ápr 13

Hirdetmény a 2021 szeptember 1-jén induló balassagyarmati NAPSUGÁR KATOLIKUS ÓVODÁBA történő jelentkezésről

2021. szeptember 1-jén megnyitja kapuit Balassagyarmaton a

NAPSUGÁR KATOLIKUS ÓVODA.

Szeretettel várjuk azoknak a családoknak az érdeklődését, akik fontosnak tartják óvodás korú gyermekük nevelésében a keresztény, katolikus értékek követését, gyermeküket szeretetteljes, családias légkört biztosító intézménybe szeretnék beíratni.

 


BEIRATKOZÁSI FELHÍVÁS


LETÖLTHETŐ JELENTKEZÉSI LAP


márc 17

Hirdetmény, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága által fenntartott óvodákba történő jelentkezésről és beíratásról.

Hirdetmény, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága által fenntartott óvodákba történő jelentkezésről és beíratásról.


 

márc 12

Hirdetmény, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága által fenntartott általános iskolai beiratkozásról


Hirdetmény, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága által fenntartott általános iskolai beiratkozásról


feb 23

Nagyböjt 2021. “APAI SZÍVVEL”

Lelkigyakorlatos anyagok a nagyböjti időszakra.

  Szeretettel nyújtjuk át ezeket a lelki anyagokat, melyeket az idei nagyböjtre készítettünk. A vírushelyzet nem teszi lehetővé, hogy személyesen, együtt, közösségben készülhessünk a húsvétra, mi azonban tudjuk, hogy lélekben együtt haladhatunk. 

  Az első füzet, Ferenc pápa “Apai szívvel” c. apostoli levelének szerkesztett kiadása, a második füzet pedig gyakorlati útmutató a feldolgozáshoz; végigvezet minket a nagyböjti időszak lelki zarándokútján.

  Szeretettel hívunk! Járd velünk végig ezt az utat, Ferenc pápa és Szent József nyomában…

címlap.könyv

nyítólap.füzetbe

okt 06

Új iskolaépület megáldása Isaszegen

 cím

A péceli Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda isaszegi telephelyén 2020. szeptember 22-én került sor az új iskolaépület megáldására. Az 500 millió forintos fejlesztést a Váci Egyházmegye saját forrásból finanszírozta. A katolikus iskolára való igény a helyi szülőkben jelent meg, ők kezdeményezték a péceli iskola isaszegi telephelyének létrehozását. Az isaszegi iskolában már több mint 80 diák tanul, a jelenlegi 2020/2021. tanévre az első osztályba másfélszeres volt a túljelentkezés. Hálát adunk az Úrnak, hogy a Váci Egyházmegyében is nagy igény van katolikus iskolára és hogy Isaszegen is módunk volt arra, hogy méltó körülményeket biztosíthassunk tanulóinknak, pedagógusainknak.

Az új épület aulájában hangosan csengő „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszönéssel fogadták az énekkaros gyerekek az ünnepségre érkezőket. Szép egyenruhájukban várták az ünnepség kezdetét, mögöttük a Zsoltár-rock együttessel készültek arra, hogy dalaikkal tegyék egyszerre vidámmá és emelkedetté az ünnepség hangulatát.

Külön köszönjük, hogy az ünnepséget Vécsey László és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő urak is megtisztelték a jelenlétükkel.

A déli harangszót követően Almási Zsuzsanna intézményvezető nyitotta meg az ünnepséget. Beszédében kiemelte – tovább építve Böjte Csaba testvér gondolatát, miszerint „Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan, mint a napfény, amely az alvó magot kihozza a földből…” -, hogy minden gyermek egy-egy virágszál: mindenki másmilyen virág, egyedi, van, amelyik később bont virágot, van amelyik korábban, de mindegyikük csodálatos. Az örömteli pedagógiai munkát csak erősíti, ha erős, hívő, támogató szülői közösség áll a gyermek, az iskola mögött. Isaszegen egy 2015-ben született szülői álom valósult meg 2020-ra.

Igazgató Asszony köszöntőjét követően Selmeczi Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója mondta el ünnepi beszédét. Az ünnepség előző napi előkészületeire visszaemlékezve elmesélte, hogy a tanítási időben egy-egy osztályterembe benézve, a gyerekek külön felszólítás nélkül, „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszöntéssel fogadták őt is. Ez az élmény, az erős szülői háttér az iskola mögött, a folyamatosan növekvő gyermeklétszám az intézményben, az igény a katolikus iskolára Isaszegen a tökéletes visszaigazolás: az iskolában hit van, meggyőződés, amiért érdemes dolgozni. Jó, hogy az Egyházmegye biztosítani tudta ennek az iskolafejlesztésnek a megvalósulását. Főigazgató Úr köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki a fejlesztés megvalósulásában, az engedélyezési folyamatokban részt vett.

Ezt követően Dr. Budaházi Árpád szülő, az iskola egyik megálmodója mondta el köszönő beszédét. Neki két gyermeke is az iskola tanulója már. Háláját fejezte ki mindazoknak, akik segítségével, munkájával ez álom valóra válhatott.

A beszédeket követően a Zsoltár-rock együttes és az iskolai énekkar közös előadása nem csak szórakoztatott, de egyben rá is hangolta a jelenlévők lelkét az iskola megáldására a gyönyörű énekekkel és az iskola tanulói által felolvasott könyörgésekkel. Az áldás előtt Marton Zsolt megyéspüspök úr arról beszélt, hogy Jézus Krisztus is tanító volt. Azon kérdésére, hogy mit tanított Jézus, a gyerekek válaszoltak: szeretet, jócselekedetet. Püspök Úr kiemelte, hogy milyen fontos a tanítás, a tanítói munka.

Az iskolaépület, a tanulók és a pedagógusok magáldását követően Marton Zsolt megyéspüspök úr, Almási Zsuzsanna igazgató asszony és Selmeczi Zoltán EKIF főigazgató a nemzeti színű szalag átvágásával, valamint Igazgató Asszony és Főigazgató Úr a köszönőajándékok átadásával zárták a rendezvényt.

- Selmeczi Zoltán -

szept 22

Újabb infrastruktúra fejlesztés a Váci Egyházmegye területén működő köznevelési intézményben

címfotó

Hálával tartozunk a Jóistennek, amiért öt év áldozatos munkája után elkészült a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium új telephelye, a modern, 21. századi igényeknek maradéktalanul megfelelő gimnáziumi épület és tornacsarnok. Az iskola gimnazistái már szeptember első napjától birtokba is vették „második otthonukat” és a kivitelezésben részt vevő valamennyi személy kemény munkájának, valamint az illetékes hatóságok rendkívül segítőkész, rugalmas munkájának hála, mind a műszaki elvárásoknak, mind a jogszabályi előírásoknak, mind a nevelő-oktató munka szakmai elvárásainak megfelelő épületben kezdhették meg a 2020/2021. tanévet.

Ez önmagában is lélekemelő, azonban a koronavírus miatti állandó bizonytalanság, félelem időszakában külön öröm mindenki számára, hogy az összefogás példájaként felépülhetett az új iskolaépület és a hozzá tartozó tornaterem.

Az épületegyüttes Európai Uniós támogatással az EFOP-4.1.1-15 kódszámú program keretében, a Váci Egyházmegye, Magyarország Kormánya és Szécsény Város Önkormányzata összefogásával épülhetett meg összesen több mint 1100 millió forintból.

A 2020. szeptember 14-ei ünnepélyes átadás napját már nagyon várták az intézmény vezetői, pedagógusai és diákjai, valamint az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának vezetői és munkatársai. A 2015-ben kezdődött munka – pályázatírás, tervezés, a kivitelezés – méltó lezárása volt az átadó, és méltó kezdete az ott folyó nevelő-oktató munkának.

Az ünnepélyes átadó Szenográdi Tamás, a Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának köszöntőjével kezdődött. Soltész Miklós, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár jelenléte, ünnepi beszéde megtiszteltetés volt valamennyi jelenlévő, és a munkálatokban érintettek számára. Államtitkár Úr a beszédében úgy fogalmazott: talán a legfontosabb az, hogy az iskolában milyen útravalót kapnak a gyerekek.  Kiemelte, hogy az iskola névadója, Páter Bárkányi János, aki II. Rákóczi Ferenc gyermekkori nevelője volt, példa az intézményben dolgozók és tanulók számára. Kitért arra is, hogy az egyházi iskolák országszerte azt sugározzák, hogy a hit mellett fontos a tudás, a közösségszeretet és a közösség szolgálata is. Ezt fontos továbbadni a következő generációknak, melyben az állami és helyi segítség, illetve összefogás egyaránt nélkülözhetetlen.

Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta beszédében, hogy milyen fontos Szécsény és környéke számára az intézményben biztosított gimnáziumi nevelés-oktatás, milyen nagy lehetőség a városnak és a térségnek a most átadott tornacsarnok. Stayer László, Szécsény város polgármestere méltatta a város és a Váci Egyházmegye közötti eddigi együttműködést, azt, hogy milyen sikeres és hasznos mind a város, mind a térség számára az ennek keretében történő köznevelési feladatellátás.

Selmeczi Zoltán, az EKIF főigazgatója beszédében megköszönte a 2015-ben kezdődött munka valamennyi résztvevőjének áldozatos munkáját. Hangsúlyozta, hogy a katolikus iskola feladata a közösség építése. A katolikus iskolában a tanulók a manapság a mindennapokban egyre eluralkodó én-központú, egoista szemlélettel szemben azt tanulják meg, hogy milyen egy közösség hasznos tagjának lenni, mekkora ereje van a közösségnek.

A főigazgató néhány kérdés felvetésével folytatta beszédét: látunk-e más kiutat a kor nemtelen kihívásaival szemben, mint a lelkek megmentése?

Lehet-e és szabad-e más utat mutatni diákjainknak a 21. század elején, mint a keresztény hit és erkölcs útját?

Nos, a válaszunk erre egyértelmű és cselekvésben, tettekben megnyilvánuló: a mai magyar Kormány, a Katolikus Egyház többféle értelemben is nagy hangsúlyt fektet az építkezésre, a fejlesztésre, a lelkek erejének növelésére.

 Ezért alapítunk mi a Váci Egyházmegyében is katolikus óvodákat és iskolákat, ezért alakítjuk úgy az iskoláink pedagógiai programjait, hogy azok a tudományok magas szintű művelés mellett a hit igazságaira, az erkölcsi nevelésre irányuljanak.

Ez az intézmény, amelynek a falai között állunk, a legteljesebb mértékben magáévá tette ezt a gondolatiságot, hiszen küldetésnyilatkozatában, amelyet minden pedagógus elfogadott 13 évvel ezelőtt, az iskola alapításakor, fő célkitűzésként, a hit és a tudás fontosságát , illetve a közösség–öröm–felelősség hármasát hangsúlyozza.

 A beszédeket követően az intézmény diákjai könyörögtek Istenhez, hálájukat fejezték ki, majd Marton Zsolt megyéspüspök úr, a jelen lévő ferences testvérek közreműködésével, megáldotta az új gimnáziumi épületet, annak minden diákját, munkatársát, és az új tornacsarnokot is.

Az átadás ünnepélyes programja végén Selmeczi Zoltán EKIF főigazgató és Szenográdi Tamás, az intézmény igazgatója köszönetnyilvánításuk jeleként az új épület kivitelezésében a leginkább kiemelkedő és nagy segítséget nyújtó személyek számára köszönőajándékot adott át.

Az intézmény diákjai versmondással, klarinétjátékkal, valamint népdal-énekléssel tették színesebbé, emelkedetté az ünnepélyes épületátadást. Szereplésükkel méltón képviselték iskolájukat, a Váci Egyházmegyét, Szécsény várost. Felkészítő tanáraik igazán büszkék lehetnek rájuk.

Az ünnepélyes átadást követően az épület körbejárása az új tornacsarnokban folyó testnevelés óra keretében Soltész Miklós államtitkár úr, Marton Zsolt megyéspüspök úr és Balla Mihály képviselő úr kosárlabdázni hívta a tanulókat. Bár mindhárman ügyesen játszottak, a mindennapos testnevelésen részt vevő tanulók kicsivel jobb arányban dobtak kosarat.

Hisszük és tudjuk, hogy a környezet is nevel. Kegyelmi állapot, ha ilyen szép, modern, a 21. századi igényeknek megfelelő környezetet tudunk biztosítani a Váci Egyházmegye területén tanuló diákok számára. Bízunk benne, hogy a most átadott gimnáziumi épület és tornaterem sokáig biztosít majd méltó helyszínt a szécsényi Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanulói és pedagógusai számára.

 Vác, 2020. szeptember 15.                                                                                             Selmeczi Zoltán főigazgató

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések