feb 11

„Evezz a mélyre!” 

003712-20200210100623-01Intézményvezetői konferencia a Váci Egyházmegye Katolikus Iskoláinak  

  Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága február 4-én rendezte meg Vácon a Regőczi kápolnában az  intézményvezetői konferenciáját. Közel hatvan igazgató és igazgatóhelyettes kapcsolódott  be a nap programjába. Dr. Csáki Tibor főigazgató a megnyitójában meghívta a jelenlévőket, hogyhálával emlékezzünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és bizalommal nyíljunk meg a jövő előtt”. A visszatekintésben kitért az elmúlt évek tanügyi és gazdasági fejlődésére, a megalkotott stratégia eredményességére. A jelenben az új iskolák és óvodák alapítását emelte ki.Induljunk újra Krisztustól.” II.János Pál pápa gondolatával indulunk a jövőnek. Így fogjunk hozzá egy organikus nevelést magában hordozó kerettanterv elkészítéséhez, bővítsük a szakszolgálatok és képzések tárát, biztosítsuk a mentorálást a pedagógusainknak. Így megvalósulhat az alábbi üzenet:Az ideigvaló dolgok intézése által keressük Isten Országát.”

Uzsalyné dr. Pécsi Rita, pedagógiai igazgató az organikus nevelés szerepéről beszélt, ezúttal arról, hogy a “szenvedéllyel megélt jelen” már milyen konkrét gyümölcsöket hozott e téren – értékelési rendszer átalakítása, 280 alsós tanító képzése, a teljes iskolarendszerbe bevezetett csoportos furulyaoktatás, az idegen nyelvi tanítás megújítása, tábor- és közösségvezetők képzése, regionális szakmai műhelyek elindulása, tanulásmódszertani és projektpedagógiai és mozgásfejleztési képzések zajlottak, a Családi Életre Nevelés Program minden iskolánkban való jelenléte stb.

A nap két központi témája ezeken kívül az iskolakert és a néphagyomány volt. Az EKIF stratégiája szerint ugyanis megkezdődik az a folyamat, amelynek eredményeként minden intézményben létesülhet iskolakert, és minden diák tantervbe építetten találkozik ilyen formában is a természettel, az élettel.  A programot az Iskolakertekért Alapítvány képviselői mutatták be, akik az EKIF felkérésére a foglalkozás- és kertterveket a közeljövőben el fogják készíteni. Mátyás Izolda és Pauliczky Nóra érdekes tablókon és színes előadáson keresztül tették szemléletessé munkájukat, hangsúlyozták az iskolakertek létrehozásának jelentőségét, a tantervi integráció lehetőségeit, különösen is figyelmet fordítva a konkrét gyakorlati megvalósulásokra.  

A konferencia felemelő, szellemi-lelki és hétköznapi támpontokat is nyújtó záró előadását Prof. dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-, Magyar Örökség- és Prima díjas, a Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztjével kitüntetetett akadémikusa,  Magyarország volt művelődési és közoktatási minisztere tartotta: ”A néphagyomány és a művészet” címmel. Az előadását a gödi Búzaszem Katolikus Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola diákjainak népi hangszeres bemutatója vezette be. Gondolatai és belső tűzzel áthatott előadásmódja megerősítették a résztvevőkben, hogy a magyar néphagyomány iránytűt adhat arra, hogy hogyan éljünk a mai értékválsággal sújtott világunkban. Többek között hangsúlyozta, hogy a szeretet nem érzelem, hanem parancs, és kultúra, amit meg kell tanulni és ki kell fejezni kisgyermekkortól kezdve. Erre kaphatunk művészi, játékos és praktikus mintákat a magyar néphagyományban. Örömteli nap volt, különleges szakmai, emberi találkozásokkal, amiben a jelenlévők “az ideigvaló dolgok intézése által – valóban – az Isten Országát keresték”.

Rojtos Krisztina/Ivonyné Szarka Melinda


dec 24

Új cipők karácsonyra!

Cipő 2  A Váci Egyházmegye által fenntartott oktatási intézményekből 120 gyermeket leptünk meg karácsonyra egy-egy  pár új cipővel. Az ajándékozásban  a Deichmann üzletlánc nyújtott segítséget, a lebonyolításban az érintett iskolák pedagógusai segítettek.

 

 


Oktatási intézményeink pedagógusainak, dolgozóinak, tanulóinak és neveltjeinek,

valamint családjainak

ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

nov 26

Alsós tanítók képzési napja Winkler Mártával

Márta  Idén harmadik alkalommal nyílt lehetőségünk Winkler Márta néninek, a Kincskereső Iskola alapítójának bemutató óráját átélni az alsós tanítóinkkal. 2017-től minden évben 70 tanítót invitálunk a Regőczi kápolnába négy alkalmas akkreditált képzésre, hogy szakmailag és lelkileg töltekezhessenek.


 Visszajelzések a napról

- Megerősítést kaptam abban, hogy milyen fontos a tanítók szemléletformálása, valamint az érzelmi intelligenciának kiemelt szerepet kell kapni az alsó tagozaton. A népi hagyományoknak, népzenei, népköltészeti kincsünknek helye kell, hogy legyen az oktatásban.

- Örömteli napom volt, feltöltődtem. Jó lenne sok-sok ifjú pedagógusnak átadni az örömteli tanítást!

- Nagy örömmel tapasztaltam meg Winkler Márta életörömét, aktivitását, ötletgazdagságát, kifogyhatatlan bizalmát a szeretetteli tanításban! Példakép!!!

Rojtos Krisztina

fotó: Ivonyné Szarka Melinda


 

nov 24

Lusta testben ép lélek? – Tornatermet kapott a pásztói katolikus iskola

 

címlapSok év várakozás után új tornatermet kapott a hét éve alapított Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola a Nógrád megyei Pásztón. A Váci Egyházmegye beruházásából megvalósult épületet Marton Zsolt megyéspüspök áldotta meg november 20-án.

Tornáztak az udvaron, a romkertben, esőben egy közeli edzőteremben. Nem csoda, hogy a szülők azzal a kéréssel ostromolták az iskolavezetést, keressenek megoldást. Ezt a jó kapcsolat révén meg is tehették, mert megvolt az a bizalom, hogy kérésük meghallgatásra talál. Így is történt. A fenntartó először európai uniós EFOP-pályázaton elindulva vágott bele az építkezésbe, de ez a pályázat nem valósult meg, így az egyházmegye saját forrásból, az önkormányzat által biztosított telken építtette meg a sokaknak hiányzó tornatermet. „A kisváros csodálatos előnye, hogy egy szív, egy lélek az iskola, a város, az Egyház. Ezúttal is együtt mozgott a három” – méltatta Csáki Tibor, a Váci Egyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságának (EKIF) főigazgatója a pásztói együttműködést.

Az új létesítmény elkészültét a helyi Teleki László Művelődési Házban ünnepelték meg. A 9000 lelkes Pásztó egyik központja ez a terület, ahol az iskola, a templom, a plébánia, a múzeum, könyvtár és művelődési ház található. Ezen a délelőttön arról bizonyosodtunk meg, hogy az egymás mellettiség, a hit, a kultúra, a hagyomány együttes erővel való ápolása és védelme hozzájárul a helyi identitás megerősítéséhez, gazdagításához.

A közösség nagyon készült az örömteli eseményre. A művelődési ház feldíszített nagytermében fogadták a résztvevőket, az iskola tanulói pedig színes műsorral mutatták meg tudásukat. A vendégeket Barna Tiborné igazgató köszöntötte, aki áttekintette az intézmény rövid történetét. Ez 2012-ben az óvoda megalapításával kezdődött, melyet a plébánia és a hívek összefogásával az iskola létrehozása követett. Négy évfolyammal és alig 70 gyerekkel indult el az iskola, mára közel 200 tanulójuk van nyolc osztályban. Egy pályázat révén energetikai korszerűsítést tudtak megvalósítani, és a 110 éves épület is meg tudott újulni az évek során.

 Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár a római költő, Iuvenalis szállóigévé vált mondását idézte: ép testben ép lélek. Kiemelte, a testmozgás, a testi erő fejlesztése, mely hozzájárul a test jóllétéhez, hosszú távú hatást tud gyakorolni a lélekre. De nagy szükség van a lelkierő fejlesztésére is, amiben meghatározó szerepe van az egyházi iskolának. Hogy alátámassza a lelkierő jelentőségét, két közelmúltbéli találkozását említette. „A férj és családapa, de végtagok nélkül élő Nick Vujicic magyarországi előadókörútján arról tett tanúságot, hogy Jézus szeretetével teljessé és örömtelivé vált az élete, a labdarúgó pályáját lezáró Gera Zoltán pedig a Puskás Aréna átadásakor elsőként Krisztusnak mondott köszönetet az általa elért eredményekért.”

 „Mustármagot öntöztünk, és ma örülhetünk a növekedésnek” – mutatott rá Csáki Tibor EKIF-főigazgató annak értékére, hogy a pásztói iskola a plébánia és a családok kezdeményezésére, az alapoktól való építkezés révén jött létre. „Nehéz a helyzet Nógrád megyében. Sok iskolánkban hiányzik a tornaterem, nagy a jelentősége annak, hogy itt egy új, korszerű létesítményt kapott az iskola.” Az EKIF főigazgatója szerint ez is egy lépés abba az irányba, hogy élhető környezetet teremtsünk az itt élőknek.

Skuczi Nándor, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke csatlakozva Csáki Tiborhoz kifejtette, mennyire fontos, hogy az itt születettek itt találják meg boldogulásukat is, de ehhez olyan élettér szükséges, ahol jól érzik magukat. „Ennek kialakítása a feladatunk” – hangsúlyozta, hozzátéve, a megyei önkormányzat a jövőben is partner kíván lenni minden fejlesztésben. Farkas Attila polgármester és Zahar Béla esperes-plébános szintén a testnevelés értékét, a fejlődés nyújtotta örömet emelték ki beszédükben.

 Az ünnepi köszöntők után az iskola jelenlegi és már végzett diákjai adtak műsort, majd képösszeállítást vetítettek le a 2018 februárjában kezdődött építkezés folyamatáról. A műsort a létesítmény átadása követte.

Marton Zsolt megyéspüspök a tornacsarnok megáldásakor Szent Pált idézve – Az ember teste a Szentlélek temploma – testünk iránti felelősségünkre hívta fel a figyelmünket, felmutatva saját példáját. „Én ezt komolyan veszem. Szeretek mozogni. A napomat reggel hatkor úszással kezdtem. Tavaly lefutottam a Vivicittát, és tapasztalatból mondom, hogy az ember lelke egészen más, ha a testét is karban tartja. Két végletet kell kerülnünk. A testünket nem szabad sem sanyargatni, sem nagyon kényeztetni. Kicsit lehet.” A főpásztor a mai napon már többször hangoztatott „ép testben ép lélek” mottó kapcsán lelkivezetőjét idézte: „Az ép ellentéte itt nem a beteg, hiszen beteg testben is lehet ép a lélek, megfordítva inkább így szólhat: lusta testben lehet ép a lélek?” Marton Zsolt arra figyelmeztetett, tartsuk karban testünket, hogy lelkünk fejlődni, szárnyalni tudjon.

 A tornacsarnokhoz vezető úton kapu áll, mely az iskola nevét, a kereszttel pedig szellemiségét hirdeti a járókelőknek. A létesítmény alig nyolc hónap alatt épült fel. Az 530 négyzetméter nagyságú küzdőtér sportpadlója időtálló burkolatú. Az egyik oldalon bordásfalak határolják. Az áramellátás egy részét napelemek biztosítják.

  Barna Tiborné igazgató elmondta, egyelőre a használatbavételi engedélyt várja az iskola, hogy birtokba vehessék a tornatermet. A testnevelésórák mellett itt tartják a néptánccsoport próbáit, délutánonként pedig a szabadidős sportegyesületek edzéseit, de már a szülők is bejelentkeztek aerobikra, jógára. Az intézmény vezetője kiemelte, mennyire példaértékű együttműködésük a szülőkkel és a plébániával. Mind a plébános, mind a káplán hitoktatók az iskolában, sokat vannak a diákok között, még helyettesíteni is készek, ha nagyon megszorul a tantestület.

A pásztói iskola egy azon intézmények közül a Váci Egyházmegyében, melyek alulról, szülői, plébániai kezdeményezésre jöttek létre, a nulláról építkezve – ismertette Csáki Tibor. „Az EKIF fenntartásában működő 33 intézmény egyharmada ilyen, és ez lehetőséget ad nekünk, hogy a hitünkből induljon ki a pedagógiánk. Előbb van a lélek, utána testesül meg. A keresztény pedagógiát képviseljük, ezért olyan pedagógusokat szeretnénk felvenni, akik ezt értik, elfogadják és gyakorolják. De csak ott indítunk új iskolát, ahol a tankerülettel egyeztetve arra a gyereklétszám lehetőséget ad” – mutatott rá stratégiájukra Csáki Tibor. Elsőként az igazgatót választják ki. „Karizmatikus embert keresünk, aki maga köré tudja gyűjteni a tantestületet.” Az EKIF pedagógiai továbbképzései szemléletformálóak: az organikus pedagógia, a családi éltre nevelés, valamint a QLL nyelvoktatási módszer csak néhány ezen kezdeményezések közül.

Fotó: Merényi Zita 

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

 

nov 17

ELKÉSZÜLT A FÓTI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GONDVISELÉS ÓVODÁJÁNAK ÚJ ÉPÜLETE

fóti06Új épületbe költözik a fóti katolikus óvoda, amelyet Marton Zsolt váci megyéspüspök áldott meg az átadó ünnepségen, november 8-án. A Gondviselés Óvoda új, korszerű épületébe 4 csoport, körülbelül 100 gyermek járhat majd. Az óvodások várhatóan egy hónap múlva vehetik birtokba az új csoportszobákat és közösségi tereket.

Az átadó ünnepségnek a fóti katolikus plébániatemplom adott otthont. Dr. Csáki Tibor, a váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főigazgatóságának (EKIF) főigazgatója valódi értéknek és életindításhoz méltó helynek nevezte a katolikus óvodákat. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a szülőket, a pedagógusokat és az egyházat – hármas egységnek nevezte, amelyben a nevelésről közösen kell gondolkodni és ez az összefogás nagy segítséget és erőt tud adni ahhoz, hogy a gyermekekből kiegyensúlyozott és boldog felnőtt válhasson.

A magyarság azért tudott megmaradni ezer esztendőn át a Kárpát-medencében, mert erős gyökerekkel kapaszkodik történelmébe, múltjába és kultúrájába – fogalmazott Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője, majd hozzátette, ha erős a hitünk, bízunk a kultúránkban és hiszünk a múltunkban, akkor el tudjuk érni a magunk elé tűzött célokat.

A beszédeket követően Sebők Sándor fóti plébános és Szerepi Imréné óvodavezető közösen mondtak köszönetet, mindazoknak, akik bármilyen formában segítették az épület elkészülését tervekkel, anyagi forrással, kivitelezéssel. Ezután az óvodások mutatták be műsorukat.

Az ünnepség az új épület főbejáratánál folytatódott, ahol Marton Zsolt váci megyéspüspök az Evangélium elhangzását követően –Legyetek olyanok, mint a gyerekek! – felszólítással beszélt a gyermeki ártatlanságról és a szeretetteljes függőségről, amely Istent és embert, szülőt és gyermeket kapcsol össze. Hangsúlyozta, az óvoda az első olyan közeg, ahol a gyerekek először találkoznak a társadalommal, családon kívüli közösséggel, amely formálja és felkészíti őket az életre. Beszéde után megáldotta az épületet, majd hivatalosan megnyitották az óvoda kapuit a látogatók előtt. Az ünnepség állófogadással ért véget.

- 1994. szeptember 6-án nyitotta meg kapuit intézményünk, azzal a szándékkal, hogy támogassa a családok keresztény/katolikus szellemiségű nevelőmunkáját. 1997-ben vette át az Óvoda fenntartását a Váci Egyházmegye, azóta szakmailag és anyagilag egyaránt támogatja, gondoskodik az intézmény működéséről. A kezdetben két csoportos óvodánk mára duplájára bővült. Évente 25-30 gyermek megy iskolába, a többség a keresztény szellemiségű helyi Ökumenikus Iskolában kezdik meg tanulmányaikat. Óvodánk 2019-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból minden hónapban megörvendeztetjük a növendékeket valamilyen különleges programmal. Nagy öröm számunkra, hogy kormányzati és fenntartói finanszírozásból elkészült az új óvodaépületünk. A korszerű, uniós előírásoknak megfelelő épületet rövid időn belül birtokba vehetjük, és hálatelt szívvel kezdhetjük meg benne nevelőmunkánkat – nyilatkozta Szerepi Imréné az óvoda vezetője.

 Szöveg: Bölönyi Gabriella Képek: Sebők Rita

okt 09

A katolikus iskolák vezetőinek találkozója Vácott

  A katolikus iskolák vezetői október 8-án találkoztak újra a Regőczi kápolnában. A sok teendőt magában foglaló tanévkezdési feladatok után, ez a nap lehetőséget adott számukra, hogy „megállhassanak” néhány órára, csendben Jézus elé ülhessenek a kápolnában. Dr. Csáki Tibor főigazgató lelki napindítójában. „Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14) Törékeny cserépedényekként mégis küldetésünk van: az evangélium fényével bevilágítani a hétköznapi életünk területeit. Felidézte Ferenc pápa kérését, amelyet a missziók vasárnapjára fogalmazott meg és amelyben arra kérte az egész egyházat, hogy 2019. október hónapját rendkívüli missziós időszakként élje meg. „Mit is jelenthet ez a misszió a mi életünkben és az iskoláinkban? Azt az evangéliumi szeretetet, amellyel készek vagyunk a ránk bízottak felé fordulni, építeni a velük való közösséget, támaszt és segítséget adni egymásnak ebben a sokszor zűrzavaros világban.”

 A délelőtt további részében szakmai előadások hangozottak el.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, pedagógiai vezető a hálózatos gondolkodás jelentőségéről tartotta előadását. Arról a gondolkodásról, amelynek a célja, hogy „egészben lássunk”! Nagy jelentőségű kérdésekként merültek fel, hogy az iskoláinkban tanultakat kapcsoljuk-e az emberléthez, az emberi élethez? Kapcsoljuk-e a gyermek személyes életéhez? Diákjainkat mire készítjük fel: csupán a következő iskolafokozatra vagy az életre?

Petkes Csaba aki tanulás-módszertani tanfolyamok vezetője szemléletes gyakorlati példákkal tarkított előadást tartott az iskolavezetés és innováció témában, valamint bemutatta a projektpedagógia sokoldalúságát, mint a hálózatos gondolkodás egyik eszközét, amely az egyszerű körülmények között is megvalósítója lehet az élményszerű tanulás gyakorlatának.

 A délután során Amberoy Zsolt adott rövid tájékoztatót az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus készületeiről és az előttünk álló lehetőségekről.

Lux Ambrus az aktuális tanügyi kérdésekről szóló tájékoztatása után, visszajelzést adott vezetőknek, hogy a Petkes Csaba által adott szakmai javaslatok igazolják a fenntartó pedagógiai, szakmai szándékát, hogy egyházmegyei és intézményi szinten tanuló szervezetként tudjunk működni (pl. a belső képzések adta lehetőségek jobb kihasználásával, a módszertani adattárak kialakításával, stb.) Ezt követően kiosztotta minden intézmény számára a “Mindenkivel Mindenkihez” NEK kiadványt.

 A nap különleges ajándékaként Marton Zsolt váci megyéspüspök látogatott el az igazgatókhoz. Szívélyes szeretettel és egyenként kezet fogva köszöntötte őket, hozzáfűzve személyes élményeit az iskolák településeihez. A Megyéspüspök Úr az igazgatókhoz intézett szavaiban kiemelte a személyesség jelentőségét a vezetői hivatásban, (megköszönte munkájukat és felidézte, hogy Ő maga tanítónak készült, ismeri és értekeli a megváltozott körülmények között talán ma még nehezebb munkát, embereket formálni. Isten eszközének lenni. A nevelés az élet szolgálata.

A záró imádság után püspöki áldással megerősítve indulhatott mindenki haza, hogy gazdagon megtöltött „tarisznyájából” osztogatni tudjon majd a rábízottaknak.

 Rojtos Krisztina


Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések