dec 02

ÁDVENT “Velünk az Isten”

„A fény mindig lehet egy kicsit fényesebb, a szeretetet nagyobb, az imádás mélyebb, s az allelújánk is mindig növekedhet hangzásban és belső tartalomban.”

Adventben megkezdünk egy belső utazást  hitünk központjába, hogy találkozzunk Krisztussal, aki titokzatos módon jelen van bennünk és körülöttünk a világban. Induljunk, mint a három királyok, akik keresték – kutattták Krisztust és vitték neki különleges ajándékaikat. Az ő nyomdokukban induljunk el az adventi misztériumba csöndben, imádsággal, megtéréssel. Bár úgy keressük Istent, mintha nem lenne jelen, meglepetéssel tapasztaljuk, hogy Isten mindig bennünk, közöttünk és velünk van…

- Tibor atya -

vízkereszt

“Jézus mindig csöndben várakozik ránk. Csöndben hallgat minket és beszél a lelkünkhöz. Akkor halljuk szavát. A belső csöndet nehéz megteremteni, de meg kell próbálnunk imádkozni. Ebben a csöndben erőt és valódi egységet lelünk. Isten ereje belénk száll, és segítségével jól végezzük dolgainkat. Gondolataink egyesülnek az ő gondolataival, imáink az ő imáival, cselekedeteink az ő cselekedeteivel, életünk az ő életével. Vajon meg vagyunk-e győződve Krisztus ránk irányuló szeretetéről és a mi iránta érzett szeretetünkről? Ez a meggyőződés olyan, mint a nap éltető sugara, melytől megered az élet nedve és kinyílik az életszentség virága. Ez a meggyőződés az a szikla, amelyre az életszentség épül, azáltal, hogy Krisztus szegényeit szolgáljuk olyan bőkezűen, ahogy Krisztust magát szeretnénk. Ha ezt az utat követjük, hitünk nőni fog, meggyőződésünk megerősödik és életszentségre törekvésünk mindennapi tevékenységgé válik. Isten szereti azokat, akiknek a legtöbbet adhatja, akik a legtöbbet remélik tőle, akik a legnyitottabbak felé, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, és akik mindenben őrá támaszkodnak.”

-Teréz Anya -

okt 16

EGYSÉGBEN AZ ERŐ -  EKIF A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

DSCF6407

A Váci Egyházmegyében az EKIF többet jelent, mint egy forráselosztó hivatalt.

A váci EKIF munkatársai nem kisebb célt tűztek ki maguk elé 4 éve, mint hogy alapjaiban újítsák meg, mélyítsék el az egyházi fenntartó és a hozzá tartozó oktatási intézmények közötti kapcsolatot. A személyes, őszinte hangnem és szeretetteljes  fogadtatás, amelyet az igazgatóink és  az EKIF által szervezett képzéseken résztvevő pedagógusaink minden alkalommal tapasztalhatnak, az évek alatt közel vitte egymáshoz a feleket.

Minden tanév előtt közös vezetői lelkigyakorlatra hívjuk az iskoláink és óvodáink vezetését, hogy ezzel a  lelki indítással fogjunk neki az új tanévnek.

Idén a szakmai fókusz a tanulás tanítása volt, a szakmai előadásokon túl pedig az EKIF főigazgatója, Dr. Csáki Tibor “Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” mottójú elmélkedésével a személyes elmélyülésre volt lehetőség,  majd Balczó András – és felesége – tanúságtétele lelkünket valóban közelebb emelte Istenhez.

A lelki megújuláson túl  szeptember közepén egy vezetői szakmai napon folyattuk a megkezdett közös munkát.

Meghívottak voltak:  Dr. Gyarmathy Éva klinikai szakszpichológus, aki az atipikus gyerekekről, és arról a kihívásról tartott előadást, miszerint vezetőként is arra kell felkészülnünk, hogy az atipikus válik tipikussá intézményeinkben. Akár a tehetséggondozásra, akár a felzárkóztatásra, vagy az SNI-k különböző megjelenésére gondolunk.

- Tanulásmódszertan: az év eleji összejövetelünk alkalmával szinte minden intézményvezető megfogalmazta azon igényét, hogy kapjanak a tantestületek konkrét módszertani segítséget is ehhez a halaszthatatlanul fontos munkájukhoz, ezért az EKIF egy keretszerződésben megállapodott Petkes Csabávala téma kiváló szakértőjével, hogy a következő kb. két tanév folyamán mindazok a tantestületek élhetnek a 30 órás akkreditált módszertani képzés lehetőségével, akik jelentkeznek erre. A képzéseket régiónként, vagy az intézménybe kihelyezett formában rendezzük  meg. (www.tanulnijo.hu)

- A QLL idegennyelv tanítási modell több intézményünkben is sikeresen működik már, ám ezúttal annak kidolgozója, Makara György egy új, nemcsak QLL-tanárok számára alkalmazható fejlesztésről tájékoztatta az igazgatókat. Szeptember 27-én minden nyelvtanárunk számára nyitott szakmai nap keretében minden érdeklődő pedagógusunk megismerheti, majd használhatja az új taneszközt. (www.relaxa.hu)

Szőke Tibor a “szeretet postása” tanúságtétele sokunk számára megrendítő volt. Azzal a céllal ismerkedtünk meg vele, hogy diákjainkhoz is el tudjuk vinni őt, mert meggyőződésünk, hogy a függőségek veszélyeiről, és Isten szabadító erejéről, a kísértések természetéről nem a hatóságok tudnak a leghitelesebben tanúskodni, hanem egy olyan személy, aki mindezt átélte, és küldetésének tartja a veszélyeztetett generáció felé a szolgálatot.  (https://www.rd.hu/A_szeretet_post%C3%A1sa)

Végül egy rendkívül alaposan kiművelt és az alsó tagozatban projektnapokon remekül használható programot ismerhettünk meg röviden: Navratil Andrea és Birkás –Frendl Kata a  Gazdakalendáriumot mutatták be, ami egyben élvezetes, humoros is volt, hiszen csakúgy, mint a programban, az ízes mesemondás, és a jókedvű dalolás is része volt.

Ezek mind-mind a  ORGANIKUS PEDAGÓGIÁT szolgálják, amely Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, neveléskutató, az EKIF pedagógiai igazgatója megfogalmazása szerint a természetben tapasztalható élet növekedését tekinti mintának. Minden eljárásban az élet elevenségét, az egészséges növekedést, az egész személyiség kiteljesedését szolgálja. Érzékelés-kapcsolatot tart a legfontosabb életfolyamatokkal, a változásokkal és ezekből kiindulva a szerves növekedést támogatja. Nem sürget, nem kényszerít, hanem a keretekkel és a vezetéssel is a belülről fakadó saját tempójú kibontakozást gondozza.

Hogy ez ne csak hangzatos elmélet maradjon, cél  hogy a fenntartói elvárásnak megfelelően az iskoláink építsék be az éves munkatervükbe és a maguk ütemezésében kezdjék el a:

hálózatos tanítást, szöveges értékelést, osztály szintű furulyaoktatás, a CSÉN-t (családi életre nevelés), QLL nyelvtanítási modell használatát, tanulásmódszertan oktatását.


okt 02

Képek a Fóti Gondviselés Óvoda új épületének alapkőletételéről

júl 03

Te Deum 2018.

“A SZERETET PEDAGÓGIÁJÁT ÉRTSÜK, VALLJUK ÉS ADJUK TOVÁBB”

A Váci Székesegyházban 2018. június 10-én délelőtt immáron ötödik alkalommal gyűltek össze az egyházmegye fenntartásában működő köznevelési, illetve oktatási intézmények munkatársai, hogy  szentmise keretében közösen adjanak hálát az Úrnak az elmúlt tanévben elért eredményekért. A szentmisét Dr. Beer Miklós megyéspüspök mutatta be, többek között Dr. Csáki Tibor atya, – az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója – koncelebrálásával.

Ezt követően került sor a „Te Deum”-, a „Te Deum Életmű” díjak, illetve a „Szent Gellért” díj arany és ezüst fokozatának átadására, amelyekkel az egyházmegye oktatási, illetve nevelési intézményeiben dolgozók példaértékű, szakmailag kiemelkedő tevékenységüket ismerték el. Az ünneplő közösség szeretettel búcsúzott Nagy Istvántól, az EKIF tanügyigazgatójától. Majd a köszönetnyilvánításokat követően Dr. Csáki Tibor atya szavai zárták az ünnepséget, aki az EKIF dolgozóinak és minden segítőnek megköszönte a lelkiismeretes, együttműködő munkát. A program püspöki palota kertjében közös, családias légkörű ebéddel fejeződött be.


Díjazottak:

Te Deum díj:
 Csallóné Majoros Erzsébet  tanító, Balassagyarmat

Zsigmondné Vind Éva  óvodapedagógus, Fót

Csulyáné Rácz erika  műszaki- technika tanár, Újhatvan

Gutai Pálné  ének-zene tanár, Albertirsa
Borcsányi Józsefné  dajka, Gödöllő
 Kádárkutiné Hegedűs Andrea  gazdasági vezető, Pásztó
Kármánné Lachegyi Márta   általános iskolai tanító, katolikus hitoktató, Karolina
Balogné Komáromi Eleonóra   intézményvezető- helyettes, Zagyvaszántó
Molnárné Mák Zsuzsanna   iskolatitkár, Patak
Végh Ildikó   tanító, Cegléd
Varga Gábor   tanár, Egyházasgerge 
Holuné Kozma Márta   gazdasági vezető, Dabas

Életmű díj:

Baranyi Julianna  gazdasági vezető, Hatvan

Siposné Kádár Mónika  igazgató helyettes, hitoktató, osztályfőnök, Pécel
Horváth Dénesné T. Nagy Ágnes   óvodavezető, Nagykőrös

Szt. Gellért díj:
 Arany fokozat
Dr. Molnár István   intézményvezető, Nagykáta
Ezüst fokozat
Vágó Béla   intézményvezető, Tiszajenő
Bali Imréné  óvodavezető, Salgótarjánjún 05

TE DEUMRA ÖSSZEGYŰLT GYEREKEK KÖSZÖNTÖTTÉK BEER MIKLÓS PÜSPÖKÖT 75. SZÜLETÉSNAPJÁN VÁCON

Június 1-jén délelőtt 10 órától a székesegyház előtt, a Konstantin téren az egyházmegyei óvodák és iskolák műsorral, flashmobbal köszöntötték a püspököt, aki ezt követően a gyerekekkel és pedagógusaikkal ünnepelte a hálaadó szentmisét .

Az ünnepról készült filmriport a videotárban látható, részletes tudósítás a  VÁCI EGYHÁZMEGYE HONLAPJÁN olvasható, itt pedig egy bővebb képgaláriával emlékezünk a meghittt pillanatokra.

 

máj 29

“EGY SZÍV EGY LÉLEK”

honlapra

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések