szept 03

Veresegyházon megnyitotta kapuit az új katolikus gimnázium

img18Szeptember 1-je számunkra, akik a Föld északi féltekéjén élünk – még ha már nem is vagyunk diákok – egy új időszak kezdetét jelenti. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium közössége számára idén különösen is, hiszen birtokba vehették az iskola új épületét, amit tanévnyitó szentmise és ünnepség keretében adtak át, illetve áldott meg Marton Zsolt váci megyéspüspök.

Ez a nap az egész város ünnepe – hangzott el többször is az átadáson. És valóban, a szeptemberi dátumot meghazudtoló nyári hőségben nem csak a gimnázium pedagógusai, diákjai és szüleik vettek részt a tanévnyitón. A szentmisét Marton Zsolt, a Váci Egyházmegye nyolc napja felszentelt új püspöke mutatta be Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök; Csáki Tibor, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának (EKIF) főigazgatója; Molnár Zsolt veresegyházi plébános, valamint a környező települések lelkipásztorai koncelebrálásával. Az ünnepségen jelen volt Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője; Pásztor Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházfinanszírozási, Támogatási Koordinációs és Fejlesztési Főosztályának vezetője, valamint Veresegyház közéleti vezetői, a környező települések polgármesterei, Pest megye egyházi és állami iskoláinak igazgatói, a testvéregyházak képviselői, Zsigmond László építész, Somogyi Veronika belsőépítész, illetve a kivitelező cégek, a Laterex Építő Zrt. és a ZÁÉV Építőipari Zrt. képviselői.

Marton Zsolt a szentmisén felolvasott evangéliumi részlet egyik mondatáról elmélkedett homíliájában: „Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják” (Lk 14,11). A Jeruzsálem felé tartó Jézus egy vallási vezető házába tér be, ott hangzik el ez a mondat. Ez a vallási vezető a farizeusi kegyességi mozgalomhoz tartozott, mely eredetileg, a babiloni fogság után megújulási mozgalom volt, de Jézus idejében már megmerevedett struktúrává vált. A megyéspüspök szentbeszéde végén azt kérte: „Hívjuk meg együtt Jézust ebbe az iskolába, de ne vendégnek, hanem lakónak!” Ha ő állandó tagja lesz a gimnázium közösségének, minden a legjobban fog menni, a tanulás, a tanítás is, és a szeretet egyre nagyobb lesz. „Ha egy tortát felszeletelünk, minél több részre osztjuk, annál kevesebb jut egy embernek. A jézusi szeretettel éppen fordítva van: minél inkább szétosztjuk, annál több jut mindenkinek. Ezt váltsuk életté itt, a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületében!”

A szentmise végén Beer Miklós püspök mondott köszönetet Pásztor Bélának, Veresegyház polgármesterének, aki több mint ötven éve vezeti a települést, és a szívén viselte a Veresegyházi Katolikus Gimnázium létrejöttét, majd az iskola otthonának megépülését is. A tanítás 2017 szeptemberében indult a gimnáziumban, ami ideiglenesen a régi városházán kapott helyet.

Beer Miklós úgy fogalmazott, Pásztor Béla különleges karizmát kapott Istentől, amit ő alázattal visel. „Mindaz, ami az elmúlt fél évszázad alatt Veresegyházon történt, rajtad keresztül valósult meg. Egy kis faluból egy csodálatos város épült, ahol élet van, ahol az emberek szeretik egymást, ahol jó élni.” A nyugalmazott megyéspüspök hálája jeléül átadta a polgármesternek Ferenc pápa áldását.

Pásztor Béla megköszönve a kitüntetést és a Szentatya imáit, hangsúlyozta, mindezt a munkát nem egyedül végezte, ő csak egy a sok ember közül. Ez az áldás biztatás a további feladatok elvégzéséhez, és a város minden lakójának szól. „Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek” – idézte Ady Endrét a polgármester, hozzátéve: ha lehetőségünk van nagy dolgot csinálni, azt tegyük egymásért, mert abból az egyén is részesedik.

Magyar Kurír


aug 27

A katolikus iskolák és óvodák vezetőinek tanévkezdő lelki és szakmai napja Mátraverebély – Szentkúton

20190821_120851               A katolikus iskolák és óvodák vezetői augusztus 21-22-én tartották immár hagyományossá vált tanévkezdő lelki és szakmai napjaikat nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton.

                Dr. Csáki Tibor főigazgató nyitotta meg a két napos rendezvényt Gyökössy Endre: „Mégis öröm” című témájával. A téma bevezetőjében bemutatta az elkészült évkönyvet, amely a Váci Egyházmegye katolikus iskoláiról és óvodáiról szól, utalva arra, hogy a „Mégis öröm” bennünk kezdődik. „Mi lehet az a többlet, amit hordozni tudnak ezek az intézmények?” Az, ha képesek átölelni a gazdagot és a szegényt, és igényes pedagógiát művelnek akkor is, amikor sokszor olyan a munka, mintha sivatagot öntöznénk.

                Témájában az isteni és sarkalatos erények jelenkori jelentősége és megélési lehetősége után a „mégis öröm” forrásait fogalmazta meg, saját tapasztalataival élőbbé téve azokat. Ilyen források: a barátság; az Istenbe való belegyökerezés; benne lenni egy közösségben;  a hálaadás; a másokért örömmel könyörögni tudás képessége; a mások szívembe hordozásának képessége; annak bizonyossága, hogy amit Isten elkezd, azt be is fejezi; amikor még alakítható vagyok és így növekszem.

                A délelőtt további részében Orosz Lóránt OFM kegyhelyigazgató mutatta be a kegyhely történetét, múltbéli és jelenkori jelentőségét.

                A délutáni témát Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, az EKIF pedagógiai vezetője tartotta: „Gyökerek és szárnyak” címmel. Az önszereteten való felülemelkedésre, a kifelé tárulkozásra fókuszált előadása. Annak a valóságnak a megélésére hívott meg mindannyiunkat, amely a másik ember mérhetetlen tiszteletén alapszik és minden pedagógiai módszerünk alapja: „Segítek felfedezni és működtetni saját gazdagságodat.”

                A délután második részében Maczkó Mária eMeRTon-, Magyar Örökség-, KÓTA Tanári-, és Prima Primissima -díjas népdalénekes volt vendégünk, aki gyönyörű énekével és élete tapasztalatainak megosztásával emelte lelkünket a végtelen isteni szeretet felé.

                A következő nap délelőttjén még Dr. Csáki Tibor és Dr. Pécsi Rita fejezték be az előző nap megkezdett elmélkedéseiket és előadásaikat, egyre inkább rátérve a szakmai kihívásokra és hangsúlyokra, amelyek iránymutatóak lesznek számunkra az előttünk álló tanévben. A nap további részében a szakmai feladatoké volt a szerep. Selmeczi Zoltán, OH munkatárs, az EKIF főigazgató-helyettese mutatta be a törvényi, jogi változásokat. Vendégünk volt: Gerendás János , az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti osztályának vezetője. A pedagógus minősítésekről, szakfelügyeleti rendszerről tartott továbbképzést. Maksáné Kovács Krisztina az EKIF gazdasági igazgatója a ismertette a az EKIF gazdasági programját. Lux Ambrus Tanügyigazgató a következő évi feladatokról,képzésekről tartott előadást.

A program  a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti kegyhely templomában Beer Miklós leköszönő  váci püspök szentmiséjével ért véget


aug 27

“Mindenik emberbek a lelkében dal van”

Örömmel mutatjuk be új kiadványunkat, az EKIF életének mögöttünk álló 5 évét bemutató évkönyvet.EKIF ÉVKÖNYV 2015 - 2020

„Mindenik ember lelkében dal van”

“Arról tudják majd meg, rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13, 35.)  Ezt a jézusi pedagógiát próbáljuk megvalósítani a Váci Egyházmegye iskoláiban. Ebben a kiadványban összefoglaljuk az elmúlt öt év tapasztalatait.

Mindenik embernek a lelkében dal van

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek.

                                                                           (Babits Mihály)

Azért állítottuk össze ezt a könyvet, hogy meghhaljuk a lelkünk mélyén ezt a dalt…  hogy segítsünk annnak a tízezernél is több diáknak, közel ezer pedagógusnak, akik a Váci Egyházmegye Oktatási Intézményeihez tartoznak, hogy fölismerjék a dallamot, ami a szívük csendjében szól…  hogy rácsodálkozzunk a többletre, amit az egyházi iskola hordozhat magában…

aug 19

MEGHÍVÓ

Verka.megh.1

jún 28

A VÁCI EGYHÁZMEGYE OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZMÉNYEINEK HÁLAADÓ SZENTMISÉJE

2019. június 27.

Keresztelő Szent János születésnapján, június 24-én hatodik alkalommal gyűltek össze a Váci Székesegyházban az egyházmegye fenntartásában működő köznevelési, illetve oktatási intézmények munkatársai, hogy  szentmise keretében közösen adjanak hálát az Úrnak az elmúlt tanévben elért eredményekért, a szentmisét Dr. Beer Miklós megyéspüspök mutatta be paptestvéreivel.

A szentmise kezdetén a főpásztor köszöntötte a jelenlévőket, majd hálát adott az elmúlt tanévért, a pedagógusi és nevelői hivatásért, mindennapi helytállásukért, hűségükért. Homíliájában az emberről, mint az Úristen munkatársáról elmélkedet, amely szerint mindenkinek megvan a feladata.  Ő a gyermek nevelését és tanítását a szülőkre és a pedagógusokra bízta, hogy a jézusi bölcsességet megtanulva váljanak igazi keresztényekké: „a nevelés, a tanítás felelősségteljes küldetés, de hinnünk kell abban, hogy bízik bennünk az Úristen és segítségül hív bennünket, hogy előkészítsük a gyermekek lelkét arra, hogy megtalálják feladatukat a világban. Ehhez pedig megadja a segítséget a Szentlélek ereje által” – mondta.

A liturgiát követően került sor a „Te Deum”, a „Te Deum Életmű”, illetve a „Szent Gellért” díjak átadására, amelyekkel az egyházmegye oktatási, illetve nevelési intézményeiben dolgozók példaértékű, szakmailag kiemelkedő tevékenységüket ismerték el. A díjakat Dr. Beer Miklós megyéspüspök adta át Dr. Csáki Tibor az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója és Uzsayné Dr. Pécsi Rita pedagógiai igazgató közreműködésével. Az ünnepséget a főigazgató szavai zárták, aki az EKIF dolgozóinak és minden segítőnek megköszönte a lelkiismeretes, együttműködő munkát. A program a Püspöki Palota kertjében közös ebéddel fejeződött be.

Te Deum díj

Sáfrányné Vass Margit óvodapedagógus, Bátonyterenye

Bakosné Kósa Mária tanító, Bátonyterenye

Fekete Jánosné óvodapedagógus, Cegléd

dr. Lakatosné Rozsnyói Anikó általános iskolai tanár, munkaközösség vezető, Cegléd

Tóth Katalin tanító, Gödöllő

Tóth Jánosné gazdasági ügyintéző, Hatvan

Kunsay Csaba Imréné tanító, alsós munkaközösség vezető, Újhatvan

Czakó Sándorné tanító, hitoktató, Nagykáta

Kis Renáta óvodapedagógus, Nagykőrös

Illésné Sánta Henriette iskolatitkár, Pásztó

Müllerné Makádi Hajnalka óvodavezető, Pécel

Dr. Szegényné Meggyes Ibolya igazgatóhelyettes, Szolnok

Ludányiné Bella Szilvia igazgatóhelyettes, Szécsény

Járvás Annamária konyhai dolgozó, Tiszajenő

Benedek Csaba testnevelő tanár, Zagyvaszántó

Sósné Király Karolina igazgató, Zagyvaszántó

Nagy Józsefné tagintézmény-vezető, Patak

Gondviselés Óvoda, mint intézmény, Fót

 Te Deum életműdíj  

Bujtás Katalin gazdasági vezető, Gödöllő

Barna Tiborné igazgató, Pásztó

Nagy Györgyné igazgató, Szolnok

Gecserné Gonda Róza alsós igazgatóhelyettes, Vecsés

Szent Gellért díj 

Pfender Zsuzsa igazgatóhelyettes, Dabas

Kemper Tiborné óvodavezető, Vác

Ráczné Sisa Ágnes intézményvezető, Újhatvan

 

Szöveg és képek: Bölönyi Gabriella

Váci Egyházmegye

máj 10

EGYHÁZMEGYEI KONFERENCIA

Képkivágás

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések