziumi épületet, annak minden diákját, munkatársát, és az új tornacsarnokot is.

Az átadás ünnepélyes programja végén Selmeczi Zoltán EKIF főigazgató és Szenográdi Tamás, az intézmény igazgatója köszönetnyilvánításuk jeleként az új épület kivitelezésében a leginkább kiemelkedő és nagy segítséget nyújtó személyek számára köszönőajándékot adott át.

Az intézmény diákjai versmondással, klarinétjátékkal, valamint népdal-énekléssel tették színesebbé, emelkedetté az ünnepélyes épületátadást. Szereplésükkel méltón képviselték iskolájukat, a Váci Egyházmegyét, Szécsény várost. Felkészítő tanáraik igazán büszkék lehetnek rájuk.

Az ünnepélyes átadást követően az épület körbejárása az új tornacsarnokban folyó testnevelés óra keretében Soltész Miklós államtitkár úr, Marton Zsolt megyéspüspök úr és Balla Mihály képviselő úr kosárlabdázni hívta a tanulókat. Bár mindhárman ügyesen játszottak, a mindennapos testnevelésen részt vevő tanulók kicsivel jobb arányban dobtak kosarat.

Hisszük és tudjuk, hogy a környezet is nevel. Kegyelmi állapot, ha ilyen szép, modern, a 21. századi igényeknek megfelelő környezetet tudunk biztosítani a Váci Egyházmegye területén tanuló diákok számára. Bízunk benne, hogy a most átadott gimnáziumi épület és tornaterem sokáig biztosít majd méltó helyszínt a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulói és pedagógusai számára.

 Vác, 2020. szeptember 15.                                                                                             Selmeczi Zoltán főigazgató